Revalidatiearts (0,8-1,0 fte)
Roessingh, centrum voor revalidatie

Functieomschrijving

Wegens het vertrek van een collega zoeken wij voor Saxenburgh Groep een revalidatiearts voor 0.8-1.0 fte. Een combinatiefunctie met werkzaamheden voor Roessingh, Centrum voor Revalidatie kan daarbij tot de mogelijkheden behoren.

Saxenburgh Groep (www.saxenburgh.nl)

De Saxenburgh Groep biedt op verschillende locaties medische en ouderenzorg voor alle mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. We zorgen, werken en bouwen samen met de cliënt en professionals, zodat mensen zich zo goed en gezond mogelijk voelen. Onder het motto ‘Zorg dichterbij beter’ brengt de Saxenburgh Groep deze zorg zo dicht mogelijk bij de inwoners in de buurt. Hiervoor werken wij samen met andere zorgaanbieders, gemeenten en inwoners samen in Vitaal Vechtdal. Bijna 2.000 medewerkers en 1.000 vrijwilligers zetten zich in voor de best mogelijke zorg vanuit behoeften van patiënten en cliënten.

Binnen de revalidatiezorg werken twee revalidatieartsen en een sportarts. Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van sportmensen, jonge mensen maar ook de ouder wordende mens. Het doel van de revalidatiezorg is een zo goed mogelijk functioneren in de maatschappij en/of (in geval van jonge mensen) een optimale ontwikkeling te bereiken.

Onze specifieke expertise zetten wij in voor cliënten die wonen bij de Saxenburgh Groep, maar ook voor mensen die zelfstandig thuis wonen. Revalidatiezorg kan plaatsvinden in de RevalidatieUnit, in het ziekenhuis, binnen de ouderenzorglocaties van de Saxenburgh Groep of bij een specialist.

Behalve enkelvoudige revalidatiegeneeskunde (klinische en poliklinische consulten) wordt ook poliklinische revalidatiebehandeling (PRB) aangeboden voor volwassenen en kinderen. Daarnaast zijn er gespecialiseerde schoen- en technische spreekuren. De revalidatieartsen nemen deel aan diverse multidisciplinaire overleggen, zoals op de afdeling neurologie, chirurgie en orthopedie. De revalidatieartsen zijn in dienst van Roessingh, Centrum voor Revalidatie en zijn lid van de medische staf van het ziekenhuis

Roessingh Centrum voor Revalidatie

Roessingh, Centrum voor Revalidatie ( www.roessingh.nl ) is één van de grootste revalidatiecentra in Nederland en biedt u een werkomgeving met een uniek karakter. De combinatie van:

 • een klinische en poliklinische setting van het revalidatiecentrum,
 • het hebben van een opleidingserkenning,
 • extra verdieping van thema’s doordat het Roessingh een landelijk vooraanstaande positie heeft op het gebied van bewegingsanalyse, spasticiteitsbehandeling.
 • het samenwerken met een internationaal toonaangevend onderzoeksinstituut Roessingh Research and Development ( www.rrd.nl ) met onder meer 4 leerstoelen aan de Universiteit Twente.

en de nauwe samenwerking m.b.t. wetenschappelijk onderzoek met Universiteit Twente (www.utwente.nl), realiseren een setting die uniek is in Nederland.

 

Functie eisen

We zoeken een collega, of een collega die de specialistenopleiding tot revalidatiearts binnen afzienbare tijd afrondt, die

 • de ziekenhuisrevalidatie in de volle breedte van het vak wil uitoefenen;
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en in teamverband kan werken;
 • de ambitie heeft om ambassadeur van het vak te zijn en in staat is een relevant netwerk op te bouwen;
 • het vermogen heeft om bruggen te bouwen tussen de verschillende medisch specialisten, afdelingen in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum en daarbuiten;
 • bereid is een constructieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de revalidatiegeneeskunde binnen de afdeling, de instelling en de regio en daarbij eventueel managementaken wil/kan vervullen;
 • zich toetsbaar op durft te stellen (visitatie en IFMS);
 • enthousiast is over het geven van onderwijs aan collega’s, AIOS en coassistenten.

Inschaling

Conform AMS  

 

Bijzonderheden

Informatie:
Marc van Gestel, Raad van Bestuur, M.vanGestel@roessingh.nl, 053 – 4875200.

Type Vacature
Organisatie Roessingh, centrum voor revalidatie
Locatie Roessingh, Centrum voor Revalidatie in Enschede
Postcode 7522AH
Stad Enschede
Werkveld Ziekenhuizen
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd Full time
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd
CAO AMS
Informatie verkrijgen bij Marc van Gestel, Raad van Bestuur, 053-4875200
Functie(s) Arts
Publicatiedatum 17-09-2019
Reageer voor 01-01-2020
Nummer 47270
Doorsturen Bekijk PDF

Roessingh, centrum voor revalidatie

Mensen kunnen door verschillende oorzaken gehandicapt raken. Ongevallen, ziekten of aangeboren afwijkingen kunnen het leven ingrijpend veranderen. In Het Roessingh, centrum voor revalidatie, worden volwassenen en kinderen met lichamelijke beperkingen behandeld en begeleid om daarna weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de samenleving, niet alleen in fysiek maar ook in sociaal opzicht.

Meer over Roessingh, centrum voor revalidatie