Voorzitter gezamenlijke Klachtencommissie
TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)

Wie zijn wij?

De zorgaanbieders Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg en ZorgAccent zijn per direct op zoek naar een voorzitter voor hun gezamenlijke klachtencommissie.

De klachtencommissie onderzoekt en behandelt ingekomen klachten die betrekking hebben op de zorgverlening, en geeft na beoordeling van de klacht advies aan de Raad van Bestuur van de betreffende zorgorganisatie over de afhandeling.

Wat gaat u doen?

Als voorzitter heeft u affiniteit met de zorg en levert u in commissieverband een bijdrage aan het onderzoeken, behandelen en beoordelen van de voorgelegde klachten. Daarnaast bereidt u een eventuele casus grondig voor en neemt u zo nodig deel aan de zitting(-en) waarop de mondelinge behandeling van de klacht (en) aan de orde is.

De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste drie leden. De  Raden van Bestuur van de drie instellingen benoemen de voorzitter van de klachtencommissie voor een periode van drie jaar; deze periode kan eenmalig aansluitend met drie jaar worden verlengd. Om belangenverstrengeling te voorkomen, zijn personen die werkzaam zijn bij- of voor één van de drie zorgorganisaties, niet benoembaar.

 De klachtencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Wat vragen wij?

Bent u een ervaren voorzitter? Ziet u zichzelf als onpartijdig en onafhankelijk? Heeft u het vermogen zich in te leven in de belevingswereld van de klager? Maakt u uzelf graag sterk voor kwaliteitszorg?

Kunt u deze vragen met “ja” beantwoorden, dan past u wellicht in het profiel van voorzitter van onze klachtencommissie en willen wij u uitnodigen om op deze vacature te reageren.

Informatie en solliciteren

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met Silvia ten Bokum,  tel. 06-83 99 32 18.

Direct solliciteren kan natuurlijk ook. Uw schriftelijke reactie voorzien van CV kunt u binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie (vóór 29 januari 2022) sturen naar:

Klachtencommissie Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg, ZorgAccent ter attentie van Silvia ten Bokum, ambtelijk secretaris, per mail via [email protected]

Type Vacature
Intern nummer 022.022
Organisatie TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)
Locatie Regio Twente
Postcode 7602 PW
Stad Almelo
Werkveld Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Opleidingsniveau Mbo+
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst Niet van toepassing
CAO Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Externe url Bekijk
Informatie verkrijgen bij Silvia ten Bokum
Functie(s) Overig
Publicatiedatum 20-01-2022
Reageer voor 29-01-2022
Ingangsdatum 13-01-2022
Nummer 107143

TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)

Binnen TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) zetten ruim 2100 medewerkers en 1500 vrijwilligers zich dagelijks in om ouderen en chronisch zieken goede en persoonlijke zorg te bieden. In haar moderne en duurzame woonzorgcentra en bij mensen thuis biedt TMZ onder andere verpleging, verzorging, begeleiding en personenalarmering. TMZ is actief in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand. De relatie tussen cliënten, medewerkers en andere betrokkenen staat centraal. Samen maken wij de zorg persoonlijk.

Meer over TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)