Gedragskundige
De Twentse Zorgcentra

Bijdragen aan kwaliteit van leven als de cliënt er op eigen kracht of met hulp van zijn omgeving niet meer uit komt? Dat kan! Deze zorg en ondersteuning wordt geboden door het netwerk ambulant, kind en gezin (AKG) en daarin kun je als gedragskundige van betekenis zijn.

Als gedragskundige adviseer je in het netwerk, op basis van psychodiagnostische beeldvorming, over de best mogelijke ondersteuning en behandeling van cliënten met een verstandelijke beperking. Je stelt diagnosen en indicaties en zorgt voor de inrichting van behandelplannen waarbij je functionele en operationele aanwijzingen geeft aan medewerkers die bij de behandeling betrokken zijn. Je deelt jouw kennis met begeleiders en formuleert en bewaakt, in samenspraak met de manager en andere disciplines, kwaliteitsnormen met betrekking tot de leefomgeving en de inhoud van de zorg- en dienstverlening.

Je adviseert en ondersteunt medewerkers in de omgang met cliënten, met als doel de kwaliteit van leven te behouden en/ of te verbeteren. Daarnaast houd jij je bezig met diagnosticeren en behandelen. Deze zullen in de (nabije) toekomst een nog meer prominente plek in de dagelijkse werkzaamheden krijgen. We zien graag jouw actieve bijdrage en visie in dit ontwikkelproces naar de meest efficiënte werkwijze.

Jij
Brengt naast de postacademische opleiding tot GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist ook de nodige werkervaring (minimaal 3 jaar) mee in het sociale domein. Van daaruit ben je gewend om vanzelfsprekend samen te werken met gemeenten, wijkcoaches, procesregisseurs, GGZ behandelaren, bureau jeugdzorg, justitie, politie en andere zorg en welzijnsorganisaties. Bij voorkeur heb je daarnaast ook ervaring in de VG sector zodat je ook het systemisch werken en de veelgebruikte methodieken in deze sector hebt meegekregen.

Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ kan jij opvoed- en ontwikkelvraagstukken vroegtijdig signaleren en daarop actie ondernemen. Je zet je expertise in om onderscheid te maken tussen alledaagse opvoedingsvragen en complexere problematiek. Je kent de mogelijkheden en beperkingen van eigen kracht, kan snel en goed taxeren of de veiligheid van een cliënt in het geding is en inschatten of gespecialiseerde hulp nodig is. Ook denk jij kritisch mee vanuit een helicopterview en kan zo de zorg- en hulpverlening aan cliënten voortdurend verbeteren. Als er meerdere hulpverleners bij de cliënt of het hele gezin zijn betrokken ben jij bij uitstek in staat om de ondersteuning te coördineren en af te stemmen.

Jij hebt kennis van de systeemtheorie en hebt ervaring in het werken in systemen. Jij richt je niet alleen op de individuele cliënt, maar betrekt in je handelen ook de relatie met alle medeopvoeders, thuis, op school of in een instelling en verbindt die met elkaar. Jij zoekt naar de mogelijkheden van het gezin, andere opvoeders of het netwerk, die dicht bij de cliënt staan. Jij staat daarbij voor het belang van de cliënt.

We kunnen rekenen op jouw bijdrage aan deskundigheidsbevordering, organisatieontwikkeling en zorginnovatie. Daarbij laat je ondernemerschap en besluitvaardigheid zien. Jij draait daarnaast mee in de consultatiedienst voor de gehele organisatie.

Wij
Bieden ten aanzien van de functie het volgende:

  • 24 tot 36 uur zinvol en mooi werk. Inzet kan per direct, i.o.m. jou, plaatsvinden. Het precieze aantal uur stemmen we met jou af. Inzet vindt plaats binnen het netwerk AKG met de focus op ondersteuning aan huis; ambulante begeleiding school, logeren en gezinshuizen.
  • Flexibele werktijden.
  • Een salaris van min. € 3.823,- / max. € 5.772,- bij een fulltime dienstverband conform FWG 65 van de CAO Gehandicaptenzorg.
  • Bij aanstelling een arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden, verlenging en een vast contract behoort tot de mogelijkheden. 

Procedure
Pas jij binnen het profiel dan streven we ernaar binnen 1 week na jouw reactie met je in gesprek te gaan.

VOG
De Twentse Zorgcentra is verplicht om van nieuwe medewerkers die van extern komen, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in het bezit te hebben en een referentiecheck te hebben gedaan, alvorens een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. De aanvraag voor de VOG en de vraag om toestemming voor het nagaan van referenties ontvang je tijdens de sollicitatieprocedure van P&O.

Voorrang
De vacature staat zowel in- als extern open. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang.

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Type Vacature
Intern nummer 21.104
Organisatie De Twentse Zorgcentra
Locatie De Twentse Zorgcentra
Postcode 7524 AK
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd Full time
Uren van 24
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, voor een jaar met mogelijkheden voor verlenging
CAO Gehandicaptenzorg
Informatie verkrijgen bij Diny Bolijn, telefoonnummer: 06-86832742
Functie(s) Gedragskundige
Publicatiedatum 28-07-2022
Reageer voor 06-09-2022
Nummer 112903
Doorsturen Bekijk PDF

De Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 2.000 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2.500 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. Wij stellen ons ten doel om ‘jouw leven samen te ondersteunen, dichtbij en deskundig’. Met in de eerste plaats aandacht voor persoonlijke wensen van onze cliënten.

Wij werken vraaggericht en bieden begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. Bij ons werken cliënten, cliëntvertegenwoordigers én medewerkers samen in zelforganiserende teams.

Onze cliënten wonen onder andere op de beschermde (deels besloten) en mooie terreinen van de LosserHof en ‘t Bouwhuis. Zij leven, wonen, werken en recreëren hier in een omgeving die nadrukkelijk rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast bieden we ook meer kleinschaligere woon- en werkvoorzieningen in onder andere Almelo, Tubbergen en Nijverdal.

Meer over De Twentse Zorgcentra