Leger des Heils regio Oost

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl 
 
Binnen onze regio werken ca. 650 medewerkers en we zijn onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G). Wij werken vanuit de gedachte dat ieder mens er toe doet en recht heeft op goede zorg. Wat zijn of haar afkomst of hulpvraag ook is. Onze drijfveren zijn rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Met maatwerk willen we gericht zorg bieden, waarbij wij uitgaan van de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele deelnemer. Wij werken intensief samen met andere instellingen voor hulp- en zorgverlening, de gemeenten, woningcorporaties, bewonersorganisaties en overige belangrijke partijen.Geen locaties gevonden

De Wending Caesarea

Hoenderloseweg 108

7339GK

Ugchelen

De Wending Hoog Buurlo

Hoog Buurloseweg 145

7339EL

Ugchelen

De Wending Meerzorg

Hoog Buurloseweg 145

7339EL

Ugchelen

De Wending Verslavingskliniek

Hoenderloseweg 108

7339GK

Ugchelen

De Wending WWT

Hoenderloseweg 108

7339GK

Ugchelen

Organisaties

Leger des Heils regio Oost

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Thuiszorg
 • Verpleging & Verzorging
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdhulpverlening
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Huisartsenzorg
 • Welzijn
 • Overig
 • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
 • Gemeentes
 • Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
 • Reclassering
 • Gehandicapten- en Ouderenzorg
 • Revalidatie
 • Jeugdzorg
 • Huishoudelijke ondersteuning en begeleiding

Website

www.legerdesheils.nl/