Ambtelijk Secretaris Ondernemingsraad Thuisgenoten gezocht
Thuisgenoten

Thuisgenoten levert in de regio’s Twente, Drenthe, Groningen en Doetinchem hulp bij het huishouden, begeleiding, verpleging en verzorging. Daarnaast beschikt Thuisgenoten over woonzorglocaties in Wierden, Vroomshoop, Hengelo, Almelo en Haaksbergen. De woonzorglocaties bestaan uit diverse appartementen. Doel van onze organisatie is het bieden van alle vormen van zorg, zodat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen en de aandacht krijgt voor alles wat het leven de moeite waard maakt.

Werken bij Thuisgenoten betekent terechtkomen in een dynamische organisatie. Er is een Ondernemingsraad (OR) ingesteld om medewerkers in de besluitvorming binnen de organisatie op bepaalde beleidsgebieden te vertegenwoordigen. De mate van invloed en de taken van de OR zijn geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De OR geeft vanuit medewerkersperspectief gevraagd en ongevraagd adviezen en signalen en doet verbetervoorstellen aan de directie.

De ambtelijk secretaris is toegevoegd aan de OR voor het verrichten van ondersteunende taken, waardoor de OR zich volledig kan richten op de inhoud. De ambtelijk secretaris heeft een onafhankelijke positie, is geen lid van de OR en heeft dus geen stemrecht. De ambtelijk secretaris fungeert als vast aanspreekpunt voor en van de OR.

Plaats in de organisatie

De Ondernemingsraad staat buiten de normale hiërarchische verhoudingen binnen de organisatie. De ambtelijk secretaris ontvangt formeel hiërarchisch leiding van de bestuurssecretaris, die dit delegeert aan de voorzitter van de OR.

Voornaamste taken en verantwoordelijkheden

De ambtelijk secretaris voert secretariële, organisatorische en coördinerende taken uit, waaronder het voorbereiden van vergaderingen, het voeren van correspondentie en het verstrekken van informatie aan derden met betrekking tot de activiteiten van de OR. Je organiseert de training en scholing van de OR-leden. Je verzorgt de PR van de OR, maakt het jaarverslag en coördineert de periodieke verkiezingen. Daarnaast maken het verzamelen van informatie en het opstellen van notities deel uit van je werkzaamheden. Je adviseert met betrekking tot wet- en regelgeving op het gebied van de medezeggenschap en levert o.a. een bijdrage aan het opstellen van de missie, visie en werkplan van de OR.

De functie vraagt:

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van medezeggenschap.
 • Ervaring in een vergelijkbare functie (bij voorkeur ondernemingsraad).
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Goede beheersing van het Office-pakket.
 • Zelfstandig kunnen functioneren.
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Integriteit in de omgang met vertrouwelijke informatie.
 • Analytisch vermogen.
 • Tact en overtuigingskracht.
 • Pro-actieve opstelling: initiatiefnemend en resultaatgericht.

Wij bieden: 

 • Een dienstverband van 4-8 uur per maand.
 • Aanstelling in deze functie vooralsnog voor de duur van 1 jaar, met optie op verlenging bij goed functioneren.
 • Salariëring volgens FWG 45 CAO VVT, maximaal € 3.362,22 bruto per maand bij 36 uur per week.
 • Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT.

Sollicitatie en informatie

Nadere informatie is verkrijgbaar bij Esther Menkveld , voorzitter OR, te bereiken via 06-36484059. Wil je solliciteren? Stuur uiterlijk 1 Oktober 2022 uw motivatiebrief met cv naar [email protected] 

Wij hebben begrip voor acquisitie maar stellen dit niet op prijs.

Type Vacature
Organisatie Thuisgenoten
Locatie Almelo Centraal Bureau
Postcode 7604BD
Stad Almelo
Werkveld Verpleging & Verzorging
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd In overleg
Uren van 4
Uren tot 8
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, met mogelijkheid tot verlenging
CAO Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Informatie verkrijgen bij Esther Menkveld
Functie(s) Ambtelijk secretaris
Publicatiedatum 05-09-2022
Reageer voor 30-09-2022
Ingangsdatum 01-10-2022
Nummer 110008
Doorsturen Bekijk PDF

Thuisgenoten

Thuisgenoten levert in de regio’s Twente, Groningen, Doetinchem en Zeist hulp bij het huishouden, begeleiding, verpleging en verzorging. Daarnaast hebben wij vier woon-zorglocaties (Wierden, Vroomshoop, Haaksbergen en Hengelo) waar wij extramurale zorg verlenen. Bij het Centraal Bureau in Almelo zijn de stafafdelingen gepositioneerd. Doel van onze organisatie is het bieden van alle vormen van zorg, zodat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen en de aandacht krijgt voor alles wat het leven de moeite waard maakt.  Er wordt gewerkt in kleinschalige teams, waardoor verantwoordelijkheid en eigen initiatief een belangrijk onderdeel van het werk is.

Meer over Thuisgenoten