Lid Raad van Toezicht
Markenheem

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het gevoerde beleid en het functioneren van de Raad van Bestuur, alsmede de algemene gang van zaken in de organisatie. Van de leden van de Raad van Toezicht worden een of meer specifieke kwaliteiten verlangd. Gezien de samenstelling van de huidige Raad zoeken wij een lid met ervaring in en kennis van ICT en/of maatschappelijk ondernemerschap en innovatie.

Het lid is gericht op samenwerking, is daadkrachtig, toont inzicht en visie en kan zaken in een breed perspectief plaatsen. Hij/zij is een klankbord voor de bestuurder en adviseert (pro) actief en op integere wijze op basis van eigen inbreng en beoordeling. Houdt actief toezicht met evenwicht tussen betrokkenheid en distantie. Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij geïnteresseerd is in de samenleving in het algemeen en de gezondheidszorg/ouderenzorg in het bijzonder.

De volledige profielschets kunt u hier downloaden.

Functie eisen

Vanwege het aflopen van de maximale zittingstermijn van de voorzitter van de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar een nieuw lid met

  • Een academisch werk- en denkniveau.
  • Een brede maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met de maatschappelijke functie van ons type organisatie en haar doelgroep;
  • Affiniteit met de missie en strategie van Markenheem en inzicht in de complexiteit van ons soort organisatie in het huidige tijdsbeeld;
  • Kennis en ervaring op het gebied van organisatie, bestuur en toezicht;
  • Een groot besef van kwaliteit, zowel op het terrein van de interne organisatie als op de zorg- en dienstverlening van de organisatie;
  • De volledige profielschets kunt u hier downloaden.

Inschaling

De vergoeding voor het lid Raad van Toezicht is gebaseerd op de richtlijnen van de brancheorganisatie voor toezichthouders NVTZ en de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Bijzonderheden

Heeft u interesse om te reageren?

Reageer dan via het sollicitatieformulier op onze site: www.werkenbijmarkenheem.nl

De sluitingsdatum is vrijdag 25 juni a.s. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 9 juli 2021 tussen 09.30 en 15.30 uur.

Wilt u persoonlijk contact? Bel of mail met:
De heer Mark Slinkman (m.i.v. 1 oktober 2021 Voorzitter RvT)
Telefoonnummer: 06-23 91 72 79
Email: markslinkman@hotmail.com

Mevrouw Ria Pröpper (vice voorzitter)
Telefoonnummer: 06-52 04 82 14
Email: riapropper@gmail.com

Type Vacature
Organisatie Markenheem
Locatie Markenheem Centraal Bureau
Postcode 7001CR
Stad Doetinchem
Werkveld Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst Niet van toepassing
CAO Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Informatie verkrijgen bij Mirjam Lamers (Recruiter)
Functie(s) Overig
Publicatiedatum 09-06-2021
Ingangsdatum 9 juni 2021
Reageer voor 26-06-2021
Nummer 68884
Doorsturen Bekijk PDF

Markenheem

Centra voor zorg en dienstverlening

Markenheem biedt verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg aan 340 cliënten in vijf woonzorgcentra en aan ruim 1000 cliënten (huishoudelijke) zorg en verpleging thuis in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. Ook dagactiviteit, tijdelijk verblijf en de verhuur van appartementen behoren tot ons aanbod.

We bieden kwalitatief hoogwaardige ouderenzorg die afgestemd is op de persoonlijke wensen en behoeften van onze cliënten. We willen dichtbij alle betrokken partijen staan waaronder onze cliënten, hun familie, (zorg)instellingen en andere stakeholders. We zijn een betrouwbare partner die met enthousiaste en vakkundige medewerkers ouderenzorg dichtbij levert. Samen zorgen we zo voor een ideale leefomgeving voor onze cliënten.

Meer over Markenheem