Revalidatiearts (1,0 fte)
Roessingh, centrum voor revalidatie

Voor het dwarslaesieteam in Roessingh en voor de  Saxenburgh Medisch Centrum (SXB) locatie Hardenberg zijn wij op zoek naar een

Revalidatiearts

1,0 fte

Binnen Roessingh ben je werkzaam binnen het Dwarslaesieteam (0,4 fte). De werkzaamheden in het revalidatiecentrum zijn vooralsnog vooral poliklinisch waarbij de medisch specialistische dwarslaesie revalidatie in de volle breedte kan worden uitgeoefend en verdere verdieping mogelijk is, bijvoorbeeld op het gebied van intrathecale baclofentherapie (ITB) en arm/handchirurgie. In SXB(0,6 fte) richt je je als revalidatiearts met name op de (poli)klinische consulten en de poliklinische revalidatiebehandeling. Op beide locaties is samenwerking met (medisch) specialisten en betrokken paramedici een essentieel onderdeel van de functie zowel binnen de organisatie als ook vanuit de samenwerking met andere ziekenhuizen, 1e lijnorganisaties en andere samenwerkingsverbanden.

Als revalidatiearts ben je in dienst van Roessingh Centrum voor Revalidatie en word je gedetacheerd naar Saxenburgh Medisch Centrum. Je bent zowel lid van de medische staf van Roessingh als van Saxenburgh Medisch Centrum.

 

Saxenburgh Groep (www.saxenburgh.nl)

De Saxenburgh Groep biedt ziekenhuiszorg in het nieuw gebouwde en recent geopende Saxenburgh Medisch Centrum en daarnaast ouderenzorg op verschillende locaties in de regio. Het moderne algemeen ziekenhuis heeft een twintigtal medisch specialismen, 140 bedden en buitenpoli’s in o.a. Ommen en Coevorden. We zorgen, werken en bouwen samen met de cliënt en professionals, zodat onze cliënten zich zo goed en gezond mogelijk voelen.

Onder het motto ‘Zorg dichterbij beter’ brengt de Saxenburgh Groep deze zorg zo dicht mogelijk bij de inwoners in de buurt. Bijna 2.000 medewerkers en 1.000 vrijwilligers zetten zich in voor de best mogelijke zorg vanuit behoeften van patiënten en cliënten. Vanuit focus op samenwerking met vijf verschillende ziekenhuizen, koppeling tussen care en cure, samenwerking met de 1e lijn als op preventie door leefstijlverandering werkt Saxenburgh aan de toekomstbestendigheid van zorg in de regio.

Op de poli Revalidatiegeneeskunde en Sportgeneeskunde binnen de ziekenhuislocatie Saxenburgh Medisch Centrum werken revalidatieartsen en een sportarts. Het doel van de revalidatiezorg is een zo goed mogelijk functioneren in de maatschappij en/of een optimale ontwikkeling bereiken.

Behalve klinische en poliklinische consulten wordt ook poliklinische revalidatiebehandeling (PRB) aangeboden. Er zijn gespecialiseerde handtherapeuten, een bekkentherapeut en ook kan binnen de PRB gebruik worden gemaakt van een adviseur arbeid.

Daarnaast zijn er gecombineerde spreekuren met de orthopedisch schoenmaker en instrumentmaker. De revalidatieartsen nemen tevens deel aan diverse multidisciplinaire overleggen zoals op de afdeling neurologie en bij het pijnteam.

 

Roessingh Centrum voor Revalidatie (www.roessingh.nl)

Roessingh is één van de grootste revalidatienetwerken in Nederland bestaande uit het revalidatiecentrum te Enschede en de daaraan gelieerde ziekenhuizen Medisch Spectrum Twente (MST), Ziekenhuis Groep Twente (ZGT), Saxenburgh Groep (SXB) en Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB).

Roessingh biedt je een werkomgeving met een uniek karakter in Nederland door de combinatie van:

 • Een klinische en poliklinische setting;
 • Het hebben van een opleidingserkenning;
 • Een landelijk vooraanstaande positie m.b.t. diagnostiek van complexe loop- en balansstoornissen en complexe armhandfunctieproblematiek, samengevoegd binnen het Roessingh Diagnostisch Centrum. En in samenwerking met de orthopedisch chirurg weke delen chirurgie voor de onderste extremiteit en armhandchirurgie bij neurologische aandoeningen in samenwerking met de plastisch chirurgen);
 • Onderscheidende technologie ondersteunde revalidatie waarbij Roessingh samenwerkt met Roessingh Research and Development (rrd.nl), een internationaal toonaangevend onderzoeksinstituut met onder meer 4 leerstoelen aan de Universiteit Twente;
 • Een nauwe samenwerking m.b.t. wetenschappelijk onderzoek met de Technische Universiteit Twente (utwente.nl);
 • Netwerk breed geïntegreerde concernonderdelen zoals een eigen orthopedisch schoen- en instrumentenmakerij (Roessingh Revalidatie Techniek rrt.nl ), een arbeidsrevalidatie divisie (www.roessingharbeid.nl) en de grootste leverancier in Nederland op het gebied van communicatiehulpmiddelen (rdgKompagne www.RDGkompagne.nl).

Wij zoeken

We zoeken een collega, of een collega die de specialistenopleiding tot revalidatiearts binnen afzienbare tijd afrondt, die:

 • Ziekenhuisrevalidatie in de volle breedte van het vak wil uitoefenen;
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en in teamverband kan werken;
 • De ambitie heeft om ambassadeur van het vak te zijn en in staat is een relevant netwerk op te bouwen;
 • Het vermogen heeft om bruggen te bouwen tussen de verschillende medisch specialisten, afdelingen in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum en daarbuiten;
 • Bereid is een constructieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de revalidatiegeneeskunde binnen de afdeling, de instelling en de regio en daarbij eventueel managementaken wil/kan vervullen;
 • Zich toetsbaar op durft te stellen (visitatie en IFMS).

Wij bieden

Een dienstverband bij Roessingh voor in eerste instantie voor een jaar en bij goed functioneren en gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden, uitzicht op een vaste aanstelling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de AMS.

Reageren

Reageren

Je kunt tot 5 augustus 2022 reageren via zorgselect door het sturen van een motivatie en uitgebreid cv t.a.v. Ab Reitsma, hoofd P&O.

Type Vacature
Organisatie Roessingh, centrum voor revalidatie
Locatie Roessingh, Centrum voor Revalidatie in Enschede
Postcode 7522AH
Stad Enschede
Werkveld Ziekenhuizen
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd Full time
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar, mogelijkheden voor vast dienstverband
CAO Ziekenhuizen
Informatie verkrijgen bij Ella Kottink, revalidatiearts Saxenburgh Medisch Centrum Hardenberg 0523-276365 / 06-12806091 of Karin Lesuis, revalidatiearts / medisch manager sector Dwarslaesie, Orthopedie en Pijn Roessingh 053-4875875 / 06-12396153.
Functie(s) Arts
Publicatiedatum 23-06-2022
Reageer voor 05-08-2022
Nummer 111967
Doorsturen Bekijk PDF

Roessingh, centrum voor revalidatie

Mensen kunnen door verschillende oorzaken gehandicapt raken. Ongevallen, ziekten of aangeboren afwijkingen kunnen het leven ingrijpend veranderen. In Roessingh, centrum voor revalidatie, worden volwassenen en kinderen met lichamelijke beperkingen behandeld en begeleid om daarna weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de samenleving, niet alleen in fysiek maar ook in sociaal opzicht.

Meer over Roessingh, centrum voor revalidatie