Vacatures bij Pluryn

Als zorg moeilijk wordt, kom je naar Pluryn


Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Ook als de problematiek complex is. De eigen kracht en toekomstwensen zijn daarbij het uitgangspunt: Sterker in de samenleving, powered by Pluryn. We zijn een landelijk werkende organisatie met meer dan 400 locaties. Bij ons werken 7400 professionals en 1000 vrijwilligers. Jongeren en volwassenen komen bij ons voor behandeling en ondersteuning: zowel aan huis als in onze voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Leren, werken en vrijetijdsbesteding zijn onderdeel van de zorg.  


Ondek Pluryn


https://www.pluryn.nl/over-pluryn


 Geen locaties gevonden

De Beele

Beelelaan 4

7383BH

Voorst

De Glind

Postweg 80

3794 MN

de Glind

Het Hietveld

Stoppelbergweg 10

7361TE

Beekbergen

06-18211606

Het Hietveld - Apeldoorn

Arnhemseweg 279

7333 NC

088-7793030

Locatie Gietelo

Rijksstraatweg 6

7383AR

Voorst

088-7792000

REA College Regio Groningen

Schweitzerlaan 3

9728 NR

Groningen

050-5413842

Regio Apeldoorn

Stoppelbergweg 10

7361 TE

088-7793030

Regio Arnhem JPH

Utrechtseweg 316

6862 BC

Oosterbeek

Regio Limburg

Wachtpoststraat 33

5914 AC

Organisaties

Pluryn

Werkvelden

  • Verpleging & Verzorging
  • Gehandicaptenzorg
  • Jeugdhulpverlening
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Huisartsenzorg
  • Welzijn
  • Gehandicapten- en Ouderenzorg
  • Jeugdzorg

Website

www.pluryn.nl