Specialist Ouderengeneeskunde
De Twentse Zorgcentra

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar Specialist ouderengeneeskunde met affiniteit voor de gehandicaptenzorg. Deze veelzijdige baan bied je diversiteit in doelgroep en werkzaamheden en korte lijnen met samenwerkingspartners.

Functie-inhoud
Je vormt een team met artsen en praktijkverpleegkundigen en jullie werken nauw samen. Eén van de belangrijkste taken is het verlenen van medische zorg en begeleiding aan ouderen en ouder wordende cliënten, zowel de tweedelijns-gebonden medische zorg als het vormgeven van de eerstelijnszorg in samenwerking met de basisartsen en de huisarts. Je begeleidt, samen met collega-artsen, cliënten met dementie en cliënten die in hun laatste levensfase gekomen zijn. Je hebt oog voor de belasting en de belastbaarheid van cliënten met betrekking tot wenselijkheid van medische onderzoeken en behandeling.

Ook  werk je veel samen met gedragskundigen en andere (para)medische disciplines waarbij de vraag van de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger centraal staat. Daarnaast onderhoud je contacten met ziekenhuizen en andere instellingen in de gezondheidszorg in de regio.

Je maakt onderdeel uit van de vakgroep. Samen komen jullie die regelmatig bijeen om over lopende zaken, casuïstiek, scholing en nieuwe ontwikkelingen te discussiëren. De medische dienst bestaat momenteel uit twee ervaren artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG), twee aios AVG, twee basisartsen en twee parttime huisartsen, dertien praktijkverpleegkundigen en drie secretaresses. Genoeg aanspraak om inhoudelijk te discussiëren over werk-gerelateerde zaken. Er zijn structureel bijeenkomsten met de manager Behandeling en het bestuur. Met de komst van een nieuwe RvB willen we in de toekomst de zorg professionaliseren voor de oudere cliënten en samen bouwen aan een fundamenteel beleid waarin jij betrokken bent bij de ontwikkeling hiervan, binnen jouw expertise. Met jouw kennis en kunde  werk je tevens mee aan de plannen voor het realiseren van ‘verpleeghuissetting’ voor bepaalde cliëntgroepen en (extramurale) revalidanten.

Functie eisen

Wie ben jij?

  • Je bent specialist ouderengeneeskunde en BIG geregistreerd.

Aanbod en informatie

Aanbod en arbeidsvoorwaarden

  • Een afwisselende baan van gemiddeld 32-36 uur per week.
  • Een salaris van min. € 5.034,- en maximaal € 7.741,- (FWG 75) bij een fulltime dienstverband conform de CAO Gehandicaptenzorg.
  • Bij aanstelling een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Eindejaarsuitkering 7,05%.
  • De Twentse Zorgcentra heeft aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals locatie-onafhankelijk werken, flexibele werktijden, studiefaciliteiten en korting op de zorgverzekering.
  • Wij helpen je met een baan voor je partner en huisvesting voor jullie hier in de regio.

VOG
De Twentse Zorgcentra is verplicht om van nieuwe medewerkers die van extern komen een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) in het bezit te hebben en een referentiecheck te hebben gedaan, alvorens een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. De aanvraag voor de VOG en de vraag om toestemming voor het nagaan van referenties ontvangt u tijdens de sollicitatieprocedure van P&O.

Organisatie

De organisatie
De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1.900 cliënten – van jong tot oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht tot ernstig verstandelijk beperkt – maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening.

Wij werken vanuit de zorgvisie: ‘Net als ieder ander mens heb ik het recht om te bepalen hoe ik mijn leven wil inrichten. Ik wil graag dat mensen echt naar mij luisteren en mij respecteren om wie ik ben. Ik zou zoveel mogelijk dingen willen doen waar ik blij van word.’ Om goede zorg te kunnen leveren aan mensen met een verstandelijke beperking, hanteert de medische dienst een holistische mensvisie en kijkt zij naar het functioneren van de cliënt in zijn omgeving. Hierbij is teamwork en een professionele interdisciplinaire samenwerking noodzakelijk.

De organisatie is opgebouwd vanuit ca. 150 teams, waarin cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers gezamenlijk binnen hun mogelijkheden verantwoordelijkheid nemen voor het alledaagse leven van de cliënten. Coaches en gedragsdeskundigen begeleiden samen de teams die werken vanuit zelforganisatie.

Type Vacature
Intern nummer 19.024
Organisatie De Twentse Zorgcentra
Locatie De Twentse Zorgcentra
Postcode 7524 AK
Stad Enschede
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd In overleg
Uren van 32
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd
CAO Gehandicaptenzorg
Informatie verkrijgen bij Voor meer (inhoudelijke) informatie kun je contact opnemen met Gerard Asma, AVG, 06 12969933, of John Keunen, manager Behandeling, 06 51168708.
Functie(s) AIOS
ANIOS
Arts
Publicatiedatum 13-01-2019
Reageer voor 31-05-2019
Ingangsdatum 01-02-2019
Nummer 42961
Doorsturen Bekijk PDF

De Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1900 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2400 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. We werken vanuit onze zorgvisie: “Net als ieder ander mens heb ik het recht om te bepalen hoe ik mijn leven wil inrichten. Ik wil graag dat mensen echt naar me luisteren en mij respecteren om wie ik ben. Ik zou zoveel mogelijk dingen willen doen waar ik blij van word.” Om dat te bereiken werken wij vraaggericht en bieden begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. Altijd vanuit onze kernwaarden: dichtbij, eenvoud en deskundig. Deze kernwaarden vormen de spil van onze manier van werken. We blijven dichtbij de mensen die onze zorg nodig hebben, in alle eenvoud en met deskundigheid. Zonder dat we daarbij de regie overnemen. Bij ons werken cliënten, cliëntvertegenwoordigers én medewerkers samen in zelforganiserende teams. STERK noemen we dat: Samen Toewerken Naar Eigen Regie en Kracht.

Meer over De Twentse Zorgcentra