Specialist ouderengeneeskunde
De Twentse Zorgcentra

Als specialist ouderengeneeskunde heb je, naast je affiniteit met de ouderenzorg, affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking. Het is jouw streven, door beide te combineren, te komen tot kwalitatieve hoogwaardige ouderenzorg.  

De organisatie
De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente met vestigingen in Losser, Enschede en Almelo en kleinschalig wonen in de regio. Ruim 1.900 cliënten – van jong tot oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht tot ernstig verstandelijk beperkt – maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening.

Wij werken vanuit de missie: ‘Jouw leven ondersteunen we samen, dichtbij en deskundig.’

Om goede zorg te kunnen leveren aan mensen met een verstandelijke beperking, hanteert de medische dienst een holistische mensvisie en kijkt zij naar het functioneren van de cliënt in zijn omgeving. Hierbij is teamwork en een professionele interdisciplinaire samenwerking noodzakelijk. 

Functie-inhoud
Jouw belangrijkste taak is het verlenen van medische zorg en begeleiding aan ouderen en ouder wordende cliënten, zowel de tweedelijns-gebonden medische zorg als het vormgeven van de eerstelijnszorg in samenwerking met de andere artsen en praktijkverpleegkundigen. Je begeleidt, samen met andere behandelaren; therapeuten en direct betrokken medewerkers, cliënten met dementie en cliënten die in hun laatste levensfase gekomen zijn. Je hebt oog voor de belasting en de belastbaarheid van cliënten met betrekking tot wenselijkheid van medische onderzoeken en behandeling.

Je werkt veel samen met gedragskundigen en andere (para)medische disciplines waarbij de vraag van de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger centraal staat. Daarnaast onderhoud je contacten met ziekenhuizen en andere instellingen in de gezondheidszorg in de regio.

Je vormt een team met artsen en praktijkverpleegkundigen waarbij je onderdeel uitmaakt van de vakgroep. Er is een nauwe onderlinge samenwerking binnen de vakgroep en met belangrijke aanspreekpunten waarbij de samenwerking met de AVG arts zeer intensief is. Samen komen jullie regelmatig bijeen om over lopende zaken, casuïstiek, scholing en nieuwe ontwikkelingen te discussiëren. De medische dienst bestaat momenteel uit een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG), twee aios AVG, twee basisartsen en drie parttime huisartsen, een team van praktijkverpleegkundigen en secretaresses. Genoeg aanspraak om inhoudelijk te discussiëren over werk-gerelateerde zaken. Er is structureel overleg  met de manager Behandeling en de bestuurders waarbij o.a. de toekomstvisie van de dienst Behandeling binnen de organisatie besproken wordt. Samen willen we komen tot een medisch beleid waarbij recht gedaan wordt aan de verschillende doelgroepen binnen onze zorg. Jouw inbreng, kennis en expertise op het gebied van de ouderen is daarbij van wezenlijk belang.

Jij:

 • Bent specialist ouderengeneeskunde en BIG geregistreerd.
 • Bent iemand die goed kan samenwerken.
 • Hebt affiniteit met de verstandelijk gehandicaptenzorg.
 • Kan de Wet Zorg en Dwang op een juiste manier toepassen.
 • Sluit aan bij de holistische mensvisie die wij hanteren.
 • Kan omgaan met onverwachte omstandigheden.
 • Bent stressbestendig.
 • Bent communicatief vaardig.
 • Bent laagdrempelig en toegankelijk en houdt van improviseren.
 • Kan hoofd- en bijzaken onderscheiden.
 • Kan je vinden in de visie van de organisatie en de vakgroep.
 • Bent bereid achterwachtdiensten en zo nu en dan bereikbaarheidsdiensten te verrichten. Deze diensten worden in samenwerking met meerdere zorgorganisaties onderling evenredig verdeeld.

Aanbod en arbeidsvoorwaarden

 • Een afwisselende baan van gemiddeld 24-36 uur per week. De exacte uren worden in overleg met jou vastgesteld.
 • Een salaris van min. € 5.034,- en maximaal € 7.741,- (FWG 75) bij een fulltime dienstverband conform de CAO Gehandicaptenzorg.
 • Bij aanstelling een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Een eindejaarsuitkering van 8.33%.
 • De Twentse Zorgcentra heeft aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, studiefaciliteiten en korting op de zorgverzekering.
 • Wij helpen je met een baan voor je partner en huisvesting voor jullie hier in de regio.

Procedure
Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met het medisch secretariaat op telefoonnummer 088-430 4211 of 088-430 4219. Voor overige vragen kan je ook contact opnemen met John Keunen manager dienst Behandeling op het mobiel nummer 06 11374854.

Jouw sollicitatie wordt zo snel als mogelijk in behandeling genomen waarna jij binnen 10 werkdagen een reactie en eventueel datum voor een gesprek zal ontvangen. 

VOG
De Twentse Zorgcentra is verplicht om van nieuwe medewerkers die van extern komen een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) in het bezit te hebben en een referentiecheck te hebben gedaan, alvorens een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. De aanvraag voor de VOG en de vraag om toestemming voor het nagaan van referenties ontvangt u tijdens de sollicitatieprocedure van P&O.

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Type Vacature
Intern nummer 19.505
Organisatie De Twentse Zorgcentra
Locatie De Twentse Zorgcentra
Postcode 7524 AK
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd Full time
Uren van 24
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd
CAO Gehandicaptenzorg
Functie(s) Arts
Publicatiedatum 14-05-2020
Reageer voor 31-08-2020
Nummer 52928
Doorsturen Bekijk PDF

De Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1900 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2400 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. We werken vanuit onze zorgvisie: “Net als ieder ander mens heb ik het recht om te bepalen hoe ik mijn leven wil inrichten. Ik wil graag dat mensen echt naar me luisteren en mij respecteren om wie ik ben. Ik zou zoveel mogelijk dingen willen doen waar ik blij van word.” Om dat te bereiken werken wij vraaggericht en bieden begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. Altijd vanuit onze kernwaarden: dichtbij, eenvoud en deskundig. Deze kernwaarden vormen de spil van onze manier van werken. We blijven dichtbij de mensen die onze zorg nodig hebben, in alle eenvoud en met deskundigheid. Zonder dat we daarbij de regie overnemen. Bij ons werken cliënten, cliëntvertegenwoordigers én medewerkers samen in zelforganiserende teams. STERK noemen we dat: Samen Toewerken Naar Eigen Regie en Kracht.

Meer over De Twentse Zorgcentra