Specialist ouderengeneeskunde
Zorggroep Solis

Functieomschrijving

Specialist ouderengeneeskunde, uren in overleg, Deventer

 

Zorggroep Solis levert zorg en behandeling aan ouderen en mensen met complexe aandoeningen in Deventer en nabije omgeving. Solis wil de chronische somatische en psychogeriatrische zorg en behandeling graag zo dicht mogelijk bij de cliënt brengen. Daarom streven we naar een wijkgericht zorgaanbod. Solis levert zorg en behandeling in zes woonzorgcentra in Deventer. Daarnaast bestaan er diverse multidisciplinaire behandelteams in de eerste lijn, ook buiten Deventer. De geriatrische revalidatie en somatische dagbehandeling zijn gecentraliseerd op de locatie PW Janssen in Deventer. Wij verzorgen ook palliatief terminale zorg in ons hospice De Winde. Er bestaan veel goede contacten en werkafspraken met de regionale collega-zorginstellingen, de huisartsen en het Deventer Ziekenhuis.

De medische vakgroep is een professioneel en bevlogen team van 6 specialisten ouderengeneeskunde, 2 AIOS ouderengeneeskunde, 1 huisarts in opleiding en 4 verpleegkundig specialisten. Deze hebben elk zijn/haar eigen aandachtsgebied maar werken als één team en benutten elkaars expertise. Daarnaast zetten ze zich in voor onderzoek en onderwijs.

Functie eisen

Jij:

  • diagnosticeert en indiceert de noodzakelijkheid en wenselijkheid van medische en/of paramedische behandeling die gericht is op de specifieke mogelijkheden van een cliënt met overwegend meervoudige problemen en handicaps en die voortvloeien uit de zorgdoelstelling
  • draagt zorg voor de totstandkoming van multidisciplinaire zorgplannen c.q. behandelplannen en draagt daarbij de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud en de inhoudelijke afstemming daarvan
  • geeft informatie, instructie en advies aan de cliënt, wettelijk vertegenwoordiger, andere behandelaren, begeleidend-, verplegend en verzorgend personeel en eventuele vrijwilligers
  • past zo nodig na overleg de multidisciplinaire zorgplannen c.q. behandelplannen aan, die op hun beurt richtinggevend zijn voor de medische behandelplannen
  • draagt zorg voor vastlegging en administratie van cliënt-behandelgegevens overeenkomstig de daartoe gestelde eisen en/of gemaakte afspraken
  • bent mede verantwoordelijk voor het realiseren een uitvoeren van het zorgbeleid binnen de instelling
  • draagt actief bij aan borging en verbetering van de kwaliteit van zorg en behandeling, door deelname aan werkgroepen, commissies en andere overlegstructuren.

Je bent een gemotiveerde specialist ouderengeneeskunde. Bij voorkeur heb je een aanvullend diploma tot BOPZ – arts of heb je interesse de BOPZ-opleiding te volgen.

Goede contactuele vaardigheden, besluitvaardigheid en doortastendheid zijn in deze functie belangrijke eigenschappen. 

 

Inschaling

Salaris
Het salaris bedraagt afhankelijk van ervaring maximaal € 7.870,99 bruto per maand bij een volledige werkweek (FWG 75 bij 36 uur per week). Vanaf 2020 is er binnen de CAO sprake van een volledige 13e maand.

Bijzonderheden

Solliciteren 
Je kunt reageren via www.zorggroepsolis.nl/vacatures. Of kom ook gerust eens meelopen om te zien of Solis bij je past.

Meer informatie
Neem contact op met Linda Hartman, opleider en specialist ouderengeneeskunde, via tel.: (0570) 698 200.

N.B. Om de veiligheid van onze cliënten en medewerkers te waarborgen is voor alle nieuwe medewerkers die bij Zorggroep Solis in dienst komen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Deze kosten worden door Solis vergoed.

Type Vacature
Intern nummer 168
Organisatie Zorggroep Solis
Locatie Zorggroep Solis in Deventer
Postcode 7413AP
Stad Deventer
Werkveld Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd met uitzicht op vast
CAO Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Externe url Bekijk
Functie(s) Arts
Publicatiedatum 28-10-2019
Reageer voor 06-01-2020
Ingangsdatum 28-10-2019
Nummer 49199

Zorggroep Solis

Zorggroep Solis verleent sinds 1267 zorg aan mensen in Deventer en omgeving. We weten de weg in de zorgwereld. Van begin tot begeleiding in de laatste levensfase. Tot Zorggroep Solis behoren: woonzorg- en revalidatiecentrum PW Janssen, De Bloemendal, Groote & Voorster, St Jurriën en Spikvoorde, Hospice de Winde, Ortis paramedische praktijken, Vte en Buro Saartje voor bemiddeling in huishoudelijke hulp. Zorggroep Solis heeft bovendien een chronische pijnkliniek en een centrum voor palliatieve dag- en intervalzorg.

Meer over Zorggroep Solis