TMZ zoekt Lid Raad van Bestuur
TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)

Binnen TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) staan ruim 2600 medewerkers en 1600 vrijwilligers klaar om ouderen en chronisch zieken goede en persoonlijke zorg te bieden. In moderne en duurzame woonzorgcomplexen en bij mensen thuis biedt TMZ onder andere verpleging, verzorging, begeleiding en personenalarmering. TMZ is actief in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand.

Coöperatief organiseren

TMZ werkt met Teams voor Persoonlijke Zorg, een samenwerkingsverband tussen zorgvragers, familie/netwerk, medewerkers en vrijwilligers. Alle betrokkenen doen ertoe en elke stem wordt gehoord. In goede tijden, maar ook bij tegenslag voelt iedereen bij TMZ zich gezamenlijk verantwoordelijk. Alles in de organisatie is afgestemd op de verbondenheid tussen cliënt en zorgmedewerker. Er wordt voortdurend getoetst of de plannen en de uitvoering daarvan het cliënt- en medewerkersbelang dienen. Dat is ook het uitgangspunt van handelen voor bestuur, management en de ondersteunende diensten. Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat TMZ bijzonder lage overheadkosten heeft. Het algemeen beleid wordt opgesteld en geëvalueerd tijdens beleidsdagen, waar de verschillende geledingen uit de organisatie vertegenwoordigd zijn.

Ontwikkelingsfase van de organisatie

TMZ concentreert zich op de complexe zorg. Daar wil zij in uitblinken en kan zij de meeste waarde toevoegen. Samenwerking met andere zorgaanbieders is daarbij noodzakelijk, evenals vernieuwen van zorgconcepten. Hierbij gaat het vooral en eerst over de inhoud en kwaliteit van de zorgverlening, met aandacht voor technologie en innovatie. De medewerkers denken voortdurend mee over vernieuwing van de zorgconcepten en worden daarin ondersteund, zodat zij kunnen voorzien in de complexe zorgvraag van de cliënten/bewoners.

Bij TMZ is sprake van een financieel gezonde bedrijfsvoering met een omzet van circa 120 miljoen. Het uitgangspunt is dat de beschikbare middelen maximaal besteed worden aan de directe zorgverlening. TMZ staat ook voor grote uitdagingen. De zorgvraag stijgt snel, maar het beschikbare budget vanuit de overheid en zorgverzekeraars stijgt niet evenredig mee. Daarnaast heeft TMZ weliswaar een hoge medewerkerstevredenheid, maar is de krapte op de arbeidsmarkt ook een uitdaging aan het worden. Aantrekkelijk werkgeverschap en het communiceren daarvan vraagt dan ook permanente aandacht. In haar Meerjarenvisie 2020-2025 heeft TMZ haar koers bepaald als antwoord op deze uitdagingen.

Meer informatie is te vinden op www.triviummeulenbeltzorg.nl  

Lid raad van bestuur

Het bestuur van TMZ wordt gevormd door een tweehoofdige collegiale raad van bestuur. In verband met het vertrek van een van beide bestuurders komt TMZ graag in contact met een lid raad van bestuur die samen met de voorzitter, de heer Fred Schrander, richting geeft, kaders schept en inspireert in de grote veranderingen die de zorgsector en TMZ doormaken.
TMZ is eenvoudig georganiseerd met weinig lagen en bureaucratie. De raad van bestuur staat tussen de mensen, heeft kennis van de leefwereld van cliënten en medewerkers, en spreekt hun taal. De raad van bestuur staat voor de op coöperatieve gedachte gestoelde werkwijze van TMZ. Zij realiseert zich dat doelen alleen gehaald kunnen worden als ook zij daadwerkelijk deze kern van binnenuit ervaren en hun gedrag congruent is. De ondernemingsraad, cliëntenraad, de verzorgende en verpleegkundige adviesraad, de multidisciplinaire adviesraad en de vrijwilligersraad zijn gelijkwaardige partners.

