Gedragswetenschapper - Wilp
Zozijn

Word jij onze nieuwe collega gedragswetenschapper in Wilp?

Kun jij er goed tegen dat veel dagen anders verlopen dan je van te voren had bedacht? Beschik je over een gezonde dosis humor? Werk je graag samen met veel verschillende mensen? En heb je daarnaast passie voor de verstandelijk gehandicapten zorg? Dan ben jij misschien wel degene die wij zoeken!

 ‘Bij Zozijn kun je als gedragswetenschapper zo veel afwisseling hebben in je baan als je zelf prettig vindt, vanwege de diversiteit aan doelgroepen. Centraal staat het multidisciplinair werken rondom cliënten om bij te dragen aan hun kwaliteit van leven. We zitten als gedragswetenschappers allemaal dichtbij elkaar in het zogenaamde poortgebouw op het prachtige landgoed. Dit vind ik erg prettig omdat we elkaar makkelijk op kunnen zoeken bij inhoudelijke vragen, maar ook om af en toe even bij te kletsen’ (Kim Knopers, gedragswetenschapper in Wilp).

Wat doe je als gedragswetenschapper bij Zozijn?
Samen met de begeleiders en collega behandelaren ben je voortdurend bezig om de cliënt tot bloei te laten komen. Gezamenlijk kijken naar (ontwikkelings)mogelijkheden, betekenis verlenen aan (soms moeilijk te begrijpen) gedrag, zoeken naar een passende begeleidingsstijl. Maar ook het samen vieren van de (soms kleine) succesmomenten. De kunst is om niet alleen de problemen te zien, maar ook oog te hebben voor de dingen die goed gaan.

Je bent als gedragswetenschapper verantwoordelijk voor:

  • De beeldvorming van cliënten. Samen breng je in kaart wie de cliënt is om zodoende de begeleiding en/of behandeling goed aan te kunnen laten sluiten. Wat maakt dat iemand is geworden wie hij is? Waar komt iemand vandaan? Wat zijn de opgedane ervaringen? Wat is iemand zijn niveau van functioneren? Ook het uitvoeren van diagnostiek is (in meer of mindere mate) onderdeel van de beeldvorming.
  • De (indirecte) behandeling van cliënten. Je bent onderdeel van een multidisciplinair team, dat onder meer bestaat uit de coördinerend ondersteuner en de arts verstandelijk gehandicapten. Afhankelijk van de vraag maken ook andere behandelaren onderdeel uit van het multidisciplinair team, als je inschat dat dit nodig is schakel jij deze in. Gezamenlijk zet je een behandel- en begeleidingslijn uit. Jij bent de coördinator van de behandeling en daarmee mede verantwoordelijk voor het zorgplan.
  • Het bevorderen van de deskundigheid van je collega’s in het primaire proces. Dit doe je door gevraagd en ongevraagd advies te geven over de begeleiding en/of behandeling van de cliënt. Maar ook door bijvoorbeeld een themabijeenkomst te organiseren met het begeleidingsteam, voorbeelden van thema’s kunnen zijn: hechting, autisme, maar ook seksualiteit of dementie. Allemaal afhankelijk van de doelgroep, wat er speelt op een woning en de vragen vanuit het team.
  • Het onderhouden, delen en overdragen van gedragswetenschappelijke kennis. Soms ben je daarnaast ook betrokken bij organisatiethema’s waarbij gedragswetenschappelijke kennis vereist of gewenst is. Hiermee lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid. Je kunt hierbij denken aan betrokkenheid bij de visie op dagbesteding en de vormgeving van 24-uurs zorg.

Kim Knopers, gedragswetenschapper in Wilp: ‘Ik word erg blij als ik zie dat we met elkaar successen boeken, ook al lijken ze soms klein. Een mooi voorbeeld is dat ik betrokken ben bij een bewoner die steeds minder grip had op zijn dagelijkse routine. Simpele dingen, zoals een jas aandoen, waren ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Door multidisciplinair op te trekken, diagnostiek te verrichten op verschillende gebieden en daarna met elkaar interventies te bepalen zagen we hem langzaam maar zeker weer opbloeien. Interventies waren onder andere het inzetten van een dagprogramma waarin we hebben gefocust op kleine taakjes die de cliënt nog wel goed kon, zodat hij steeds kleine succeservaringen op zou doen. Ook hebben we een lage dosering medicatie ingezet. Op dit moment zijn we zo ver dat we gaan kijken of de medicatie afgebouwd kan worden.

Waarom wil je bij Zozijn werken?
Een goed leven, dat willen we allemaal. We willen gezien worden, meedoen, zijn wie we willen zijn, gerespecteerd, gehoord en begrepen worden. Dit geldt voor verreweg de meeste mensen en is niet anders voor mensen met een beperking. Wij van Zozijn dragen graag bij aan een goed leven voor mensen met een beperking. We zien het als onze opdracht om hen tot bloei te laten komen. Hoe we dat doen? Door open en oprecht met elkaar in contact te zijn. We vragen door en zijn telkens op zoek naar de beweegredenen achter iemands handelingen. We zien de ander met aandacht. Dat is de houding die wij ons meer en meer eigen maken, in dialoog met elkaar. We bieden ruim 4.400 cliënten in Gelderland en Overijssel liefdevolle en vakkundige zorg en ondersteuning. Dat doen we samen met ruim 2.800 medewerkers.

Wat neem je mee naar Zozijn?

  • Enthousiasme
  • Flexibiliteit
  • Snel kunnen schakelen
  • Goed kunnen relativeren
  • Je bent in staat goed aan te sluiten bij en af te stemmen op de ander, zodat je gezamenlijk naar mogelijke oplossingen kunt zoeken
  • Enige werkervaring

Niet onbelangrijk je hebt de universitaire opleiding orthopedagogiek of ontwikkelingspsychologie succesvol afgerond en je staat geregistreerd bij het NVO als Basis-orthopedagoog, met basisaantekening diagnostiek. 

Solliciteer! We zien jouw sollicitatie graag in onze mailbox verschijnen.

Na je sollicitatie neemt Kim(manager Zorg, Advies en Behandeling) contact met je op voor een kort kennismakingsgesprek. Zijn we allebei enthousiast? Dan plannen we een vervolgafspraak in!

Mocht je nog vragen hebben kan je ook altijd contact opnemen. We helpen je graag verder.

 

Type Werkplein
Organisatie Zozijn
Locatie Cen - ZAB Gedragswetenschappers Wilp
Postcode 7384AN
Stad Wilp
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd In overleg
Uren van 24
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd
CAO Gehandicaptenzorg
Informatie verkrijgen bij Kim Buisman, manager ZAB, telefoonnummer 06-10841411
Functie(s) Gedragskundige
Psycholoog GZ
Publicatiedatum 02-05-2023
Reageer voor 30-06-2023
Ingangsdatum 02-05-2023
Nummer 119749
Doorsturen Bekijk PDF

Zozijn

Stichting Zozijn is een professionele dienstverlener, die ca. 3.000 kinderen en volwassenen met beperkingen ondersteunt om te komen tot maximale zelfontplooiing en regie over hun eigen leven. Het werkgebied van Zozijn ligt in Gelderland en Overijssel en het hoofdkantoor is gevestigd in Wilp. Zozijn heeft zo’n 2.600 medewerkers verdeeld over 150 locaties met in totaal zo’n 1.300 werkplekken.

Meer over Zozijn