Lid Raad van Toezicht
De Lichtenvoorde

Organisatie Stichting De Lichtenvoorde
Stichting De Lichtenvoorde is een zorgaanbieder in Oost-Gelderland; het verzorgingsgebied omvat de plaatsen en het gebied rond de gemeentes Aalten, Berkelland, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Groenlo. 

Met haar dienstverlening ondersteunt Stichting De Lichtenvoorde mensen met een beperking als 
volwaardige burgers in de lokale samenleving. De kwaliteit van leven, gezien door de ogen van de cliënt, staat daarbij centraal.  

In de Achterhoek doen ruim 800 mensen een beroep op onze organisatie. De zorg en dienstverlening is erop gericht dat cliënten zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven hebben, en waar mogelijk, eigen verantwoordelijkheid nemen. Bij de organisatie werken circa 700 medewerkers en 350 vrijwilligers. De Lichtenvoorde kenmerkt zich als een innoverende netwerkorganisatie.

Raad van Toezicht
De Lichtenvoorde bevindt zich, zoals veel zorgorganisaties, in een turbulente omgeving. Dit gaat gepaard met grote uitdagingen, waaronder ingrijpend veranderende financiering van de geleverde zorg, die een aanzienlijke impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd biedt het veranderende zorglandschap ook kansen om innovatieve vormen van zorg en diensten - al dan niet in samenwerking - aan te bieden. De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Stichting De Lichtenvoorde. Daarin heeft de Raad van Toezicht verschillende rollen, namelijk van:

 • Adviseur/klankbord (sparringpartner)
 • Toezichthouder
 • Werkgever

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden, inclusief de voorzitter en zij hecht aan een wijze van toezicht houden die past bij de waarden en besturingsfilosofie waarin zelfstandigheid centraal staat.  In verband met het statutair aftreden van één van onze leden, na de maximale zittingstermijn, zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.

Profiel lid Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van De Lichtenvoorde is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en een goede spreiding van deskundigheden en achtergrond. De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de Raad van Toezicht wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden.

De volgende algemene competenties zijn van toepassing op de nieuwe collega die wij zoeken:

 • Affiniteit met de doelstellingen van de organisatie;
 • Kennis van en ervaring met de maatschappelijke verhoudingen in de regio;
 • Goed kunnen acteren in teamverband;
 • Stevige contactuele en representatieve vaardigheden;  
 • Strategisch inzicht met betrekking tot het functioneren van een maatschappelijk organisatie op gebied van zorg, kwaliteit en veiligheid, HRM, communicatie, financiën, ICT, vastgoed en gezondheidsrecht;
 • In een juist evenwicht handelen tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie;
 • In staat tot een onafhankelijk oordeel en onafhankelijke besluitvorming;
 • In staat om in gezamenlijkheid een eigen toezichtvisie te formuleren en doelstellingen en acties daaraan te verbinden;
 • Academisch werk- en denkniveau.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de instelling in overeenstemming met de Zorgbrede Governancecode van de brancheorganisaties in de zorg en de Wet Bestuur en Toezicht. Zij beschouwt zich in de relatie tot de bestuurder als "kritische vriend".

De kandidaat
Voor de vacante positie zijn we op zoek naar een kandidaat die, naast de algemene bovenstaande competenties, beschikt over deze specifieke onderstaande kennis:

 • Kennis van zorg, behandeling en begeleiding;
 • Kennis van transmurale zorgconcepten, zorginnovaties en -ontwikkelingen;
 • Kennis van technologische ontwikkelingen in de zorg, e-health, kwaliteits(systemen) en veiligheid.

Gezien de samenstelling van het team zijn we op zoek naar een kandidaat met een achtergrond in de gezondheidszorg, welzijn en/of jeugdzorg/WMO. Het zorginhoudelijke profiel moet aantoonbaar aanwezig zijn. De kandidaat moet onafhankelijk zijn ten opzichte van interne of externe belangen.

Beloning
Voor de leden van de Raad van Toezicht wordt een beloningsstructuur conform de richtlijnen van de WNT gehanteerd. De Raad van Toezicht legt verantwoording af over haar activiteiten en beloning in hun jaarverslag.

Informatie
Voor algemene informatie over de vacature kunt u contact leggen met het secretariaat van het bestuur, telefoon 0544-371130 (mevrouw Sita Nieuwenhuis).

Voor specifieke informatie over de vacature kunt u zich per e-mail wenden tot voorzitterrvt@delichtenvoorde.nl

Reageren
Uw reactie zien we graag tegemoet vóór 30 september 2021. De selectiegesprekken vinden plaats op 15 oktober en 29 oktober.  U kunt uw sollicitatie sturen via werken@delichtenvoorde.nl.

Meer algemene informatie over zorginstelling De Lichtenvoorde vindt u op onze website: www.delichtenvoorde.nl

Type Vacature
Organisatie De Lichtenvoorde
Locatie De Lichtenvoorde, Hoofdkantoor in Groenlo
Postcode 7141 DE
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst Niet van toepassing
Functie(s) Overig
Publicatiedatum 01-09-2021
Ingangsdatum z.s.m.
Reageer voor 30-09-2021
Nummer 70772
Doorsturen Bekijk PDF

De Lichtenvoorde

De Lichtenvoorde biedt zorg en ondersteuning in de regio Oost-Gelderland. Wij zijn er voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Je kunt bij ons terecht voor bijvoorbeeld jeugdzorg, wonen met ondersteuning, begeleiding bij werk en zorgadvies en behandeling. Elke dag, op ieder moment.

Bij De Lichtenvoorde is iedereen welkom. Het maakt niet uit wie je bent, hoe oud je bent of waar je in gelooft. Belangrijker dan de hulpvraag van onze cliënten vinden wij zijn/haar mogelijkheden. Het gaat om onze cliënt. Om de dingen die hij/zij belangrijk vindt. En dat hij/zij het leven kan leiden dat hij/zij wilt. Wij ondersteunen daarbij. Dat is waar het om gaat bij De Lichtenvoorde.

Met meer dan 680 medewerkers en zo’n 350 vrijwilligers zetten we ons elke dag in voor onze bijna 840 cliënten. We hebben 45 locaties in heel Oost-Gelderland.

Meer over De Lichtenvoorde