Jurist
Jeugdbescherming Overijssel

Functieomschrijving

Voor onze afdeling Juridische Zaken zijn wij op zoek naar een enthousiaste en proactieve jurist die kennis heeft van alle juridische aspecten rondom kinderbeschermingsmaatregelen. De jurist treedt vanuit zijn/haar expertise adviserend en ondersteunend op richting jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders en levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling en aan de bevordering van deskundigheid van medewerkers.

Functie-inhoud:

 • Je analyseert een voorgelegde vraag, kwestie of zaak op het gebied van de Jeugdwet, kinderbeschermingsmaatregelen, privacy, vreemdelingenrecht en (jeugd)strafrecht en zorgt voor een schriftelijk of telefonisch advies aan de medewerker;
 • Je ondersteunt medewerkers bij het opstellen van processtukken (waaronder verzoek-, hoger beroep- en verweerschriften en schriftelijke aanwijzingen);
 • Je behartigt waar nodig de belangen van de organisatie bij gerechtelijke procedures en staat medewerkers die naar een zitting gaan (actief) bij;
 • Je verzorgt scholingen aan onze medewerkers over de juridische aspecten van het jeugdbeschermingswerk;
 • Je stelt informatiemateriaal samen over veel voorkomende juridische vragen, kwesties en zaken ten behoeve van de medewerkers binnen de organisatie;
 • Je ontwikkelt en toetst de juridische kaders van het beleid van de organisatie;
 • Je voert in- en extern overleg met project- of werkgroepen en ketenpartners;
 • Je volgt de voor de jeugdzorg relevante juridische ontwikkelingen en voert deze door in de werkwijze van Jeugdbescherming Overijssel.

Functie eisen

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau (Nederlands recht);
 • Je hebt specialistische kennis van het familie- en jeugdrecht (harde eis) en hebt kennis van het jeugdstrafrecht en vreemdelingenrecht (pre);
 • Je hebt bij voorkeur werkervaring binnen het familie- en jeugdrecht;
 • Je bent integer, betrokken en servicegericht en kunt goed zelfstandig functioneren binnen een team;
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch en abstract vermogen;
 • Jouw sociale en reflectieve vaardigheden zijn van een hoog niveau;
 • Jouw schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden zijn sterk;
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

Inschaling

Salariëring conform de cao Jeugdzorg; salarisschaal 11, minimaal € 3.506,20 en maximaal € 5.298,33 op basis van een fulltime dienstverband.

 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar (Bij gebleken geschiktheid en voldoende formatie behoort een vast contract tot de mogelijkheden);
 • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; volgens de CAO Jeugdzorg;
 • De vakantietoeslag bedraagt 8% en er vindt een eindejaarsuitkering plaats van 8,3%;
 • Een boeiende en afwisselende functie in een hectische omgeving waar je hulp nodig is;
 • De mogelijkheid om (deels) vanuit huis te werken;
 • Werkdagen worden in onderling overleg bepaald;
 • Standplaats Zwolle of Hengelo.

Bijzonderheden

Sollicitatie/informatie:
Stuur een korte motivatie, voorzien van een CV vóór 14 juni naar Jeugdbescherming Overijssel, t.a.v. afdeling HRM, e-mail: [email protected].

Informatie over de functie en algemene inlichtingen zijn te krijgen bij Janet Noordman (teammanager), Ingrid Gadellaa (jurist) of Didi de jong (jurist) via telefoonnummer: 088-8567800.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdag 20 en woensdag 21 juni.

Type Vacature
Intern nummer 23-08
Organisatie Jeugdbescherming Overijssel
Locatie Jeugdbescherming Overijssel, Locatie in Hengelo - Zwolle
Postcode 8021JB
Stad Zwolle
Werkveld Jeugdhulpverlening
Opleidingsniveau HBO+
Arbeidstijd In overleg
Uren van 24
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd met uitzicht op vast
CAO Jeugdhulpverlening
Informatie verkrijgen bij Janet Noordman (teammanager), Ingrid Gadellaa (jurist) of Didi de jong (jurist) via telefoonnummer: 088-8567800.
Functie(s) Overig
Staffunctionaris
Publicatiedatum 26-05-2023
Ingangsdatum Zo spoedig mogelijk
Reageer voor 14-06-2023
Nummer 120362
Doorsturen Bekijk PDF

Jeugdbescherming Overijssel

JbOV begeleidt gezinnen waar kinderen opgroeien in een ernstig onveilige thuissituatie, waar de opvoeding en ontwikkeling gevaar lopen door ernstige problemen van de ouders of de jeugdige. Dit doen wij door het inzetten van onze expertise en het toepassen van wettelijke maatregelen. Wij doen dit samen met de jeugdige, de andere gezinsleden, het sociale netwerk en betrokken professionals.

Onder regie van de gemeenten in Overijssel voeren onze professionals door de kinderrechter opgelegde maatregelen jeugdbescherming uit, zoals ondertoezichtstellingen, voogdij en jeugdreclassering. Dat doen we volgens de werkwijze SAVE (Samen Veilig). Hierbij blijft de regie zoveel mogelijk bij het gezin en de direct betrokkenen. Onze ondersteuning en begeleiding is zo licht en zo kort mogelijk.

Wij zijn een gecertificeerde instelling (GI). De normen waaraan een GI moet voldoen zijn door het ministerie van Justitie en Veiligheid vastgesteld.

Wij werken vanuit inze regiokantoren in Zwolle en Hengelo. In heel Overijssel zijn acht teams actief in gemeenten. Onze organisatie telt 235 medewerker. Wij werken intensief samen met lokale wijkteams, jeugdhulp organisaties, Raad voor de Kinderbescherming, de Veilig Thuis organisaties, politie en justitie.

Meer over Jeugdbescherming Overijssel