Maatschappelijk werker
GGZ Drenthe

Functieomschrijving

Wat doet GGZ Drenthe voor jou?

Onze professionals hebben invloed op de uitoefening van hun vak. Zij geven individueel en in teamverband concrete invulling aan persoonlijk eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid. Wij stimuleren persoonlijke ontwikkeling en interne mobiliteit en investeren voortdurend in het talent van alle medewerkers. Door het bieden van functiegerichte trainingen en scholing en ondersteunen de individuele medewerker in zijn professionele ontwikkeling. Samen vormen we een veerkrachtige organisatie en een prettige werkomgeving met als kernwaarden ‘Eigen kracht, Verwelkomen en Bevlogen’.

Functie eisen

Wie zoeken wij en wat ga je doen

Je hebt de HBO opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening afgerond en hebt al enige jaren werkervaring als Maatschappelijk Werker..Jij bent een professional die de mens achter de cliënt ziet. Samen met een collega maatschappelijk werk bied je psychosociale en praktische hulp en begeleiding bij problemen, die door opname worden veroorzaakt of die in de loop van de opname ontstaan.Je werkt samen met het verpleegkundig team en de behandelaren. In samenwerking met de cliënt regel je dat zaken zoals de post, financiën, problemen rondom identificatie,opruimen van het huis , inschakelen GGD e.d. worden opgepakt.

Je onderhoudt contacten met familie en sociaal netwerk, vraagt indicaties aan en je geeft psycho-educatie aan groepen cliënten van de besloten afdeling.

Inschaling

Bij GGZ Drenthe kun je rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden. Het salaris conform cao GGZ FWG 55. vergoedingen, meerkeuzesysteem en pensioenvoorziening (PFZW) zijn goed geregeld en aan het einde van het jaar heb je recht op een eindejaarsuitkering. Bij ons vind je een open en informele werkomgeving met eigen verantwoordelijkheden en uitdagingen. Een goede sfeer vinden wij erg belangrijk.

Bijzonderheden

Dit is de Acute Opname Ouderen binnen GGZ Drenthe

De Acute Opname Ouderen is opgezet om acuut gevaar weg te nemen voor de patiënt en diens naaste omgeving, de omgang tussen patiënt en zijn omgeving te verbeteren en herstel te bevorderen. De Acute Opname Ouderen biedt kortdurende, intensieve 24-uurs klinische zorg in een omgeving waar veiligheid en aandacht belangrijk zijn. De Acute Opname heeft een gesloten en een besloten afdeling met in totaal 26 bedden. Mensen met een ernstig psychiatrische ziektebeeld worden tijdelijk opgevangen, begeleid, gediagnosticeerd, behandeld en geresocialiseerd. De behandeling kan zich ook richten op crisisinterventie om terugval te voorkomen.

De leeftijd van de opgenomen patiënten is 60 jaar en ouder. Na opname volgt ontslag of een gerichte doorverwijzing.

Type Vacature
Intern nummer V19.0080-ZS
Organisatie GGZ Drenthe
Locatie Hoogeveen
Postcode 7909AA
Werkveld Geestelijke gezondheidszorg
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd Part time
Uren van 16
Uren tot 16
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd
CAO Geestelijke Gezondheidszorg
Informatie verkrijgen bij Sjoukje Reinders, teammanager Acute Opname Ouderen en ECT 06-21855355.
Functie(s) Maatschappelijk werker (HBO-MWD)
Publicatiedatum 14-03-2019
Ingangsdatum zo spoedig mogelijk
Reageer voor 31-03-2019
Nummer 44395
Doorsturen Bekijk PDF

GGZ Drenthe

GGZ Drenthe biedt hulp bij psychische problemen aan ouderen, volwassenen, kinderen en jongeren. Samen met onze cliënten werken wij aan herstel en kwaliteit van leven. Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en dichtbij: meestal op de poli, in de wijk of online, soms thuis of in de kliniek. GGZ Drenthe biedt daarnaast specialistische behandelingen als het gaat om complexe trauma’s, psychose, gezinspsychiatrie, psychiatrische problemen én verslaving, transculturele psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen en forensische psychiatrie.

Meer over GGZ Drenthe