{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/zorgselect.nl\/voorwerkzoekenden","name":"Voor werkzoekenden"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/zorgselect.nl\/BBL-vacatures","name":"BBL-vacatures"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/zorgselect.nl\/meest-voorkomende-bbl-opleidingen","name":"Meest voorkomende BBL-opleidingen"}}]}

Meest voorkomende BBL-opleidingen

De volgende BBL-opleidingen worden binnen de ZorgSelect BBL-vacaturebank het meest aangeboden als leer-werktraject:

- Verzorgende niveau 3 in Individuele Gezondheidszorg (IG)
- Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG) niveau 3 in combinatie met Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) niveau 3
- Verpleegkundige niveau 4
- Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) niveau 3
- Sociaal Pedagogisch Werker (SPW) niveau 3
- Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) niveau 4
- Sociaal Pedagogisch Werker (SPW) niveau 4

Bekijk www.youchooz.nl voor meer informatie over deze opleidingen.