Verpleegkundig Specialist Psychiatrie
Medisch Spectrum Twente

Functieomschrijving

De verpleegkundig specialist zal werkzaam zijn voor de patiënten met een comorbide psychiatrische en somatische aandoening die binnen het Psychomedisch Centrum worden behandeld en functioneert in het overgangsgebied tussen care en cure (medische- en verpleegkundige zorg).
Als verpleegkundig specialist psychiatrie ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren, coördineren en uitvoeren van de psychiatrische zorg in samenwerking met betrokken disciplines (zowel intra- als extramuraal), met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van zorg voor de psychiatrische patiënt. Je wisselt directe patiëntenzorg af met overstijgende taken zoals o.a. contact en samenwerking met de eerste lijn, het geven van scholing en advies aan betrokken disciplines binnen de ketenzorg en ontwikkeling van het traject met betrekking tot zorg op afstand. 
Binnen deze functie werk je samen met de verpleegkundigen op de afdeling psychiatrie. Daarnaast ben je direct aanspreekpunt voor de verschillende disciplines, behandelend psychiater en huisarts. De te verlenen zorg wordt uitgevoerd op basis van evidence based practice, wettelijke bepalingen, protocollen en afspraken van psychiaters en MST. De verpleegkundig specialist wordt ingezet binnen verschillende werkvelden, te weten patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs, management en data verzameling en verwerking.

Werkomgeving

Binnen het Psychomedisch Centrum bestaat de Psychiatrie van MST uit de afdeling MPU (Medisch Psychiatrische Unit) voor behandeling en verblijf, de polikliniek Psychiatrie voor ambulante behandeling en de psychiatrische dagbehandeling waar patiënten 2 tot 3 dagen per week voor behandeling komen. De afdeling bestaat uit 12 klinische bedden en 24 plaatsen voor dagbehandeling. De kliniek richt zich met name op comorbide somatische en psychiatrische problematiek. Het doel van opname is observatie, diagnostiek en behandeling. Het behandelteam bestaat uit psychiaters, (gespecialiseerde)-verpleegkundigen, therapeuten en medisch maatschappelijk werk.

Functie eisen

  • Afgeronde opleiding tot verpleegkundig specialist (of bijna afgerond);
  • ruime kennis van het specialisme en ervaring op het gebied van psychiatrische zorg;
  • hoge mate van zelfstandigheid;
  • analytisch denkvermogen;
  • innovaties ontwikkelen en implementeren;
  • initiatiefrijk en goed kunnen samenwerken;
  • goed kunnen werken in teamverband;
  • proactieve houding ten aanzien van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS).

Voor een goede invulling van de functie zijn de volgende competenties van belang:
integriteit, patiëntgerichtheid, probleemoplossend vermogen, stressbestendigheid.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure. 

Inschaling

Arbeidsovereenkomst: Bepaalde tijd, voor de duur van 5 maand (zwangerschapsverlof) en een vast contract (32-36 uur)
Ingangsdatum: Met ingang van 1 september (vast) en 1 oktober 2020 (zwangerschapsverlof)
Arbeidstijd: 28 uur per week (zwangerschapsverlof) en 32-36 uur (vast)
Salaris: FWG 60
CAO: Ziekenhuizen

Bijzonderheden

Meer weten? Voor meer informatie over deze vacature verwijzen wij je graag naar www.werkenbijmst.nl

Type Vacature
Organisatie Medisch Spectrum Twente
Locatie Medisch Spectrum Twente in Enschede
Postcode 7512KZ
Stad Enschede
Werkveld Ziekenhuizen
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd Full time
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd
CAO Ziekenhuizen
Externe url Bekijk
Functie(s) Verpleegkundig specialist
Publicatiedatum 04-08-2020
Reageer voor 21-10-2020
Ingangsdatum 04-08-2020
Nummer 54112

Medisch Spectrum Twente

Medisch Spectrum Twente is een topklinisch ziekenhuis in Twente en opleidingscentrum voor toekomstige (para) medici en verpleegkundigen. Het ziekenhuis is een regionaal traumacentrum en biedt eerste opvang bij ernstige ongevallen of rampen in het regionale grensgebied. MST is onderdeel van Santeon, een uniek samenwerkingsinitiatief van zeven topklinische ziekenhuis in Nederland. Het afgelopen jaar bezochten [300.000] patiënten voor onderzoek en behandeling onze locaties in Enschede, Haaksbergen en Oldenzaal. In 2016 is een volledig nieuw ziekenhuis met een uiterst modern OK complex geopend in Enschede. Met deze nieuwe infrastructuur is MST in staat haar strategische ambitie om hoogcomplexe zorg in Twente te behouden en te ontwikkelen verder vorm te geven. De vernieuwde buitenpoliklinieken in Oldenzaal bieden een patiëntvriendelijke toegang tot poliklinische zorg van nagenoeg alle specialismen. In 2016 is de kwaliteit van de zorg beoordeeld door het Nederlands Instituut voor de Accreditering in de Zorg (NIAZ) en heeft MST cum laude beoordeling ontvangen.

Meer over Medisch Spectrum Twente