Agogisch- hulpverlener en/of regiehulpverlener
GGZ Drenthe

Functieomschrijving

Waar werk je naar toe?
Als HBO agoog (sociotherapeut) ben je samen met je team verantwoordelijk voor het sociotherapeutische leefklimaat voor de patienten op de afdeling en lever je een belangrijke bijdrage aan de veiligheid binnen het behandelmilieu.
Daarnaast observeer je, voer je onderdelen van het behandelplan uit en rapporteer je over de patiënt. Verder lever je een bijdrage aan het behandelplan en vertaal je dit plan in een sociotherapeutisch delict preventief signaleringsplan. In dit plan staan de aandachtspunten voor het gedrag van de patiënt.  Als verpleegkundige ben je coach van een aantal patiënten.
Tenslotte is de sociotherapeut verantwoordelijk voor de begeleiding van de patiënt tijdens verloven of andere (sociale en/of recreatieve) activiteiten binnen of buiten de kliniek. Kunnen reflecteren met daarbij een kritische houding ten opzichte van het eigen functioneren is een vereiste.
Verder heb je kennis van, en ervaring in, het werken met overdrachts- en tegenoverdrachtsrelaties, gedragstherapeutische methodieken, rehabilitatie, supportieve milieutherapie en groepsdynamische processen. Tenslotte heb je kennis van en ervaring in het begeleiden van leerlingen.

Functie eisen

Je profiel
Je beschikt over kennis op HBO-niveau en je bent in het bezit van een HBO SAW diploma.

Inschaling

Ons aanbod
Wij bieden je een aantrekkelijke functie binnen de Forensische psychiatrie, team de flexpool te Assen. Salariëring volgens CAO GGZ, FWG 45 of 50. Daarnaast bieden wij aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden, waaronder diverse scholingsmogelijkheden, een goede pensioenvoorziening bij pensioenfonds PFZW en meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.

Een referentenonderzoek en het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de indiensttredingsprocedure.

Bijzonderheden

Team de flexpool
‘Nieuwe’ medewerkerkers beginnen met een coaching traject binnen de FPK/FPA/FBW.
Op deze wijze zoeken wij, samen met jou,  een match naar een afdeling die past bij jouw individuele talenten, competenties en kennis. In de flexpool is de medewerker inzetbaar binnen alle afdelingen van de FPK en FPA. Vanuit de flexpool zijn regelmatig doorstroommogelijkheden naar vaste teams en afdelingen.
Op deze wijze maak je intensief kennis met de forensische psychiatrische kliniek en wordt er veel geïnvesteerd in allerlei opleidingen zoals de TBS verloftraining (SUST), Veilig Fysiek Ingrijpen & Persoonlijke Veiligheid (VFI/PV), supportieve milieu therapie et cetera. Binnen team de flexpool werken ook senior agogen.
De flexpool is op deze wijze een groeimodel binnen onze keten voor zowel jongere beginnende beroepsbeoefenaren als ook voor medewerkers met ervaring.
In deze periode worden nieuwe medewerkers actief door een senior medewerker gecoacht uit de kliniek. Daarnaast heeft team de flexpool een eigen hoofdcoach waarin in de driehoek met eigen coach er zo zorgvuldig mogelijk gewerkt wordt aan je ontwikkeling naar forensisch professional.

Over de Forensische psychiatrie
De forensische psychiatrie is een vak apart. Op het snijvlak van de psychiatrie en justitie worden patiënten behandeld met een psychiatrische stoornis die een delict hebben gepleegd of dreigen te plegen. Het doel van die behandeling is het voorkomen van (nieuwe) delicten. We zijn volop in ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek is voor ons belangrijk. We hebben dan ook een TOP-GGZ predicaat en een eigen onderzoeksafdeling.

Het circuit Forensische Psychiatrie bestaat uit de Forensische Psychiatrische Kliniek (FPK) een Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA), het Forensisch Beschermd Wonen (FBW) de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (AFPN) en het Forensisch ACT-team.
De Forensisch Psychiatrische Kliniek in Assen omvat een keten van hoog beveiligde naar laag beveiligde zorg, waarbij ook de behandelintensiteit kan variëren. In de FPK zijn er verschillende behandelafdelingen waar intensieve groeps- en individuele behandelingen voor seksuele stoornissen, psychotische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen worden gegeven

Type Vacature
Intern nummer #4538
Organisatie GGZ Drenthe
Locatie Assen
Postcode 9404LA
Stad Assen
Werkveld Geestelijke gezondheidszorg
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd Part time
Uren van 28
Uren tot 32
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, met mogelijkheid tot verlenging
CAO Geestelijke Gezondheidszorg
Externe url Bekijk
Informatie verkrijgen bij Voor meer informatie kun je contact opnemen met Alexander Moens, teammanager, T 06-20080276.
Functie(s) Agogisch hulpverlener
Sociaal psychiatrisch hulpverlener (SPH)
Publicatiedatum 12-04-2021
Ingangsdatum z.s.m.
Reageer voor 12-05-2021
Nummer 64971

GGZ Drenthe

GGZ Drenthe biedt hulp bij psychische problemen aan ouderen, volwassenen, kinderen en jongeren. Samen met onze cliënten werken wij aan herstel en kwaliteit van leven. Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en dichtbij: meestal op de poli, in de wijk of online, soms thuis of in de kliniek. GGZ Drenthe biedt daarnaast specialistische behandelingen als het gaat om complexe trauma’s, psychose, gezinspsychiatrie, psychiatrische problemen én verslaving, transculturele psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen en forensische psychiatrie.

Meer over GGZ Drenthe