Begeleider
De Twentse Zorgcentra

Ben jij klaar voor een uitdaging? Klaar om te werken aan je eigen ontwikkeling, de teamontwikkeling en de ontwikkeling van de cliënten op Rondweg 26? Hier ligt een gedragsintensieve uitdaging voor je. Het vraagt veel van je maar je krijgt er uiteindelijk nog meer voor terug.

Binnen Rondweg 26 wonen 5 mannen en 2 vrouwen in de leeftijd van 51 tot 60 jaar met een matig tot ernstig verstandelijke beperking. Daarnaast kennen zij bijkomende problematieken als autisme, schizofrenie, hechtingsproblematiek en angststoornissen. Door de complexiteit van de handicap ligt er een uitdaging in het signaleren, herkennen en het liefst voorkomen van gedragsproblematiek. Hierbij geldt: hoe meer ontspannen de cliënt is, hoe meer er mogelijk is. De cliënten zijn mobiel, een aantal heeft ondersteuning in de ADL nodig, denk aan hulp bij douchen, wassen en aankleden. Dit zijn tevens contactmomenten.

In deze ontwikkeling van de cliënten is de continuïteit en stabiliteit van het team en begeleiding essentieel. Want hoe beter ons team staat, hoe minder escalaties er zijn. Vertrouwen in elkaar is daarom van belang voor de veiligheid, zowel voor onszelf als collega’s als voor de veiligheid die we cliënten kunnen bieden. De samenwerking is dus heel belangrijk. We werken heel hard met elkaar, we leren en groeien en durven daarin fouten te maken én elkaar op een kwetsbare manier aan te spreken. We zijn er voor elkaar, we vertrouwen op elkaar en humor is belangrijk om onze eigen spanningsopbouw te ontladen. Kortom: de sfeer is goed, we hebben plezier met elkaar en in het werk dat we doen.

En het werk dat we doen is belangrijk. Wij zijn er voor de cliënten van Rondweg 26. We helpen hen het normale leven te ervaren. Dat gaat met vallen en opstaan. Gedurende dag kom je voor uiteenlopende uitdagingen te staan. Het belangrijkste is dat je het dagprogramma blijft aanbieden, vertrouwen geeft en nabijheid biedt en probeert het gewone leven weer op te pakken. Dat is niet altijd makkelijk. Je krijgt te maken met agressie, zowel fysiek als verbaal en er zijn periodes dat dit dagelijks voor komt. Als begeleider ben jij fysiek en mentaal weerbaar. Van nature weet je de juiste grenzen te stellen en kan je rust bieden in gespannen situaties. Het werk vraagt dat je continu alert bent op je omgeving waardoor je snel in kan spelen op de (soms onvoorspelbare) vraag van cliënten. Je moet dus goed naar cliënten kunnen kijken, maar soms nog beter naar jezelf. Deze reflecterende houding waarin jij je kwetsbaar durft op te stellen maakt dat jij als professional maar ook wij als team kunnen groeien. Je staat er niet alleen voor. Wij zijn er als collega’s voor je, altijd. Niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk; je staat namelijk nooit alleen. Overdag werk je samen met 2 collega’s en ’s avonds met 3 collega’s. Daarnaast word je goed ingewerkt en krijg je een buddy in het team toegewezen die je coacht. Je wordt gefaciliteerd met training en er is aandacht voor intervisie, er is aandacht voor jou.

Wij vragen

  • Een afgeronde zorggerichte of agogische opleiding op minimaal kwalificatieniveau 4.
  • Beeld en bij voorkeur ervaring als begeleider binnen de verstandelijk gehandicapte zorg met de doelgroep moeilijk verstaanbaar gedrag.

Wij bieden

  • Een contract voor onbepaalde tijd.
  • Een afwisselende baan van 24 tot 36 uur per week. De definitieve uren stellen we graag in overleg met jou vast, voorafgaand aan indiensttreding.
  • Een salaris passend bij jouw (werk)ervaring en komt overeen met het salaris in FWG 40 in de CAO Gehandicaptenzorg (min. € 2.236,- / max. € 3154,-).
  • De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO Gehandicaptenzorg.
  • Een pakket aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsplan,
  • pc/laptop/tablet/smartphone.
  • Een actief scholingsbeleid. De signaaltraining is in ieder geval onderdeel van het pakket wanneer je binnen Rondweg 26 aan het werkt gaat.
  • Intervisie, om casussen gezamenlijk te bespreken en te leren van elkaar.

Contact
Bij inhoudelijke vragen over deze vacature kan je bellen met Rondweg 26 op telefoonnummer 088-430 5580. 

VOG
De Twentse Zorgcentra is verplicht om van nieuwe medewerkers die van extern komen, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in het bezit te hebben en een referentiecheck te hebben gedaan, alvorens een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. De aanvraag voor de VOG en de vraag om toestemming voor het nagaan van referenties ontvang je tijdens de sollicitatieprocedure van P&O.

Voorrang
De vacature staat zowel in- als extern open. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang.

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Type Werkplein
Intern nummer 21.262
Organisatie De Twentse Zorgcentra
Locatie Losser, Rondweg 26
Postcode 7581 PW
Stad Losser
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Niveau 4
Arbeidstijd Part time
Uren van 24
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd
CAO Gehandicaptenzorg
Functie(s) Begeleider niveau 4
Begeleider niveau 5
Begeleider wonen
Publicatiedatum 24-11-2022
Reageer voor 15-12-2022
Nummer 115763
Doorsturen Bekijk PDF

De Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 2.000 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2.500 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. Wij stellen ons ten doel om ‘jouw leven samen te ondersteunen, dichtbij en deskundig’. Met in de eerste plaats aandacht voor persoonlijke wensen van onze cliënten.

Wij werken vraaggericht en bieden begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. Bij ons werken cliënten, cliëntvertegenwoordigers én medewerkers samen in zelforganiserende teams.

Onze cliënten wonen onder andere op de beschermde (deels besloten) en mooie terreinen van de LosserHof en ‘t Bouwhuis. Zij leven, wonen, werken en recreëren hier in een omgeving die nadrukkelijk rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast bieden we ook meer kleinschaligere woon- en werkvoorzieningen in onder andere Almelo, Tubbergen en Nijverdal.

Meer over De Twentse Zorgcentra