Vacatures bij Jeugdbescherming Overijssel

JbOV begeleidt gezinnen waar kinderen opgroeien in een ernstig onveilige thuissituatie, waar de opvoeding en ontwikkeling gevaar lopen door ernstige problemen van de ouders of de jeugdige. Dit doen wij door het inzetten van onze expertise en het toepassen van wettelijke maatregelen. Wij doen dit samen met de jeugdige, de andere gezinsleden, het sociale netwerk en betrokken professionals.


Onder regie van de gemeenten in Overijssel voeren onze professionals door de kinderrechter opgelegde maatregelen jeugdbescherming uit, zoals ondertoezichtstellingen, voogdij en jeugdreclassering. Dat doen we volgens de werkwijze SAVE (Samen Veilig). Hierbij blijft de regie zoveel mogelijk bij het gezin en de direct betrokkenen. Onze ondersteuning en begeleiding is zo licht en zo kort mogelijk.


Wij zijn een gecertificeerde instelling (GI). De normen waaraan een GI moet voldoen zijn door het ministerie van Justitie en Veiligheid vastgesteld.


Wij werken vanuit inze regiokantoren in Zwolle en Hengelo. In heel Overijssel zijn acht teams actief in gemeenten. Onze organisatie telt 235 medewerker. Wij werken intensief samen met lokale wijkteams, jeugdhulp organisaties, Raad voor de Kinderbescherming, de Veilig Thuis organisaties, politie en justitie.Geen locaties gevonden

.

Dokter Stolteweg 11

8025 AV

Bureau Jeugdzorg Overijssel, locatie in Zwolle

Dokter Stolteweg 11

8025 AV

038 - 8514 800

Bureau Jeugdzorg Overijssel, Regio IJssel-Vecht, i

* 0

8021JB

Zwolle

Jeugdbescherming Overijssel

Dokter Stolteweg 11

8025 AV

Zwolle

Jeugdbescherming Overijssel, Locatie in Hengelo - Zwolle

0

8021JB

Zwolle

Jeugdbescherming Overijssel, Regio IJssel-Vecht

Dokter Stolteweg 11

8025 AV

088-8567100

Jeugdbescherming Overijssel, regio Twente

Bornsestraat 5

7556 BA

Hengelo

088-8567800