WEEKEND GEZINSHUISOUDER(S)
Ambiq

Functieomschrijving

In een gezinshuis wordt 24uurs behandeling geboden aan jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek vanuit een “gezin” setting. Als gezinshuisouder bent u verantwoordelijk voor de behandeling, opvoeding, begeleiding en verzorging van de opgenomen kinderen/jongeren.
Dit zijn vaak pubers met een rugzak.

De gezinshuisouders woont daartoe in een woning van Ambiq.
Als werknemer van Ambiq krijgt men natuurlijk alle ondersteuning en begeleiding die nodig is van uw leidinggevende, gedragswetenschapper en of therapeuten.

Als weekend gezinshuisouder zet je (eventueel samen met je partner), tijdens de vrije weekenden en vakanties van de gezinshuisouders, de ingezette behandel lijn voort. De zorg vind plaats in het gezinshuis waar de jongeren verblijven.

Ambiq biedt aan de gezinshuisouders:
- Salaris volgens FWG 45;
- Begeleiding en ondersteuning door deskundigen binnen Ambiq, ook in de dagelijkse behandeling.

Functie eisen

  • U hebt een relevante, zorggerichte opleiding:
  • Personen die het aankunnen en aandurven om kinderen/jongeren, die een specifieke opvoeding nodig hebben, een veilige en stabiele thuissituatie te bieden tijdens de vrije dagen van de gezinshuisouders;
  • Personen met levenservaring die stevig in hun schoenen staan;
  • Affiniteit, inlevingsvermogen en ervaring met kinderen en/of jongeren die behandeling of begeleiding nodig hebben;
  • Gevraagde competenties: flexibel, oplossingsgericht, systeemgericht, zelfstandig en ondernemend;
  • Openheid, bereidheid om over het eigen handelen te praten en te rapporteren;
  • In het bezit van rijbewijs en auto.

Voldoet u niet volledig aan de eisen, neem dan toch vooral contact op met Ambiq om uw mogelijkheden te bespreken.

Inschaling

Conform CAO - FWG 45

Bijzonderheden

Ambiq heeft aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, werkkostenregelingen en een aantrekkelijk scholingsaanbod (BHV, Oplossingsgericht werken, Systeemgericht werken en Weerbaarheid & bejegening).

Onderdeel van onze aanstellingsprocedure is het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Daarnaast doen wij een referentiecheck. 

Type Werkplein
Organisatie Ambiq
Locatie Ambiq, regio Noord/Midden Hardenberg e.o.
Postcode 7772CC
Stad Hardenberg
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Niveau 4
Arbeidstijd Oproepkracht
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, met mogelijkheid tot verlenging
CAO Gehandicaptenzorg
Informatie verkrijgen bij Inlichtingen te verkrijgen bij mevrouw H. Blokzijl (clustermanager) tel.: 088-7776000 of 6006. Een afspraak maken t.b.v. een vrijblijvend informatief gesprek behoort natuurlijk eveneens tot de mogelijkheden. Algemene informatie over Ambiq: www.ambiq.nl
Functie(s) Begeleider niveau 4
Begeleider niveau 6
Gezinshuisouders
Gezinshulpverlener
Pedagogisch medewerker
Publicatiedatum 03-09-2020
Ingangsdatum Zo spoedig mogelijk
Reageer voor 01-11-2020
Nummer 54583
Doorsturen Bekijk PDF

Ambiq

Ambiq als werkgever: specialistisch, ambitieus, aandacht en ontwikkeling. Werken bij Ambiq betekent de cliënt centraal zetten, waarbij we werken vanuit de hulpvraag van de cliënt en zijn/haar systeem. Als medewerker werk je met jongeren met een lichtverstandelijke beperking in combinatie met (ernstige) opvoed- en gedragsproblematiek. Ambiq werkt hierbij vanuit haar visie systeemgericht, oplossingsgericht en competentiegericht om de hulpvraag van de cliënt zo optimaal mogelijk met de cliënt te beantwoorden. Ambiq is een specialist op LVB en biedt ambulante ondersteuning en intramurale hulpverlening. We bieden een compleet pakket aan zorgvormen waardoor een antwoord op bijna alle hulpvragen geboden kan worden in de nabije omgeving van de cliënt. Ambiq is ambitieus, open en betrokken organisatie waar veel aandacht is voor jouw ontwikkeling. Er zijn mogelijkheden voor scholing en je kunt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de expertgebieden Trauma, Seksuele gedagsproblematiek, Hechtingsproblematiek en Agressie. Samenwerking en verbinding zoeken met elkaar staat centraal bij ons: Je collega’s staan altijd voor je klaar. Zelfstandigheid en eigen (professionele) verantwoordelijkheid is belangrijk. De drie kernwaarden van Ambiq zijn betrokken, vakkundig en toekomstgericht. De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de richtlijnen cao-gehandicaptenzorg.

Meer over Ambiq