Sociaal Pedagogisch Medewerker
Stichting Empower

Functieomschrijving

Algemene kenmerken

 • Vervult een uitvoerende functie.
 • In staat om zelfstandig alsmede in teamverband te werken.
 • Organiseert activiteiten.
 • Biedt ondersteuning en begeleiding aan individuele en aan groepen cliënten.
 • (Mede)verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken binnen de groep.

 

Doel van de functie

Bieden van ondersteuning aan cliënten die onvoldoende gebruik maken van gangbare opvoedingsmogelijkheden of zich in hun (primaire) levensomgeving niet staande kunnen houden. Met behulp van het aanmeten van een gezonde levensstijl worden cliënten begeleid in het behalen van hun persoonlijke doelen. Het uiteindelijke doel is cliënten zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. 

 

Organisatorische positie

De Sociaal Pedagogisch Werker ressorteert hiërarchisch onder de Zorgmanager. De verschillende afdelingen van Stichting Empower zijn:

 • Kortdurend verblijf.
 • Ambulante begeleiding.
 • Begeleid wonen.

Uitgebreide functieomschrijving

Functie eisen

Kennis:

 • MBO niveau 4/HBO werk- en denkniveau.
 • Basiskennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van cliënten.
 • Kennis van de sociale kaart.
 • Basiskennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek en de specifieke problematiek van de cliënt.

Specifieke functiekenmerken:

 • Sociale vaardigheden voor het begeleiden van mensen met een stoornis in het autisme spectrum; het kunnen omgaan met fysiek geweld en verbale agressie van cliënten en het controlerend corrigerend optreden hierbij.
 • Affiniteit met sport (is een pré!).
 • Motiveren en stimuleren van cliënten.
 • Creatief vermogen voor bedenken en organiseren van activiteiten.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het verzorgen van rapportages.
 • Probleemoplossend vermogen.
 • Bewegingsvaardigheid voor de fysieke ondersteuning en verzorging van cliënten.
 • Helicopterview, overzicht.
 • Relativeringsvermogen

Inschaling

Volgens CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Type Vacature
Organisatie Stichting Empower
Locatie Zwolle
Postcode 8025 BW
Stad Zwolle
Werkveld Jeugdzorg
Opleidingsniveau Mbo+
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, met mogelijkheid tot verlenging
CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Functie(s) Pedagogisch medewerker
Publicatiedatum 29-05-2019
Ingangsdatum Op korte termijn
Reageer voor 30-06-2019
Nummer 46197
Doorsturen Bekijk PDF

Stichting Empower

Stichting Empower is een non-profit organisatie voor begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een ASS en/of ADHD. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Daarbij is onze missie: Het bevorderen van de kwaliteit van leven zowel voor mensen met een ASS en/of ADHD als voor de mensen in hun omgeving. Meer informatie over onze stichting vind je op www.stichtingempower.nl

Meer over Stichting Empower