Duaal leren

Wat is een duale opleiding precies?
Een duale-opleiding is een hbo-opleiding in de vorm van werkend leren. Je werkt als leerling-werknemer minimaal 24 uur per week in een zorg of welzijnsinstelling en gaat gemiddeld één dag of twee avonden per week naar school. Bij een duale opleiding wissel je theorieperioden af met werkperioden. De baan die je naast je studie hebt, moet relevant zijn voor de opleiding.

Meest voorkomende duale opleidingen binnen ZorgSelect zijn:
- Verpleegkunde
- Social Work (voorheen SPH en MWD)
Je kunt in verschillende werkvelden in zorg en welzijn aan de slag. Bekijk www.youchooz.nl voor meer informatie over werkvelden en opleidingen.

(Leer)arbeidsovereenkomst
Het leerbedrijf sluit met jou een (leer)arbeidsovereenkomst. Dat kan zijn voor de duur van de opleiding, maar je kunt ook in overleg met je werkgever een duaal traject volgen als je al een contract hebt bij een zorg of welzijnsinstelling. Je kunt alleen het duale gedeelte van je opleiding volgen als je een arbeidsovereenkomst of leerarbeidsovereenkomst hebt met een zorg of welzijnsinstelling. Als je nog geen geschikte baan hebt dan zul je dus moeten solliciteren.

Medewerker of stagiaire?
Binnen een duale opleiding vervul je tijdens de werkperiode nadrukkelijk geen functie als stagiaire. Je functioneert zoveel mogelijk als een ‘normale’ medewerker. De werkeisen die de werkgever aan je stelt zijn afgestemd met het opleidingsstadium waarin je verkeert. Naarmate je vordert met de opleiding mag je steeds meer uitvoeren in de praktijk. Wanneer je klaar bent met de opleiding en het diploma hebt behaald dan mag je gecompliceerde taken op hbo-niveau uitvoeren.

Voordelen

  • Je kunt je theoretische kennis direct in de praktijk toepassen en de praktische vaardigheden dagelijks uitvoeren.
  • Naast je studie bouw je tegelijkertijd werkervaring op die goed bruikbaar is voor je cv.
  • Je ontvangt een leerlingsalaris dat hoger is dan een stagevergoeding. Onderaan deze pagina vind je meer informatie over het salaris.
  • Je hebt zowel gelegenheid om te leren van medeleerlingen als van collega’s.
  • Na afronding van de hbo-opleiding mag je de titel bachelor voeren.

Nadelen

  • In vergelijking met een voltijdstudie is een duale studie zwaarder, omdat je er tegelijkertijd bij werkt. Je moet je zowel tijdens de studie als tijdens het werk volledig inzetten en hebt minder vrije tijd over.
  • Je moet solliciteren naar een duale werkplek. Op dit moment wordt er zowel binnen het onderwijs als binnen de instellingen een verhoogde interesse voor zorg- en welzijnsopleidingen geconstateerd. Door het hoge aantal sollicitanten blijkt het vinden van een duale baan niet makkelijk.

Is een duale hbo-opleiding iets voor jou?
Om in aanmerking te komen voor een duale plek is het belangrijk om tijdens het sollicitatiegesprek goed uit te leggen waarom je solliciteert naar de functie en de opleiding, maar ook hoe je het werken en leren denkt te combineren. Momenteel zijn er veel mensen op zoek naar een duale werkplek, dit verkleint je kansen. Je zult dan ook extra inspanningen moeten verrichten om jezelf te presenteren via een sollicitatiebrief, cv en een sollicitatiegesprek.

Belangrijk is om te beschikken over goede zelfdiscipline, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid. Daarnaast is het belangrijk om te laten zien wat je zoal kunt als beginnend medewerker. Omdat je op een hbo-niveau een studie volgt en werkt in een zorg- of welzijnsinstelling, is het belangrijk dat je goed de Nederlandse taal beheerst. Tijdens je studie en het werk is het belangrijk dat je goed kunt rapporteren, lezen, informatie verzamelen en stukken schrijven.
Het zou regelmatig kunnen voorkomen dat je drukker bent dan 40 uur per week met werk en studie. Het is daarom belangrijk om van te voren te weten of je de werk- en studiedruk wel kunt combineren met je privéleven. Een werkgever investeert fors in je. Het belangrijk dat je jezelf realiseert dat je een verplichting aangaat met de werkgever.

Salaris en arbeidsvoorwaarden
Als je in dienst komt van de werkgever waar je gesolliciteerd hebt op een duale hbo-functie dan ben je leerling-medewerker. Elke werkgever heeft hiervoor specifieke voorwaarden. Deze vind je altijd bij de sollicitatiegegevens. De sector zorg en welzijn kent per werkveld verschillende cao’s. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring en wordt in individuele arbeidsvoorwaardengesprekken vastgesteld. De werkgever is gehouden aan de cao en mag daar alleen in positieve zin van afwijken.