Psycholoog
Roessingh, centrum voor revalidatie

Functieomschrijving

Roessingh Arbeid zoekt in verband met uitbreiding van haar team een

Psycholoog
Voor 24- 32 uur per week

De organisatie
Roessingh Arbeid is een zelfstandig functionerende eenheid en is gespecialiseerd in arbeidsvraagstukken  binnen  zowel  werkgeversdomein als zorgdomein. 
Doelstelling van Roessingh Arbeid is een bijdrage  leveren aan snelle, optimale en duurzame re-integratie van mensen die te maken krijgen met ziekte, ongeval of arbeidsbeperking.

Een belangrijke pijler van de dienstverlening van Roessingh Arbeid is de inzet van arbeids-revalidatietrajecten, als partner van het landelijk netwerk Vroege Interventie. De doelgroep hiervan bestaat uit cliënten met chronische klachten aan houding- en bewegingsapparaat, chronische pijn/vermoeidheid en somatisch onverklaarde lichamelijke klachten.

De functie
Als psycholoog binnen Roessingh Arbeid bestaan je werkzaamheden uit verschillende aspecten.

In de eerste plaats maak je deel uit van het multidisciplinaire team bestaande uit een revalidatiearts, arbeidsdeskundige, fysiotherapeut en bewegingsagoog. Je onderzoekt, begeleidt en behandelt cliënten, in groepen en individueel, met gedrags- en psychosomatische problemen. Je levert een bijdrage aan de diagnostiek van de cliënt en stelt in samenwerking met de andere behandelaars een multidisciplinair behandelplan op. Tevens draag je zorg voor de uitvoering van het persoonlijk behandelplan. Doel is om de cliënt weer actief te laten participeren in het dagelijks leven waarbij terugkeer in het arbeidsproces voorop staat.

Daarnaast voer je onderzoeken uit, die met name bestaan uit het verrichten van (neuro)psychologische diagnostiek in relatie tot functioneren in arbeid voor externe opdrachtgevers. Het betreft hier o.a. cliënten met cognitieve klachten ten gevolge van whiplash, (mild) hersenletsel, chronische pijn aan het houding- en bewegingsapparaat, burn-out of overspannenheid.

Wij vragen

  • Ervaring als behandelend psycholoog in een algemeen ziekenhuis, revalidatiecentrum, eerstelijnspraktijk of GGZ-instelling.
  • Affiniteit met een revalidatiesetting / (psycho)somatische gezondheidszorg en arbeid gerelateerde problematiek.
  • Iemand die beschikt over goede sociale eigenschappen, flexibiliteit, en zelfstandigheid.

Wij bieden

Een zelfstandige en uitdagende functie voor 24-32 uur per week in een dynamische omgeving met ruimte voor creativiteit en eigen inbreng. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar, afhankelijk van de ontwikkelingen zijn er mogelijkheden tot verlenging of omzetting naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De functie is ingeschaald in FWG 65. Op de arbeidsovereenkomst is de CAO Ziekenhuizen van toepassing.

Bijzonderheden

Reacties
Heeft u interesse in deze functie? Stuur dan uiterlijk 10 december a.s. een sollicitatiebrief voorzien van een CV naar afdeling Personeel & Organisatie t.a.v. Kim Braamhaar via www.zorgselect.nl, vacaturenummer 72737

Type Vacature
Organisatie Roessingh, centrum voor revalidatie
Locatie Roessingh Arbeid in Enschede
Postcode 7522AH
Stad Enschede
Werkveld Ziekenhuizen
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd Part time
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar, mogelijkheden voor vast dienstverband
CAO Ziekenhuizen
Informatie verkrijgen bij Informatie over deze functie kun je verkrijgen bij Carolien Balvers, Psycholoog, telefoonnummer: 053 - 487 5590. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Milco Schildkamp, directeur Roessingh Arbeid, telefoonnummer: 06-36466937
Functie(s) Psycholoog
Publicatiedatum 15-11-2021
Reageer voor 11-12-2021
Nummer 72737
Doorsturen Bekijk PDF

Roessingh, centrum voor revalidatie

Mensen kunnen door verschillende oorzaken gehandicapt raken. Ongevallen, ziekten of aangeboren afwijkingen kunnen het leven ingrijpend veranderen. In Roessingh, centrum voor revalidatie, worden volwassenen en kinderen met lichamelijke beperkingen behandeld en begeleid om daarna weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de samenleving, niet alleen in fysiek maar ook in sociaal opzicht.

Meer over Roessingh, centrum voor revalidatie