GZ psycholoog/psychotherapeut
GGZ Drenthe

Functieomschrijving

Wat ga je doen?

In de functie van GZ-psycholoog/psychotherapeut ben je één van de regiebehandelaren binnen het multidisciplinaire team. Binnen de instelling ben je lid van de vakgroeppsychologen/psychotherapeuten.
Je taken zijn onder andere:
 • intakes, indicatiestelling en behandeling van patiënten zowel individueel als in groepen, binnen de genoemde zorgprogramma's.
 • het uitvoeren van onderzoeken, waaronder persoonlijkheidsonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, ADHD onderzoek en ASS onderzoek.
 • het bieden van werkbegeleiding en supervisie van psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog.
 • het leveren van een bijdrage aan de behandelinhoudelijke en procesmatige ontwikkeling van ons team door deelname aan overlegvormen. Tevens ook het leveren van een bijdrage in zorginnovatie van de ambulante psychiatrie organisatie breed.

Voor de werkwijze en organisatiewijze van de adolescententeams hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • Flexibel en snel
 • Outreachend kunnen zijn wanneer de adolescenten zelf de ggz niet weet te bereiken
 • Zorg op maat
 • Ontschotting
 • Focus op ontwikkelingstaken en het gezond voortzetten van de ontwikkeling richting volwassenheid
 • Focus op voorkomen van meer ernstige vormen van aandoeningen, clinical staging
 • Cliënt in verbondenheid met zijn systeem
 • Niet verwijzen maar zoveel mogelijk inbrengen van specialisme aan de voorkant.

Functie eisen

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent BIG geregistreerd als GZ psycholoog of psychotherapeut
 • Bij voorkeur vragen wij ervaring met CGT, EMDR, ASS en ADHD. Tevens ook kennis van de structuurdiagnostiek van Eurlings en Snellen.
 • Je bent bekend met de eisen die de zorgverzekeraar stelt aan de rol van regiebehandelaar en hebt bij voorkeur ervaring in deze rol. Daarnaast ben je een echte teamplayer en heb je bij voorkeur ervaring in het werken in een multidisciplinair team.
 • Je bent stressbestendig, energiek en hebt een positieve instelling.
 • Omdat je voor je werk ook op andere locaties dan Hoogeveen/Meppel vergadert strekt het tot aanbeveling om in het bezit te zijn van een auto. Openbaar vervoer is dichtbij de locaties aanwezig.

Inschaling

Wat bieden we jou?

Wij bieden je een aantrekkelijke functie binnen planbare zorg . Salariëring volgens CAO GGZ, FWG 65 / salaris max. 5280,-- bruto per maand op fulltime basis (36 uur). De aanstelling is voor 24-36 uur per week en voor onbepaalde tijd.

Bijzonderheden

Planbare zorg, locatie Hoogeveen en Meppel

Binnen planbare zorg werkt een multidisciplinair generalistisch team dat werkt volgens zorgprogramma’s.
De geboden behandelingen zijn beschreven in de afzonderlijke zorgprogramma’s die de problematiek en het behandelaanbod voor een bepaalde specifieke doelgroep beschrijven. De inhoud van de behandelpaden en behandelmodules zijn grotendeels gebaseerd op de bestaande werkwijzen en getoetst aan de landelijke richtlijnen. In de zorgprogramma’s wordt scherper beschreven hoe lang en door wie een bepaalde behandeling wordt gegeven voordat er opnieuw gesproken wordt over het vervolg van de behandeling. In het kader van het meten van de resultaten van de behandeling wordt in beide zorgprogramma’s gebruik gemaakt van evaluatielijsten.

In deze specialistische teams worden patiënten onderzocht, behandeld en begeleid en wordt er samengewerkt met andere zorgprogramma's en onze klinische voorzieningen. We streven naar goede contacten met externe partijen, zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk, de VNN, enz.
Wij willen de wachtlijst kort houden en willen zorg bieden van de beste kwaliteit in de ruimste zin van het woord.

In November start het adolescententeam met het behandelen van cliënten in de leeftijd tussen 16 en 26 jaar. De kracht van goede adolescenten zorg bestaat uit het integreren van verschillende invalshoeken, volwassenen en jeugd, waarbij de client en diens netwerk als uitgangspunt wordt genomen. Als vervolg op een eerder pilot is de ambitie meerder adolescententeams te formeren, te starten in Hoogeveen. De teams bestaan uit medewerkers die affiniteit hebben met het werken met adolescenten en die hun wortels hebben in verschillende andere organisatieonderdelen in de Volwassenpsychiatrie of Kinder en Jeugd psychiatrie. Waar nodig worden andere specialisten vanuit GGZ Drenthe geconsulteerd. Uitgangspunt is dat een deel van de medewerkers geworteld blijft in het domein volwassenen of jeugd zodat de specifieke kennis en kunde op dat domein geborgd blijft. Uiteraard is verbinding met externe partners ook van belang om tot een aangesloten keten te komen.

In deze adolescententeams zal zowel diagnostiek als behandeling worden geboden. De adolescent bevindt zich in de leeftijd van 16-26 jaar en heeft gelet op de overgang van kind naar volwassene te maken met een cruciale fase in zijn bestaan. In deze fase manifesteren zich de meeste psychiatrische aandoeningen. Het is daarom juist voor deze doelgroep van belang adequate diagnostiek en behandeling te verlenen waardoor de zorgbehoefte in een latere fase mogelijk vermeden wordt of kleiner kan zijn.
Type Vacature
Intern nummer V19.0134-ZS
Organisatie GGZ Drenthe
Locatie Hoogeveen
Postcode 7909AA
Werkveld Geestelijke gezondheidszorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd In overleg
Uren van 24
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd
CAO Geestelijke Gezondheidszorg
Informatie verkrijgen bij Henriette Pepels, behandelcoördinator en psychiater, t 0528-857777 optie 5 en vragen naar Henriette Pepels.
Functie(s) Psycholoog GZ
Psychotherapeut
Publicatiedatum 05-11-2019
Ingangsdatum zo spoedig mogelijk
Reageer voor 01-12-2019
Nummer 49374
Doorsturen Bekijk PDF

GGZ Drenthe

GGZ Drenthe biedt hulp bij psychische problemen aan ouderen, volwassenen, kinderen en jongeren. Samen met onze cliënten werken wij aan herstel en kwaliteit van leven. Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en dichtbij: meestal op de poli, in de wijk of online, soms thuis of in de kliniek. GGZ Drenthe biedt daarnaast specialistische behandelingen als het gaat om complexe trauma’s, psychose, gezinspsychiatrie, psychiatrische problemen én verslaving, transculturele psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen en forensische psychiatrie.

Meer over GGZ Drenthe