GZ-Psycholoog, JusTact Zutphen (24-32 uur p/w)
Tactus Verslavingszorg

Functieomschrijving

We willen goede zorg bieden voor een complexe doelgroep!

De forensische verslavingspolikliniek JustTact onderscheidt zich van de reguliere verslavingszorg door het voorkomen van delictgedrag een centrale plaats in de behandeling in te laten nemen. Er worden specifieke behandelvormen geboden voor huiselijk geweld, agressie en verschillende ziektebeelden. Naast het individuele aanbod is er ook een groepsaanbod.

Het behandelteam van JusTact Zutphen bestaat onder meer uit een psychiater, een verpleegkundig specialist, (GZ) psychologen, een psychomotore therapeut, maatschappelijk werkers en woonbegeleiders. Cliënten van de forensische polikliniek kunnen thuis wonen of verblijven in een andere woonvorm of in een penitentiaire inrichting.

Ter uitbreiding van het team zoekt Tactus een GZ-psycholoog (24-32 uur per week).

Werkzaamheden van de GZ-psycholoog bij Justact:

  • je verzorgt, conform de zorgplansystematiek, behandeling van clienten en stemt dit periodiek af met het multidisciplinair team.
  • je adviseert het multidisciplinair team met betrekking tot het zorgplan en toetst en evalueert de opzet en uitvoering van het zorgplan binnen het multidisciplinaire overleg. 
  • je draagt zorg voor de totstandskoming van het individuele zorgplan.
  • je beoordeelt en voert diagnostiek en (een deel van) de behandeling uit, zowel individueel als groepsgewijs binnen een cognitief gedragstherapeutisch kader.
  • je draagt zorg voor vastlegging en rapportage, conform de geldende eisen en afspraken;
  • je geeft voorlichting, informatie en advies aan cliënten en hun systeem, behandelaars, verwijzers en medewerkers van de afdeling.
  • je levert een bijdrage aan de beleidsvorming ten aanzien van cliëntenzorg binnen de eigen afdeling c.q. instelling met betrekking tot het eigen vakgebied.
  • je speelt een rol in de werkbegeleiding van basispsychologen en sociotherapeuten.

Functie eisen

Van een GZ-psycholoog vragen wij het volgende:

Je bent een gediplomeerde GZ-psycholoog. Bij voorkeur heb je ervaring in de psychiatrie, jeugdzorg of de verslavingszorg. Je legt makkelijk contact en kunt aansluiten op de belevingswereld van cliënten. Je kunt omgaan met weerstanden, tegenstellingen, agressie en conflicten. Daartoe beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Complexe problemen analyseer je zelfstandig en in overleg met het hoofd behandeling neem je beslissingen m.b.t. een adequate aanpak. Je hebt doorzettingsvermogen, humor en relativeringsvermogen.

 

Inschaling

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao GGZ. De functie is ingedeeld in functiegroep 65, waarbij het salaris bij een fulltime dienstverband maximaal en maximaal € 5.126,- bruto per maand bedraagt (salarisniveau 1 juli 2018). Inschaling vindt plaats op basis van relevante werkervaring.

Bijzonderheden

Een referentiecheck en een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Ook kan, wanneer de functie hierom vraagt, een online screening op sociale media plaatsvinden. Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal onderdeel zijn van een uiteindelijke aanstelling. Tactus vergoedt de kosten die de VOG-aanvraag
met zich meebrengt.

Weten waarom medewerkers het bijzonder vinden om te werken bij Tactus? Lees dan eens de blogs op www.wijzijntactus.nl. Hier vind je ook verhalen van cliënten van Tactus.

Meer weten over Tactus Verslavingszorg? Kijk op www.tactus.nl en op Facebook (www.facebook.com/tactusverslavingszorg).

Kortom, kom werken bij Tactus!

Type Vacature
Intern nummer 2018-227
Organisatie Tactus Verslavingszorg
Locatie Zutphen, locatie Piet Heinstraat
Postcode 7204JN
Stad Zutphen
Werkveld Geestelijke gezondheidszorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd Part time
Uren van 24
Uren tot 32
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd met uitzicht op vast
CAO Geestelijke Gezondheidszorg
Informatie verkrijgen bij Claudia Haak, manager, telefoonnummer: 088 382 28 87.
Functie(s) Psycholoog GZ
Publicatiedatum 11-02-2019
Ingangsdatum Zo spoedig mogelijk
Reageer voor 31-03-2019
Nummer 41159
Doorsturen Bekijk PDF

Tactus Verslavingszorg

De 1.100 professionals van Tactus bieden hulp en advies aan jongeren en volwassenen voor elke vorm van verslaving. Van alcohol en drugs, tot eten, gokken, gamen, internet en seks. We zoeken naar de best passende begeleiding voor iedere cliënt. Dat kan online, ambulant, klinisch en/of met zelfhulp. Ook bieden we reclassering en forensische verslavingszorg. Werken bij Tactus betekent werken binnen een dynamische, veelzijdige verslavingszorginstelling met een open, informele en creatieve werksfeer. Door de variatie aan cliënten en hulp- en dienstverlening is Tactus een veelzijdige werkgever. Wil je weten waarom medewerkers het bijzonder vinden om te werken bij Tactus? Lees dan eens de blogs op www.wijzijntactus.nl. Hier vind je ook verhalen van cliënten van Tactus. Meer weten over Tactus Verslavingszorg? Kijk op www.tactus.nl en op onze Facebookpagina.

Meer over Tactus Verslavingszorg