Stichting Philadelphia Zorg Zwolle/Drenthe

Het uitgangspunt van de Stichting Philadelphia Zorg is dat mensen met een beperking zo gewoon mogelijk kunnen leven. Net als iedereen willen zij hun eigen leven leiden en hun eigen thuis hebben, in de buurt van vrienden en familie.
Philadelphia streeft naar een zo normaal mogelijk leven voor mensen met een beperking. Zij en hun familie spelen daarin de hoofdrol. Philadelphia biedt zorg en ondersteuning, waar dat nodig en wenselijk is: onze zorg past bij hun leven.
De zorg van Philadelphia staat "dichtbij". Figuurlijk in de zin dat onze ondersteuning dichtbij de behoeften en wensen van onze cliënten staat. Maar ook letterlijk: Philadelphia heeft zo"n 775 kleinschalige locaties in heel Nederland, van waaruit zorg wordt verleend aan ruim 7.700 cliënten in de gehandicaptenzorg en 2.800 cliënten in de thuiszorg.

Geen locaties gevonden

Vacatures

Deze organisatie heeft momenteel geen vacatures gemeld bij ZorgSelect.

Organisaties

Stichting Philadelphia Zorg Zwolle/Drenthe

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Thuiszorg
 • Verpleging & Verzorging
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdhulpverlening
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Huisartsenzorg
 • Welzijn
 • Overig
 • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
 • Gemeentes
 • Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
 • Reclassering

Website

www.philadelphia.nl