Verpleegkundige in opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ (VIOS)
Mediant geestelijke gezondheidszorg

Functieomschrijving

In samenwerking met Saxion parttimeschool biedt Mediant ook voor het komende studiejaar weer opleidingsmogelijkheden tot Verpleegkundig Specialist GGZ in verschillende circuits.
Binnen circuit Ouderen- en Neuropsychiatrie is daarom plaats voor een: 

Verpleegkundige in opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ (VIOS GGZ)
32 uur per week 

Opleidingsplaats
Het Circuit Ouderen- en Neuropsychiatrie is dé expert op het gebied van geestelijke gezondheidszorg voor ouderen en voor cliënten met niet aangeboren hersenletsel in Twente. Het circuit bestaat uit het Geheugencentrum, het centrum voor Ouderenpsychiatrie en het centrum voor Neuropsychiatrie.
We bieden in alle centra het totale spectrum aan onderzoek, diagnostiek en behandeling. Het benutten van herstelmogelijkheden, het behoud van eigen regie en autonomie van de cliënt staan centraal. Waar mogelijk zetten we ambulante behandeling in, maar in alle drie centra wordt ook groepsbehandeling en klinisch verblijf geboden.
Binnen het circuit wordt doorlopend gewerkt aan het verder ontwikkelen van de zorgstraten en actief geïnvesteerd in een goede samenwerkingsrelatie met andere zorgaanbieders. Dit betekent samenwerken, verbeteren, veranderen en innoveren.
De opleidingsplaats is hoofdzakelijk het ambulante team van het Centrum voor Ouderenpsychiatrie en het Centrum voor Geheugenstoornissen. 

Functie en opleiding
In de functie van verpleegkundig specialist GGZ sta je met één been in de verpleegkundige en met het andere been in de medische wereld. Naast de basistaken: bevorderen van gezondheid, voorkomen van ziekte en het verlichten van lijden, richt de functionaris zich op de ziekte zelf, binnen een eigen deskundigheidsgebied.
Je neemt in de ketenzorg bepaalde behandeltaken van artsen over binnen een eigen bekwaamheidsprofiel en werkt daarin autonoom. Dit geeft je een unieke positie ten opzichte van het team en collega-behandelaren. 

De verpleegkundig specialist GGZ is een regiebehandelaar in de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ (in multidisciplinair verband). Veel voorkomende ziektebeelden binnen het functieprofiel zijn: stemmings-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen, suïcidaliteit en psychotische klachten met als complicaties sociale, levensfase en somatische problematiek. 

Enkele specifieke taken van de verpleegkundig specialist zijn:

 • zelfstandig verzorgen van spreekuur en/of verlenen van consulten aan cliënten;
 • uitvoeren en monitoren van geprotocolleerde behandelingen;
 • verslagleggen ten behoeve van medisch-psychiatrische cliëntendossiers en voeren van medische correspondentie ter ondersteuning van arts/psychiater;
 • voorschrijven en controleren van effecten van medicatie binnen daarvoor afgesproken (wettelijke) kaders;
 • deelnemen aan de klinische voorwacht.

De opleiding Master Advanced Nursing Practice (M.A.N.P) is een tweejarige duale opleiding. Deze titel geeft recht op registratie als Verpleegkundig Specialist in het BIG-register artikel 14, specialisme GGZ.

Omdat het evidence-based werken in de functie van verpleegkundig specialist centraal staat, vormen methodologie en onderzoekstechnieken een wezenlijk deel van het opleidingsprogramma.

 

Functie eisen

Functie- / toelatingseisen
Om voor deze opleidingsplek in aanmerking te komen, durf je professionele verantwoordelijkheid te nemen, bent je kritisch, innovatief en ondernemend en voldoe je aan de door de opleiding gestelde toelatingseisen:

 • diploma HBO-V met 2 jaar relevante werkervaring;
 • belangstelling voor toegepast wetenschappelijk onderzoek.

Indien je niet aan de gestelde opleidingseisen voldoet, kan je eventueel na een assessmentprocedure worden toegelaten.

Inschaling

Arbeidsvoorwaarden

 • De omvang van het dienstverband tijdens de opleiding is 32 uur per week; gedurende 20 uur van de week draag je bij aan de productie van je team. De resterende 12 uur draagt Mediant bij in de tijd, die nodig is voor de opleiding en studie.
 • Gedurende de opleiding word je ingeschaald in FWG 55.
 • Na afronding van de opleiding en registratie wordt een functie aangeboden van Verpleegkundig Specialist GGZ voor onbepaalde duur en tenminste het aantal uren, dat je voor aanvang van de opleiding werkzaam was en word je ingeschaald in FWG 65.
 • De opleidingskosten (collegegelden, verplichte literatuur, reiskosten) zijn voor rekening van Mediant.
 • Op de verstrekte vergoedingen is een terugbetalingsregeling van toepassing (zowel bij tussentijdse beëindiging als gedurende 2 jaar na voltooiing). Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding is er een garantie voor een functie op het eerdere functie- en salarisniveau.

Bijzonderheden

Informatie

Meer informatie over de opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ vind je op de website:

https://www.saxion.nl/parttimeschool/opleidingen/master/advanced-nursing-practice

Voor informatie over de opleiding binnen Mediant kun je contact opnemen met praktijkopleider VIOS Ineke Brouwer via tel. 06-38066221.
Voor de functie en de afdeling kan je contact opnemen met Rik ten Donkelaar, teammanager Ouderenpsychiatrie Ambulant & Geheugencentrum Ambulant, via tel. 06-12817849. 

 

De gesprekken zijn gepland op dinsdag 26 maart.  

Voor deze functie wordt gelijktijdig intern en extern geworven.

Type Werkplein
Intern nummer 07.34/1.40-0430 FJR/jbr
Organisatie Mediant geestelijke gezondheidszorg
Locatie Mediant GGZ, Gewoon Goede Zorg in Twente
Postcode 7546 TA
Stad Enschede
Werkveld Geestelijke gezondheidszorg
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd Part time
Uren van 32
Uren tot 32
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd
CAO Geestelijke Gezondheidszorg
Informatie verkrijgen bij Praktijkopleider VIOS Ineke Brouwer, via tel. 06-38066221. Voor de functie en de afdeling kan je contact opnemen met Rik ten Donkelaar, teammanager Ouderenpsychiatrie Ambulant & Geheugencentrum Ambulant, via tel. 06-12817849.
Functie(s) Verpleegkundig specialist
Verpleegkundige
Verpleegkundige niveau 5
Verpleegkundige niveau 6
Verpleegkundige SPV
Publicatiedatum 12-03-2019
Ingangsdatum Zo spoedig mogelijk
Reageer voor 22-03-2019
Nummer 44348
Doorsturen Bekijk PDF

Mediant geestelijke gezondheidszorg

Mediant is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente die hulp, advies en begeleiding biedt aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. Waar dat nodig is, bieden wij tevens hulp aan familie en mensen in de omgeving zodat problemen beter en sneller worden opgelost. Binnen Mediant werken professionals die deskundig zijn op het gebied van diverse stoornissen en leeftijdsfasen waarin deze kunnen optreden. Mediant beschikt over afdelingen voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen en enkele specialistische centra. Mediant werkt intensief samen met andere organisaties om de beste geestelijke gezondheidzorg te bieden en de drempel naar zorg te verlagen. Bij Mediant werken ca. 900 medewerkers.

Meer over Mediant geestelijke gezondheidszorg