Apotheekzorg onderdeel van Mosadex Groep

ApotheekZorg is onderdeel van de Mosadex Groep. Mosadex is een full service farmacie ketenzorgbedrijf dat met haar dochters een toonaangevende positie inneemt in Nederland als een van de grootste farmaceutische zorgaanbieders. ApotheekZorg gelooft dat iedere patiënt recht heeft op de juiste aandacht en begeleiding bij het juiste gebruik van het juiste genees- of hulpmiddel dat hen is voorgeschreven door de behandelend arts. Voor de geneesmiddelen, infuustherapie en hulpmiddelen in het portfolio van ApotheekZorg biedt de landelijke coördinatie een toegevoegde waarde op de reguliere lokale apotheekfaciliteiten. Als landelijk werkende zorgapotheek staat ApotheekZorg opgesteld voor de directe levering van genees- en hulpmiddelen die om reden van hun samenstelling of zorgprofiel gedistribueerd moeten worden met extra zorg en aandacht. Om reden van de complexiteit rond de toediening (door een andere toedieningsweg of het bijwerkingsprofiel) is zorgvuldige begeleiding van de patiënt een belangrijke voorwaarde om het effect van het geneesmiddel als onderdeel van de behandeling optimaal te laten zijn. Door deze zorgvuldige begeleiding wordt tevens spillage voorkomen.Geen locaties gevonden

Apotheekzorg onderdeel van Mosadex Groep

De Weegschaal 14

5215MN

088-9908212

Vacatures

Deze organisatie heeft momenteel geen vacatures gemeld bij ZorgSelect.

Organisaties

Apotheekzorg onderdeel van Mosadex Groep

Werkvelden

  • Overig

Website

https://www.apotheekzorg.nl/welkom