PHYSICIAN ASSISTANT (in opleiding)
SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland)

Functieomschrijving

Afdeling
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is een gespecialiseerd categoraal epilepsiecentrum met klinieken in Heemstede en Zwolle en een netwerk van poliklinieken boven de grote rivieren. Het blijven verbeteren en innoveren van gespecialiseerde klinische werkzaamheden is een belangrijk thema binnen SEIN. In dit kader wil SEIN voorloper zijn op het gebied van medisch technologische toepassingen. Het uitvoeren en/of participeren in toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd en als een wezenlijk onderdeel van de expertise ontwikkeling gezien. SEIN heeft een samenwerkingsovereenkomst met het UMCU, met name rond het thema epilepsie chirurgie, waar de KNF afdelingen van SEIN een belangrijke rol bij spelen. Daarnaast vindt samenwerking plaats met diverse andere academische centra en niet-academische ziekenhuizen.

Werkplek
Voor de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF) Zwolle zoeken wij een Physician Assistant of een kandidaat die de opleiding tot Physician Assistant wil volgen, afgestemd op de functie zoals die in de toekomst ingevuld zal gaat worden. De afdeling verricht EEG diagnostiek en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van leven voor patiënten met epilepsie. Als PA ben je nauw betrokken bij het uitvoeren en concluderen van de EEG registraties. Het accent van de uit te voeren werkzaamheden zal daarnaast liggen op het begeleiden van kinderen die het epilepsie chirurgie traject ingaan en speciale multidisciplinaire diagnostiekprogramma’s zoals bijvoorbeeld diagnostiek naar onbegrepen aanvallen. We verzoeken  vooral kandidaten te reageren met een KNF/laborant achtergrond.

Inhoud functie
Als PA draag je mede zorg voor het begeleiden bij en de beoordeling van KNF onderzoeken; je speelt een rol bij de intake en medische begeleiding van patiënten die klinisch worden opgenomen voor aanvalsdiagnostiek; je verleent routinematige geprotocolleerde medische zorg in samenwerking met een medisch specialist.
Verder heb je een proactieve rol bij het implementeren van nieuwe medisch technologische mogelijkheden om de KNF-diagnostiek te verbeteren en/of bedrijfsprocessen doelmatiger te maken.
Je bent betrokken bij de opleiding en begeleiding van laboranten, medisch technologen in opleiding, AIOS en fellows en het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van KNF gerelateerde medische onderzoeks- en/of zorgprocessen. Als PA maak je deel uit van de medische staf van onze afdeling KNF. Je zult gefaciliteerd worden je kennis te vergroten en op peil te houden en eigen aandachtsgebieden te ontwikkelen.
Tot slot is een actieve participatie bij het verzamelen, uitwerken en analyseren van wetenschappelijke metingen een pre.

Profiel

Je beschikt over een afgeronde HBO of universitaire opleiding die qua kennis en vaardigheden aansluit op het werken op een KNF-afdeling, met duidelijke affiniteit voor de bijkomende (poli)klinisch georiënteerde taken.
Een afgeronde master PA of de bereidheid de opleiding tot het master PA te volgen, begeleid vanuit SEIN en toegespitst op de toekomstige invulling van de functie. De theoretische opleiding zal plaatsvinden via de Hanze Hogeschool in Groningen.
Wij zoeken naar iemand met de volgende competenties:

  • goede basiskennis op het gebied van de klinische neurofysiologie en de neurologie, bij voorkeur een achtergrond als KNF laborant;
  • kennis van (signaal)technische achtergronden van klinisch neurofysiologische methoden en technieken;
  • enige basiskennis van gangbare medische handelingen en bijbehorende medicatie op het gebied van epilepsie;
  • ervaring en vertrouwdheid met het werken met medische protocollen, standaarden, procedures en voorschriften en in staat zijn deze zelf te ontwikkelen;
  • algemene interesse m.b.t. ontwikkelingen in de gezondheidszorg; 
  • als persoonlijke competenties beschik je over tact, overtuigingskracht, inlevingsvermogen en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk). Tot slot kun je goed werken in teamverband en ben je initiatiefrijk.

Wij bieden

Het salaris is conform de CAO-ziekenhuizen, functiegroep afhankelijk van opleiding en ervaring. In eerste instantie is een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar van toepassing. Afhankelijk van het te volgen traject wordt gekeken wanneer het contract wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. 

Solliciteren

 

Vrijblijvend een dagje meelopen mag uiteraard altijd!

Je kunt je sollicitatie vóór 6 december 2019 verzenden via de link 'direct solliciteren' op de website van SEIN. Na het insturen van je sollicitatie krijg je via e-mail een bevestiging van ontvangst. Het kan zijn dat deze terecht komt tussen de ongewenste e-mail of spam.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. Met je sollicitatie geef je SEIN toestemming om tijdens de sollicitatieprocedure eventueel je profiel op zakelijke social media op te zoeken.
Bij aanstelling dien je een verklaring omtrent gedrag (VOG) te kunnen overleggen.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 12 december 2019.

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

Type Vacature
Intern nummer 19.29
Organisatie SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland)
Locatie SEIN, locatie Heemstaete in Zwolle
Postcode 8025BV
Stad Zwolle
Werkveld Ziekenhuizen
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd In overleg
Uren van 32
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst in eerste instantie voor één jaar, bij gebleken geschiktheid mogelijkheid tot omzetting naar onbep. tijd
CAO Ziekenhuizen
Externe url Bekijk
Informatie verkrijgen bij Marleen Boy, Hoofd bedrijfsvoering KNF, tel. 038-845 7108, Renate van Regteren, PA op afdeling KNF, tel 038-845 7465 of Mireille Bourez, medisch hoofd afdeling KNF, tel. 038-845 7179.
Functie(s) Physician Assistant
Publicatiedatum 08-11-2019
Ingangsdatum zo spoedig mogelijk
Reageer voor 06-12-2019
Nummer 48860

SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland)

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) vervult een belangrijke functie in de gespecialiseerde epilepsiezorg. Voor het Noordoosten van Nederland is er een kliniek gevestigd in Zwolle en zijn er poliklinieken in de hele regio. Wij bieden observatie, diagnostiek en behandeling in een multidisciplinair verband aan patiënten met veelzijdige en complexe problematiek (medisch en psychopathologisch). Ook onderdeel van SEIN is het Slaap-Waakcentrum SEIN, locatie Zwolle met als missie het optimaal uitvoeren van zowel medische als psychologische diagnostiek en behandeling van complexe vormen van stoornissen in slapen en waken. Daarnaast maken medisch wetenschappelijk onderzoek en het uitvoeren van contractresearch deel uit van de werkzaamheden van het centrum. In de Zwolse wijk Stadshagen wonen zo'n 40 cliënten in de woonvoorziening Fonteinkruid. Deze cliënten hebben epilepsie en een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Wij bieden daarbij zorg die zo gewoon als mogelijk, zo bijzonder als noodzakelijk is.

Meer over SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland)