Gedragskundige (psycholoog of orthopedagoog)
Stichting De Passerel

Functieomschrijving

VACATURE GEDRAGSKUNDIGE M/V

Welke ervaren gedragskundige (psycholoog of orthopedagoog) komt ons team voor 24-28 uur in de week versterken?

Waar
De Pas­se­rel on­der­steunt men­sen met een be­per­king van jong tot oud, om hun eigen leven te lei­den en zelf keu­zes te maken. Dat doen we samen met onze cliënten, hun
fa­mi­lie en ie­der­een die voor hen be­lang­rijk is. Onze on­der­steu­ning wordt in­ge­zet op dat wat echt nodig is. Wij doen dat op eigen wijze en daar zijn we trots op. Wij wer­ken re­gi­o­naal, onze lo­ca­ties staan mid­den­in de wijk in een voor cliënten ver­trouw­de om­ge­ving. Onze me­de­wer­kers heb­ben lef en ener­gie en wer­ken van­uit onze waar­den vak­man­schap, ver­bin­ding, ver­trou­wen en in­spi­ra­tie. In teams wer­ken zij samen en zelf­stan­dig, zij maken eigen keu­zes om zo goed mo­ge­lijk aan te sluiten bij cliënten.

Binnen De Passerel ondersteunt een team van 11 gedragskundigen de cliënten en de teams van begeleiders rondom de cliënt.  

De gedragskundige waar we naar op zoek zijn zal zich hoofdzakelijk richten op 2 woonvormen; de Bloemenhof en Geode B. Op de Bloemenhof wonen 15 cliënten met een lichamelijke en verstandelijke beperking en wordt 24-uurs ondersteuning geboden bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Vanuit gemeenschappelijkheid wordt ingespeeld op de individuele en diverse ondersteuningsvragen. Op woonvorm Geode B bieden we een veilig thuis voor een groep van 6 jongvolwassenen tussen de 20 en 35 jaar met een ernstig meervoudige beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag. We werken hier met Triple C, een methodische behandelvisie waarbij de menselijke behoefte als leidraad voor de behandeling en begeleiding van mensen met een hoge contextgevoeligheid centraal staat.

Jouw functie
Je adviseert en ondersteunt begeleiders, cliënten en hun naasten vanuit een gedragskundige invalshoek, waar nodig met behulp van diagnostisch onderzoek. Daarbij adviseer je begeleiders en managers zorg over de pedagogische/agogische begeleiding van cliënten en de bijbehorende context van de cliënt. Je biedt ondersteuning bij de totstandkoming, uitvoering en kwaliteitsborging van de zorgplannen, waarbij je methodisch werken en individu overstijgende beleidsaspecten meeneemt. Je kan je keuzes en adviezen verbaal en schriftelijk goed onderbouwen. Naast een nauwe samenwerking met cliënt en begeleiders en het systeem rondom de cliënt, heb je ook contacten met externe partijen en behandelaars.

Je krijgt te maken met verschillende doelgroepen. Dat betekent veel dynamiek en afwisseling, omdat je naast je eigen aandachtsgebied ook je collega’s moet kunnen vervangen.

Functie eisen

Jouw profiel

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding orthopedagogiek of psychologie op academisch niveau en hebt relevante werkervaring.
 • Ervaring met Triple C is een pré.
 • Je bent empathisch en tactvol, initiatiefrijk en proactief.
 • Je werkt verbindend tussen de verschillende betrokkenen met en rondom de cliënt.
 • Je kan zowel naar cliënten als begeleiders stimulerend en motiverend optreden.
 • Je kan effectief omgaan met belangentegenstellingen.
 • Je vindt het leuk om groepen begeleiders vakmatig te trainen.

Inschaling

Wij bieden
Een vast contract met een salaris passend bij je ervaring, binnen functieschaal 60 (€3.289,00 en €4.799,00 obv fulltime dienstverband). Binnen De Passerel kun je gebruik maken van een meerkeuzesysteem om je arbeidsvoorwaarden aan te vullen. De overige arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de CAO Gehandicaptenzorg. Een eindejaarsuitkering en 5,5 weken verlof (obv fulltime dienstverband) maken hier een onderdeel vanuit.  

Bijzonderheden

Goed om te weten
Voor vragen of meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Anja Wunderink, adviseur zorginhoudelijke ontwikkeling en leidinggevende van het team gedragskundigen, via telefoonnummer 06 - 81 90 98 07.

Ben je een geschikte kandidaat? Dan leren we je graag kennen en starten de gesprekken voor de sluitingsdatum van de vacature.

In het kader van de vergewisplicht worden referenties opgevraagd bij eerdere werkgevers. Tevens vragen we om een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Solliciteren
Ben je enthousiast over deze vacature? Stuur dan je brief met motivatie en CV uiterlijk op 30 juni 2021 onder vermelding van vacaturenummer 020-42 naar: personeelenopleidingen@de-passerel.nl 

Type Vacature
Intern nummer 021-42
Organisatie Stichting De Passerel
Locatie De Passerel Gemeente Apeldoorn
Postcode 7336 BC
Stad Apeldoorn
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd
CAO Gehandicaptenzorg
Informatie verkrijgen bij Zie vacaturetekst.
Functie(s) Gedragskundige
Publicatiedatum 09-06-2021
Reageer voor 30-06-2021
Ingangsdatum 09-06-2021
Nummer 68893
Doorsturen Bekijk PDF

Stichting De Passerel

Iedereen hoort erbij!

De samenleving, dat zijn wij. we leven, wonen, werken, leren van en met elkaar. Een volwaardig lid zijn van onze samenleving, niet iedereen kan dit alleen. Er zijn kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die hier ondersteuning bij nodig hebben. Dit doen wij, als professionals van De Passerel, iedere dag met veel passie, plezier en energie.

Wij bieden diverse vormen van ondersteuning:

 • Vroeghulp voor jonge kinderen
 • Gespecialiseerde opvang voor kinderen
 • Wonen en ambulante begeleiding
 • (Arbeidsmatige) dagbesteding
 • Leren en vrije tijd

De huidige vorm van onze organisatie heeft zich in 1999 vanuit een fusie gevormd. Onze rechtsvoorgangers zijn destijds ontstaan op initiatief van oudergroeperingen. En nog steeds is de samenwerking met ouders, individueel of in groepsverband, essentieel voor ons bestaan. Ouders en verzorgers kunnen de zorgvraag van onze cliënten immers duidelijk maken.

Verspreid over de regio

Door nauw aan te sluiten bij de uiteenlopende vragen die we in de afgelopen jaren hebben gekregen, hebben wij een breed assortiment aan (arbeidsmatige) dagbesteding, woon- en werklocaties ontwikkeld. Wij bieden onze ondersteuning verspreid over de regio aan. Zowel in onze voorzieningen als op ambulante basis thuis, op de werkplek, in het onderwijs of in reguliere kindercentra. Op deze wijze bieden onze medewerkers ondersteuning aan ruim 900 cliënten binnen de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst. Mede door de keuze voor diversiteit in ons aanbod en kleinschalige locaties lukt het ons om overzichtelijk en toegankelijk te blijven.

 

Meer over Stichting De Passerel