WEEKEND GEZINSHUISOUDER(S)
Ambiq

Functieomschrijving

In een gezinshuis wordt 24uurs behandeling geboden aan jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek vanuit een “gezin” setting. Als gezinshuisouder bent u verantwoordelijk voor de behandeling, opvoeding, begeleiding en verzorging van de opgenomen kinderen/jongeren.
Dit zijn vaak pubers met een rugzak.

De gezinshuisouders wonen daartoe in een woning van Ambiq.
Als werknemer van Ambiq krijgt men natuurlijk alle ondersteuning en begeleiding die nodig is van uw leidinggevende, gedragswetenschapper en of therapeuten.

Als weekend gezinshuisouder zet je (eventueel samen met je partner), tijdens de vrije weekenden en vakanties van de gezinshuisouders, de ingezette behandel lijn voort. De zorg vind plaats in het gezinshuis waar de jongeren verblijven.

Ambiq biedt aan de gezinshuisouders:
- Salaris volgens FWG 45;
- Begeleiding en ondersteuning door deskundigen binnen Ambiq, ook in de dagelijkse behandeling.

Functie eisen

  • U hebt een relevante, zorggerichte opleiding:
  • Personen die het aankunnen en aandurven om kinderen/jongeren, die een specifieke opvoeding nodig hebben, een veilige en stabiele thuissituatie te bieden tijdens de vrije dagen van de gezinshuisouders;
  • Personen met levenservaring die stevig in hun schoenen staan;
  • Affiniteit, inlevingsvermogen en ervaring met kinderen en/of jongeren die behandeling of begeleiding nodig hebben;
  • Gevraagde competenties: flexibel, oplossingsgericht, systeemgericht, zelfstandig en ondernemend;
  • Openheid, bereidheid om over het eigen handelen te praten en te rapporteren;
  • In het bezit van rijbewijs en auto.

Voldoet u niet volledig aan de eisen, neem dan toch vooral contact op met Ambiq om uw mogelijkheden te bespreken.

Inschaling

Conform CAO - FWG 45

Bijzonderheden

- Onderdeel van onze aanstellingsprocedure is het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Daarnaast is het inwinnen van referenties een onderdeel van deze sollicitatieprocedure en kan een assessment deel uitmaken van de procedure.
- Medewerkers kunnen zich bij Ambiq ontwikkelen door onder andere ons online opleidingsplatform WIJZER - online leren. Het online leerplatform bevat cursussen, trainingen, podcasts en webinars op allerlei interessante vakgebieden. Denk aan LVB, de Wet zorg en dwang, maar ook gespreks- en schrijfvaardigheden en kritisch denken. Het is een breed aanbod.
- Ambiq heeft in 2021 het World class Work place keurmerk mogen ontvangen! Dit laat zien dat wij bovengemiddeld scoren op goed werkgeverschap en we proberen dit te behouden door in gesprek te gaan met medewerkers. 

Ambiq in het kort  
Wij zijn specialist op het gebied van licht verstandelijke beperkingen (LVB) en bijkomende gedragsproblematiek voor kinderen en (jong)volwassenen. We bieden een compleet pakket aan behandel- en zorgvormen aan, waardoor een cliënt antwoord op bijna alle hulpvragen aangeboden kan worden in zijn/haar nabije omgeving. Wij hebben vier expertthema’s: agressie, hechting, seksualiteit en trauma.  Onze werkwijze is gebaseerd op oplossingsgericht, systeemgericht, competentiegericht en resultaatverantwoordelijk werken en LEAN.

Wil je meer weten?
Om een beeld te krijgen van Ambiq kun je de volgende filmpjes bekijken:
https://www.youtube.com/user/CommunicatieAmbiq/videos

Kijk ook eens op Facebook en LinkedIn onder "Werken bij Ambiq" om een indruk te krijgen van het werken bij onze organisatie. 

Type Werkplein
Organisatie Ambiq
Locatie Ambiq, regio Noord/Midden Hardenberg e.o.
Postcode 7772CC
Stad Hardenberg
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Niveau 4
Arbeidstijd Onregelmatig
Uren tot 14
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, met mogelijkheid tot verlenging
CAO Gehandicaptenzorg
Informatie verkrijgen bij Inlichtingen te verkrijgen bij mevrouw H. Blokzijl (clustermanager) tel.: 088-7776000 of 6006. Een afspraak maken t.b.v. een vrijblijvend informatief gesprek behoort natuurlijk eveneens tot de mogelijkheden. Algemene informatie over Ambiq: www.ambiq.nl
Functie(s) Begeleider niveau 4
Begeleider niveau 6
Gezinshuisouders
Gezinshulpverlener
Pedagogisch medewerker
Publicatiedatum 19-10-2021
Ingangsdatum zo spoedig mogelijk
Reageer voor 15-11-2021
Nummer 71628
Doorsturen Bekijk PDF

Ambiq

Werken bij Ambiq betekent dat je vanuit je hart LVB-cliënten op weg helpt naar een zo zelfstandig mogelijk leven. De drie kernwaarden van Ambiq zijn betrokken, vakkundig en toekomstgericht. We werken vanuit de hulpvraag van de cliënt en zijn/haar systeem. Als medewerker werk je met jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met (ernstige) opvoed- en gedragsproblematiek. We werken vanuit onze visie systeemgericht, oplossingsgericht en competentiegericht om de hulpvraag van de cliënt zo optimaal mogelijk met de cliënt te beantwoorden. We zijn een specialist op LVB en bieden ambulante ondersteuning en intramurale hulpverlening. We bieden een compleet pakket aan zorgvormen waardoor een antwoord op bijna alle hulpvragen geboden kan worden in de nabije omgeving van de cliënt. We zijn een ambitieuze, open en betrokken organisatie waar veel aandacht is voor jouw ontwikkeling. Er zijn mogelijkheden voor scholing en je kunt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de expertgebieden agressie, gehechtheid, seksualiteit en trauma. Kom jij bij ons werken? Kijk op www.werkenbijambiq.nl

Meer over Ambiq