Het Leonardus Hospice

Het Leonardus Hospice In de laatste fase van het leven waar genezing niet mogelijk is, is er vaak en veel intensieve zorg nodig. Voor familie en andere naasten is dit soms heel zwaar. Verblijf in een hospice kan dan een uitkomst zijn. In ons bijna-thuis-huis staat bij de verzorging en de behandelingen die nog worden verricht, de kwaliteit van het leven voorop. Op deze manier kunnen de gasten van ons hospice in alle rust en waardigheid sterven. In ons huis met vier gastverblijven is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar achtergrond. In deze kleinschalige en rustige omgeving is er ruimte voor warmte en medemenselijkheid. De naasten worden zoveel als ze zelf willen bij de zorg betrokken. In ons hospice staan persoonlijke aandacht, rust, huiselijke sfeer en de wensen van onze gast en naasten centraal. Wij stellen alles in het werk om aan te sluiten bij de persoonlijke levenssfeer van onze gast In het Leonardus Hospice blijft de medische begeleiding in handen van de eigen vertrouwde huisarts. Voor gasten van buiten de gemeente Hengelo wordt een Hengelose huisarts benaderd zodat deze altijd in de nabijheid is. De thuiszorg van Carintreggeland verleent de verpleegkundige zorg en is 24-uur per dag beschikbaar Naast de professionele begeleiding wordt ook door onze vrijwilligers veel persoonlijke zorg en aandacht gegeven. U kunt van hen verwachten dat zij zich bescheiden opstellen, over inlevend vermogen beschikken en oprecht betrokken zijn. Zij zijn er voor opgeleid om aanvulling te geven op de zorg die gegeven wordt door familie of vrienden. Onze vrijwilligers zijn er niet alleen voor onze gasten, maar ook voor de naasten.Geen locaties gevonden

Het Leonardus Hospice

Drilscholtenstraat 32

7556 NP

Hengelo

Vacatures

Deze organisatie heeft momenteel geen vacatures gemeld bij ZorgSelect.

Organisaties

Het Leonardus Hospice

Werkvelden

  • Overig

Website

www.hetleonardushospice.nl/