PSYCHOMOTORISCH THERAPEUT
Ambiq

Functieomschrijving

Ben jij een professional, die teamwork leuk vindt en ervaring heeft met cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) en (zware) gedragsproblemen? Is het jouw passie om cliënten te behandelen? Dan hebben wij een uitdagende baan voor jou!

Voor diverse locaties in de regio Twente zijn wij op zoek naar een psychomotorisch therapeut. Je functioneert binnen een multidisciplinair team. Je kunt zelfstandig therapieën opzetten, uitvoeren en evalueren binnen de context van het behandelplan. Dit met als doel te komen tot een bewustwordings-, gedragsveranderings-, ontwikkelings- en/of acceptatieproces, waarbij de cliënt - met een (licht) verstandelijke beperking en bijkomende problematiek - en het cliëntsysteem wordt betrokken.

Wie zijn wij?

Ambiq is specialist LVB en biedt ambulante ondersteuning en intramurale hulpverlening. De regio Twente bestaat uit ongeveer 35 locaties in met name Hengelo, Almelo en Enschede. In deze steden wordt een heel compleet pakket aan zorgvormen aangeboden waardoor een antwoord op bijna alle hulpvragen aangeboden kan worden in de nabije omgeving van de cliënt.

Functie eisen

Een afgeronde hbo-opleiding tot psychomotorisch therapeut is vereist voor de benodigde kennis en inzicht in het psychomotorische vakgebied. Daarnaast is kennis vereist van gedragsproblemen en -stoornissen en ontwikkelingsstoornissen, groepsdynamische processen, kennis van de pedagogische achtergronden en gedragsproblematiek bij (licht) verstandelijk beperkte cliënten. 

Je beschikt over goede behandelings- en rapportagevaardigheden en kunt binnen de kaders van het multidisciplinaire behandelplan zelfstandig werken. Tevens kun je omgaan met weerstanden en conflicten en ben je in staat de cliënt en haar systeem te motiveren.

Onze voorkeur gaat uit naar een psychomotorisch therapeut met ervaring in traumabehandeling en hechting.

Inschaling

FWG 55

Bijzonderheden

  • Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
  • De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 23 augustus en/of 31 augustus 2020.


Ambiq heeft aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals een eindejaarsuitkering, werkkostenregelingen en een aantrekkelijk scholingsaanbod (BHV, Oplossingsgericht werken, Systeemgericht werken en Weerbaarheid & bejegening).

Onderdeel van onze aanstellingsprocedure is het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Daarnaast doen wij een referentiecheck. 

Type Werkplein
Organisatie Ambiq
Locatie Ambiq, regio Twente/Achterhoek
Postcode 7555SK
Stad Hengelo
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd Part time
Uren van 24
Uren tot 32
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar
CAO Gehandicaptenzorg
Informatie verkrijgen bij Mevrouw K. Braun (clustermanager) via tel.: 088 - 777 60 00. Algemene informatie over Ambiq kunt u vinden via www.ambiq.nl
Functie(s) Psychomotorisch/bewegingstherapeut
Publicatiedatum 16-07-2020
Ingangsdatum Zo spoedig mogelijk
Reageer voor 27-08-2020
Nummer 53885
Doorsturen Bekijk PDF

Ambiq

Ambiq als werkgever: specialistisch, ambitieus, aandacht en ontwikkeling. Werken bij Ambiq betekent de cliënt centraal zetten, waarbij we werken vanuit de hulpvraag van de cliënt en zijn/haar systeem. Als medewerker werk je met jongeren met een lichtverstandelijke beperking in combinatie met (ernstige) opvoed- en gedragsproblematiek. Ambiq werkt hierbij vanuit haar visie systeemgericht, oplossingsgericht en competentiegericht om de hulpvraag van de cliënt zo optimaal mogelijk met de cliënt te beantwoorden. Ambiq is een specialist op LVB en biedt ambulante ondersteuning en intramurale hulpverlening. We bieden een compleet pakket aan zorgvormen waardoor een antwoord op bijna alle hulpvragen geboden kan worden in de nabije omgeving van de cliënt. Ambiq is ambitieus, open en betrokken organisatie waar veel aandacht is voor jouw ontwikkeling. Er zijn mogelijkheden voor scholing en je kunt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de expertgebieden Trauma, Seksuele gedagsproblematiek, Hechtingsproblematiek en Agressie. Samenwerking en verbinding zoeken met elkaar staat centraal bij ons: Je collega’s staan altijd voor je klaar. Zelfstandigheid en eigen (professionele) verantwoordelijkheid is belangrijk. De drie kernwaarden van Ambiq zijn betrokken, vakkundig en toekomstgericht. De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de richtlijnen cao-gehandicaptenzorg.

Meer over Ambiq