Begeleider Wonen - locatie Slagharen
Ambiq

Functieomschrijving

Ben jij maatschappelijk betrokken en wil jij vanuit je hart werken met en voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) met complexe zorgvragen? Bekijk dan onze vacature en kom werken bij Ambiq!

Slagharen is een locatie voor volwassenenzorg die onderdak biedt aan 18 cliënten en een activiteitengebouw. Ambiq biedt (jong)volwassenen met een LVB, onder andere op deze locatie doorstroommogelijkheden op weg naar zo zelfstandig mogelijk leven. 

De zorg en begeleiding van Ambiq Volwassenenzorg richt zich op wonen en werken voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of bijkomende gedrags- of psychiatrische problematiek, tevens kan er sprake zijn van bijkomende verslavingsproblematiek. 

De begeleiding wordt gegeven in kleinschalige woonvormen, vaak in de buitengebieden, met de mogelijkheid van dagbesteding op het eigen terrein. De dagbesteding is specifiek arbeidsmatig van opzet. Deze zorg en begeleiding hebben als doel om stabilisatie van de bewoner in zijn omgeving tot stand te brengen en het gevoel van eigenwaarde te vergroten. De uitgangspunten zijn dat: de bewoner prettig woont; een zinvolle dagbesteding heeft; zich gestimuleerd weet om eigen en adequate keuzes te maken. 

De woongroep is divers van bewoners waarbij nog veel ontwikkeling mogelijk is, behandeling geïndiceerd is en het perspectief nog onderzocht moet worden tot bewoners waarbij het perspectief duidelijk is en zij er voor de langere termijn wonen.

De intensiteit van begeleiding varieert daardoor ook van zeer intensief tot ambulant, aangepast op de begeleidingsvraag van de bewoner.

De bewoners hebben allemaal een specialistische (woon) omgeving nodig waarbij 24 uur per dag begeleiding beschikbaar is om de bewoner te ondersteunen op verschillende leefgebieden (o.a. wonen, dag invulling, basiszorg, welzijn, participatie) en in te zetten op preventie, normaliseren en versterken van basisstructuren. 

Gedurende het verblijf zal er daar waar nodig (specialistische) observatie, diagnostiek en behandeling ingezet worden, aangepast op de bewoner, om inzicht te krijgen welke handvatten de bewoner en zijn omgeving nodig heeft en te bevorderen tot een zo zelfstandig mogelijk leven.

Op het gebied van diagnostiek en behandeling is sprake van samenwerking met andere specialisten (o.a. VNN/ Tactus/ GGZ) om samen tot een passend zorgplan te komen voor de bewoner.

Onze volwassenenzorg is vraaggericht. Het is zorg waarbij volwassenen op bepaalde gebieden hulp nodig hebben. We vangen volwassenen op en zorgen dat hun leven stabiel wordt/blijft. Ze leren bijvoorbeeld om financiën op orde te stellen, te werken in de maatschappij en ze leren over persoonlijke hygiëne. De dagbesteding is er om onze volwassenen hun mogelijkheden te laten inzien. Om ze een “ik mag er zijn”-gevoel te geven. Voor een zo zelfstandig mogelijk leven. 

Om een beeld te krijgen van de groepen, kun je het onderstaande filmpje bekijken. 

 

Functie eisen

  • Je beschikt over een beroepsgericht Hbo-diploma (Sph, Hbo-V, Hbo Pedagogiek), danwel een afgeronde Mbo Spw/Saw-4 opleiding met enige jaren ervaring;
  • Je hebt ervaring met zorg en begeleiding van mensen met verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblematiek (LVG, SGLVG) in combinatie met psychiatrische problematiek;
  • Je hebt een visie ontwikkeld omtrent dagbesteding en je bent in staat deze uit te dragen;
  • Je hebt ervaring met het schrijven van en werken met werkdoelen voor de bewoners;
  • Je past je begeleidingsstijl aan aan de individuele behoeften van de bewoners;
  • Je reflecteert op eigen handelen;Je overlegt en communiceert met collega’s;
  • Je kunt overstijgend, methodisch denken/handelen;
  • Je hebt een positieve instelling;
  • Je bent gericht op samenwerken en hebt interesse en ervaring in het begeleiden van onze doelgroep;
  • Je rapporteert accuraat en signaleert mogelijke knelpunten en eventuele aanpassingen voor het behandelplan.

Inschaling

Deze functie is ingeschaald in FWG 40 van de cao Gehandicaptenzorg.

Ambiq heeft aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, werkkostenregelingen en een aantrekkelijk scholingsaanbod. Ambiq is een World class Work place.

Je kunt je bij Ambiq ontwikkelen door onder andere ons online opleidingsplatform WIJZER - online leren. Het online leerplatform bevat cursussen, trainingen, podcasts en webinars op allerlei interessante vakgebieden.

Onderdeel van onze aanstellingsprocedure is het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Daarnaast is het inwinnen van referenties een onderdeel van deze sollicitatieprocedure.

Bijzonderheden

Over Ambiq

Ambiq is een orthopedagogisch behandelcentrum voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. Wij bieden onze medewerkers een ambitieuze en specialistische werk- en leeromgeving gericht op LVB-cliënten, divers werk en een hoge mate van verantwoordelijkheid. Op onze website staat welke hulp we kunnen bieden: www.ambiq.nl.

Type Vacature
Intern nummer 202209121
Organisatie Ambiq
Locatie Ambiq locatie Slagharen
Postcode 7776 AC
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Mbo+
Arbeidstijd Onregelmatig
Uren van 32
Uren tot 32
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd met uitzicht op vast
CAO Gehandicaptenzorg
Informatie verkrijgen bij Niek Nieuwenhuizen (clustermanager) via tel.: 088 - 777 60 00 of via [email protected] Meer informatie over Ambiq vindt u via www.ambiq.nl
Functie(s) Begeleider niveau 4
Begeleider niveau 6
Pedagogisch medewerker
Publicatiedatum 12-09-2022
Ingangsdatum In overleg
Reageer voor 31-10-2022
Nummer 113913
Doorsturen Bekijk PDF

Ambiq

Werken bij Ambiq betekent dat je vanuit je hart LVB-cliënten op weg helpt naar een zo zelfstandig mogelijk leven. De drie kernwaarden van Ambiq zijn betrokken, vakkundig en toekomstgericht. We werken vanuit de hulpvraag van de cliënt en zijn/haar systeem. Als medewerker werk je met jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met (ernstige) opvoed- en gedragsproblematiek. We werken vanuit onze visie systeemgericht, oplossingsgericht en competentiegericht om de hulpvraag van de cliënt zo optimaal mogelijk met de cliënt te beantwoorden. We zijn een specialist op LVB en bieden ambulante ondersteuning en intramurale hulpverlening. We bieden een compleet pakket aan zorgvormen waardoor een antwoord op bijna alle hulpvragen geboden kan worden in de nabije omgeving van de cliënt. We zijn een ambitieuze, open en betrokken organisatie waar veel aandacht is voor jouw ontwikkeling. Er zijn mogelijkheden voor scholing en je kunt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de expertgebieden agressie, gehechtheid, seksualiteit en trauma. Kom jij bij ons werken? Kijk op www.werkenbijambiq.nl

Meer over Ambiq