Medrie

Medrie is een serviceorganisatie voor huisartsen in de regio’s Zwolle, Flevoland en Hardenberg. We faciliteren, ondersteunen, organiseren en vernieuwen de huisartsenzorg vanuit het collectief. Op dit moment ondersteunen we met 74 FTE (181 medewerkers) zo’n 270 huisartsen in hun zorg aan ruim 600.000 patiënten.

Samen sterk in het dna van Medrie
Goede zorg, professioneel en dicht bij de patiënt. Dát is waar het werk van onze huisartsen om draait. Maar goede zorg blijven bieden, kan niet meer alleen. Dat constateerden ook de oprichters van Medrie in 2009. Zij besloten de handen ineen te slaan. En daarmee zit samen sterk verankerd in het dna van Medrie.

Medrie werkt voor huisartsen.
Medrie werkt voor huisartsen. Zij ontzorgt en ondersteunt hen in alles rondom hun zorg voor patiënten. Daarin groeit Medrie nog ieder jaar: richting de drijvende kracht achter de huisartsen in de regio. En dat draagt bij aan goede huisartsenzorg, nu en in de toekomst.

Wat Medrie doet.
• Medrie faciliteert de huisartsenspoedzorg met een dienstenstructuur en vier
huisartsenposten, ondersteund door de Triagepost.
• Medrie ondersteunt de aangesloten huisartsen bij hun ondernemerschap.
Bijvoorbeeld door contractering van ketenzorgprogramma’s bij de
zorgverzekeraar, tijdelijke overname van een praktijk en onderzoek naar
nieuwe projecten.
• Medrie organiseert collectieve zaken rondom huisartsenzorg in de regio, zoals
scholing. Maar bijvoorbeeld ook initiatieven voor kwaliteitsverbetering en
patiëntervaringsonderzoek.
• Medrie vernieuwt de zorg. Dat wordt de komende beleidsperiode (2017-2020)
steeds meer merkbaar. Medrie wil samen met haar stakeholders inspelen op de
toekomst van huisartsenzorg. Voor huisartsen en zorg- en welzijnsorganisaties
wil Medrie nog meer de verbindende partner zijn bij zorginnovatie, met de
(verander)kracht in de regio als basis.

Geen locaties gevonden

Groepspraktijk huisartsen Dalfsen

Ruitenborghstraat 28

7721 BD

Dalfsen

0529-432022

Medrie in Zwolle

Dr. Klinkertweg 18

8025BS

Zwolle

(038) 455 62 20

Medrie Regio Flevoland

Ziekenhuisweg 100

8233AA

Lelystad

Medrie, Regio Hardenberg

Jan Weitkamplaan 4a

7772 SE

Hardenberg

Medrie, Regio Zwolle

Dr. Klinkertweg 18

8025 BS

Zwolle