Jeugdbeschermers
Jeugdbescherming Overijssel

Functieomschrijving

Een jeugdbeschermer voert jeugdbeschermingsmaatregelen uit aan minderjarigen die in hun ontwikkeling bedreigd worden. De werkzaamheden hebben een wettelijk verplichtend karakter. In voogdijzaken is de jeugdbeschermer degene die namens de rechtspersoon het gezag uitoefent en beslissingen en/of adviezen voorbereidt.

  

Functie inhoud:

 • Voert jeugdbeschermingsmaatregelen uit op basis van een uitspraak van de kinderrechter, aan minderjarigen die bedreigd worden in hun ontwikkeling.
 • Stelt hulpverleningsdoelen vast, rapporteert hierover en verantwoordt dit tijdens zittingen bij de rechtbank.
 • Bereidt voor, begeleidt en evalueert plaatsingen.
 • Biedt procesmatige begeleiding aan cliënten en hun omgeving.
 • Heeft contact met vele instellingen binnen de jeugdzorg en justitieketen.
 • Bemiddelt en intervenieert in crisissituaties.

Functie eisen

 • HBO-MWD (ofwel vergelijkbaar) diploma.
 • SKJ registratie in beroepsregister, profiel Jeugdzorgwerker (bewijs van inschrijving bij motivatiebrief meesturen is verplicht). Een geschikt bevonden kandidaat die wordt aangenomen en nog niet geregistreerd is, zal dat bij indiensttreding direct moeten doen.
 • Slagvaardigheid in complexe opvoedingssituaties.
 • Organisatievermogen, zelfstandigheid, besluitvaardig, onderhandelingsvaardig en reflectievermogen.
 • Deelnemen aan de consignatiedienst.
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in verband met rapporteren.
 • Beschikking over rijbewijs en een auto.
 • Delta en VERVE geschoold is een pré.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (vereist).

Inschaling

 • Salarisschaal 10, € 2.832,96 € 4.255,95 op basis van een 36-urige werkweek.

Bijzonderheden

Let op:

Indien niet aan de opleidingsvereisten voldaan wordt, heeft het geen zin om te solliciteren.

Type Vacature
Organisatie Jeugdbescherming Overijssel
Locatie Jeugdbescherming Overijssel, regio Twente
Postcode 7556 BA
Stad Hengelo
Werkveld Jeugdhulpverlening
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd In overleg
Uren van 24
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd met uitzicht op vast
CAO Jeugdhulpverlening
Informatie verkrijgen bij De heer W. Roest (teammanager, regio Enschede) via telefoonnummer: 088-8567800.
Functie(s) Maatschappelijk werker (HBO-MWD)
Publicatiedatum 31-03-2020
Ingangsdatum Zo spoedig mogelijk
Reageer voor 31-05-2020
Nummer 43996
Doorsturen Bekijk PDF

Jeugdbescherming Overijssel

Jeugdbescherming Overijssel is een professionele gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming. Als de ontwikkeling van kinderen (0 tot 18 jaar) ernstig in gevaar komt en hun veiligheid in het geding is door problemen bij het opgroeien en opvoeden, dan helpen wij deze kinderen en hun ouders/opvoeders. Onder regie van de gemeenten in Overijssel voeren onze professionals, door de kinderrechter opgelegde, maatregelen uit op het gebied van jeugdbescherming (ondertoezichtstellingen), voogdij en jeugdreclassering. Onze professionals werken conform VERVE (veiligheid en regie voor elk). Hierbij blijft de regie zoveel mogelijk bij het gezin en direct betrokkenen. Onze ondersteuning en begeleiding is zo licht en zo kort mogelijk. Voor onze overige activiteiten verwijzen wij graag naar onze website: www.jbov.nl. Bij Jeugdbescherming Overijssel werken ca. 300 mensen verspreid over diverse vestigingen in heel Overijssel. JbOV: samen werken aan jeugdzorg op maat.

Meer over Jeugdbescherming Overijssel