Naast vertrouwen zijn de volgende TMZ-waarden belangrijk:

 • Luisteren naar de ander met een open hart en zonder oordeel;
 • De overtuiging dat niemand het alleen kan, maar dat we altijd op een eerlijke manier samen afwegen wat de beste vervolgstap is;
 • Organisatie brede protocollen zijn belangrijk, maar kunnen nooit het eigen innerlijk kompas en het professionele oordeel vervangen: op moeilijke momenten luisteren we naar ons moreel kompas.

De bestuurder die wij zoeken

TMZ zoekt vooral een allround ervaren bestuurder die mede vormgeeft aan de koers en visie van de organisatie. Je draagt verantwoordelijkheid voor de portefeuille financiën, bedrijfsvoering en vastgoed. Vanzelfsprekend ben je ook altijd integraal verantwoordelijk voor het geheel. Het bestuur geeft direct leiding aan het MT dat bestaat uit zes managers.

Functie-eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring op eindverantwoordelijk (bestuurs)niveau met een portefeuille financiën, bedrijfsvoering en vastgoed in een grote complexe organisatie in de zorg is een pre;
 • Ruime kennis van en ervaring met het aansturen van processen op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, facilitaire zaken, vastgoed en ICT;
 • Ruime ervaring met onderhandelen en lobbyactiviteiten in een dynamische omgeving;
 • Bij voorkeur een relevant netwerk, of is in staat om dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.

Naast de professionele vereisten ben je verbindend en samenwerkingsgericht en tegelijkertijd stevig, ondernemend en besluitvaardig. Je bestuurt vanuit vertrouwen en op coachende en inspirerende wijze weet je mensen mee te nemen. Je hebt een open en no nonsens stijl en bent zowel conceptueel en strategisch als hands on en laagdrempelig. Ontmoeting en verbinding met anderen zijn voor jou belangrijke voorwaarden om je werk goed te doen. Je hebt de overtuiging dat het goede gesprek op alle niveaus belangrijk is en dat het vermogen tot (zelf) reflectie daarbij onontbeerlijk is.
Daarnaast ben je in staat om het grotere geheel van de organisatie en de maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg te zien, zonder daarbij de persoonlijke inkleuring te verliezen.
Met visie en strategisch inzicht weet je op innovatieve wijze kansen voor TMZ te benutten en de financiële huishouding op orde te houden. Je overziet de diverse belangen en gaat overwogen relevante samenwerkingsverbanden aan ten dienste van de maatschappelijke opgave in de regio Twente. Tot slot ben je verbonden (of wil je je verbinden) aan de regio Twente.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en in overeenstemming met de Wet Normering Topinkomens (WNT-klasse IV).

Procedure

De procedure wordt begeleid door Guusje van der Schoot van Van der Vliet & Van der Schoot Executive Search te Amsterdam.

 • De voorselectiegesprekken worden gevoerd op het kantoor van Van der Vliet & Van der Schoot op 26 en 29 juni;
 • De eerste selectiegesprekken vinden plaats in drie commissies op 6 juli bij TMZ;
 • Een tweede verdiepend gesprek vindt plaats op 13 juli;
 • In het eindstadium van de selectieprocedure zullen van benoembare kandidaat referenties worden ingewonnen.

Heb jij nog vragen? Neem dan contact op met:

Guusje van der Schoot: 06-53669672
[email protected]  

Bijzonderheden

Sollicitaties graag uiterlijk 22 juni via [email protected]  

Type Vacature
Intern nummer 023.003
Organisatie TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)
Locatie Regio Twente
Postcode 7602 PW
Stad Almelo
Werkveld Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd Full time
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd met uitzicht op vast
CAO Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Externe url Bekijk
Informatie verkrijgen bij Guusje van der Schoot
Functie(s) Overig
Publicatiedatum 01-06-2023
Reageer voor 22-06-2023
Ingangsdatum 22-05-2023
Nummer 120183

TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)

Binnen TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) zetten ruim 2100 medewerkers en 1500 vrijwilligers zich dagelijks in om ouderen en chronisch zieken goede en persoonlijke zorg te bieden. In haar moderne en duurzame woonzorgcentra en bij mensen thuis biedt TMZ onder andere verpleging, verzorging, begeleiding en personenalarmering. TMZ is actief in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand. De relatie tussen cliënten, medewerkers en andere betrokkenen staat centraal. Samen maken wij de zorg persoonlijk.

Meer over TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)