Vacatures bij Leger des Heils regio Oost

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl 


Binnen de regio Oost werken ca. 650 medewerkers en 225 vrijwilligers. Zij zetten zich in om jaarlijks 2.700 hulpvragens te ondersteunen. We zijn onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G). Wij werken vanuit de gedachte dat ieder mens er toe doet en recht heeft op goede zorg. Wat zijn of haar afkomst of hulpvraag ook is. Onze drijfveren zijn rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Met maatwerk willen we gericht zorg bieden, waarbij wij uitgaan van de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele deelnemer. Wij werken intensief samen met andere instellingen voor hulp- en zorgverlening, de gemeenten, woningcorporaties, bewonersorganisaties en overige belangrijke partijen.Geen locaties gevonden

50|50 Workcenter, Zenderenbrink Enschede

Zenderenbrink 4

7544 DZ

Enschede

06-12407703

Beschermd Wonen (Huis&Haard) Eefde

Almenseweg 6

7211 ME

Eefde

Beschermd Wonen (Huis&Haard) Leliestraat Enschede

Leliestraat 2

7514 XM

Enschede

Beschermd Wonen Caesarea Ugchelen (bij Apeldoorn)

Hoenderloseweg 108

7339 GK

Ugchelen

Beschermd Wonen Modulair Enschede

Hengelosestraat 6771

7514 AS

Enschede

De Meerzorg (Specialistisch Verpleeghuis en Woonafdeling Buitengewoon)

Hoog Buurloseweg 145

7339 EL

Ugchelen

De Wending GGZ kliniek voor verslavingsbehandeling en herstelbegeleiding te Ugchelen (bij Apeldoorn)

Hoenderloseweg 108

7339GK

Ugchelen

Hospice Rozenheuvel

Rosendaalselaan 20

6891 DD

Rozendaal

Maatschappelijke Opvang

Utrechtsestraat 47

6811 LT

Arnhem

06-12407703

Maatschappelijke Opvang Ede

Nieuwe Kazernelaan 4

6711 JC

Ede

06-12407703

Ontmoetingsplek Apeldoorn

Hoenderloseweg 108

7339 GK

Ugchelen

06-12407703

Pleegzorg

Hoenderloseweg 108

7339 GK

Ugchelen

06-12407703

Vast en Verder Arnhem

Stedumhof 42

6835 MG

Arnhem

Organisaties

Leger des Heils regio Oost

Werkvelden

 • Ziekenhuizen
 • Thuiszorg
 • Verpleging & Verzorging
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdhulpverlening
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Huisartsenzorg
 • Welzijn
 • Overig
 • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
 • Gemeentes
 • Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
 • Reclassering
 • Gehandicapten- en Ouderenzorg
 • Revalidatie
 • Jeugdzorg
 • Huishoudelijke ondersteuning en begeleiding

Website

www.legerdesheils.nl/

Hoofdlocatie

Pleegzorg

Hoenderloseweg 108

7339 GK

Ugchelen

06-12407703