Kadera, aanpak huiselijk geweld

Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld vindt huiselijk geweld onacceptabel. Het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld is onze core business. Wij geven hier invulling aan middels preventie, vroegsignalering, ambulante trajecten, opvang en nazorg. Wij werken vanuit respect voor en vertrouwen in de kracht en de mogelijkheden van de cliënt, de medewerker en samenwerkingspartners.

Geen locaties gevonden

Het Steunpunt Huiselijk Geweld, in Zwolle

* 0

8011GD

Zwolle

Kadera

0

8011GD

Zwolle

Kadera

0

8011GD

Zwolle

Kadera Overijssel, regio IJsselvecht, standplaats

0

8001BB

Zwolle

Kadera, Begeleid Wonen Jonge Moeders Zwolle

Terborchstraat 13

8011GD

Zwolle

Kadera, in Zwolle en Enschede

0

8011GD

Zwolle

Kadera, regio Twente, standplaats Enschede

0

7531GM

Enschede

Kadera, standplaats Zwolle

0

8011GD

Zwolle

Veilig Thuis IJsselland

Terborchstraat 13

8011 GD

Zwolle

0884222495

Organisaties

Kadera, aanpak huiselijk geweld

Werkvelden

  • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Website

www.kadera.nl