Vacatures bij Autismehuis

Het autismehuis is een verwezenlijking van de als maar groeiende vraag naar gespecialiseerde opvang voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) Door het aanbod van buitenschoolse, weekend en vakantieopvang biedt het autismehuis alle vormen van opvang onder één dak. Dat schept duidelijkheid voor ouders maar vooral voor het kind. We bieden binnen het autismehuis plaats voor maximaal 18 kinderen per dag verdeeld over twee groepen in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 12 jaar. Doordat het autismehuis zich alleen richt op kinderen met een ASS, kunnen we voldoen aan de specifieke zorg en begeleiding. Kinderen met ASS leven in een wereld die voor anderen vaak niet te begrijpen is. Het vraagt goede ondersteuning, begeleiding en kennis. Omdat het autismehuis een vervanging van thuis is, organiseren we veel huiselijke activiteiten zoals; samen eten, koken, afwassen, boodschappen doen ed. Het autismehuis wordt een tweede thuis voor de kinderen. Gewoon waar het kan bijzonder waar nodig Autismehuis vindt het belangrijk om naar elk kind individueel te kijken, 1 kind 1 plan. Wij zullen het plan zoveel mogelijk in samenspraak met ouders, school en evt. andere betrokkenen van het kind opstellen. Samen kijken naar de juiste aanpak van het kind. Hierbij gaan we altijd uit van zijn/haar mogelijkheden.Geen locaties gevonden

Autismehuis

Hertenstraat 45

8011 GS

Zwolle

038-4265755

Autismehuis, locatie "De Kubus" in Zwolle

Voorsterweg 38a

8042AD

Zwolle

038-2600082

Autismehuis, locatie "De Cirkel" in Zwolle

Hertenstraat 45

8011GS

Zwolle

038-2600139

Vacatures

Deze organisatie heeft momenteel geen vacatures gemeld bij ZorgSelect.

Organisaties

Autismehuis

Werkvelden

  • Jeugdhulpverlening
  • Jeugdzorg

Website

www.autismehuis.nl