Manager Hulpverlening
Kadera, aanpak huiselijk geweld

Interne / externe vacature

Bij Kadera zijn wij op zoek naar een:

Manager Hulpverlening
voor 28-32 uur per week

Kadera aanpak huiselijk geweld
Kadera streeft naar een wereld zonder huiselijk geweld. Dit doen we door vrouwen, mannen en hun kinderen op te vangen en begeleiding bij mensen thuis te bieden, maar ook door voorlichting en trainingen te verzorgen. Daarnaast wil Kadera vooral iedereen in de samenleving stimuleren om zich in te zetten tegen huiselijk geweld, zowel bedrijven en organisaties als particulieren. Niet per se met grote acties, maar juist vanuit datgene wat iemand al doet en goed kan. Want alleen samen kunnen we huiselijk geweld echt verslaan. De strategische koers van Kadera is gebaseerd op de drie pijlers: Kadera als expert, Kadera als partner en Kadera als gezonde organisatie.

Omschrijving
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Manager Hulpverlening met visie en lef. De Manager Hulpverlening draagt zorg voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen het primaire proces en is binnen afgesproken kaders en budgetten integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Je draagt zorg voor het realiseren van doelen en resultaten en let daarbij op een effectieve en efficiënte uitvoering van de werkzaamheden. Je geeft leiding aan-, motiveert- en inspireert de medewerkers van de teams Ambulant Enschede, Ambulant Zwolle, Intensieve Zorg en Begeleid Wonen Enschede, Begeleid Wonen Jonge Moeders en Mannen Zwolle (in totaal circa 20 FTE). Het verder professionaliseren en door ontwikkelen van de ambulante hulpverlening staat hoog op de agenda. Ook ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met relevante samenwerkingspartners. Samen met de Directeur-bestuurder en collega leidinggevenden draag je bij aan het ontwikkelen van organisatiebeleid en ben je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van relevante wet- en regelgeving. Je rapporteert aan de Directeur-bestuurder en bent lid van het MT.

Wat verwachten wij?
Je bent in het bezit van een HBO-diploma op het vlak van zorg en/of welzijn, aangevuld met een relevante managementopleiding en je beschikt over leidinggevende ervaring aan ambulante teams in een soortgelijke functie. Bij voorkeur heb je ervaring met aanbestedingen in het sociale domein. Je bent ervaren op het gebied van integrale verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering en zorginhoud en hebt aantoonbaar resultaat geleverd. Je voert werving- & selectiegesprekken, ontwikkelgesprekken en begeleidt ziekteverzuim. Je denkt en handelt resultaatgericht, hebt overwicht en toont je verantwoordelijk. Je hebt oog voor de effecten van besluiten op Kadera en mensen vinden het prettig om met je samen te werken.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden in eerste instantie een jaarcontract en bij gebleken geschiktheid een omzetting naar onbepaalde tijd. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk, schaal 10 (max. € 4.712,-- bruto per maand bij 100% dienstverband).

Informatie en sollicitatie

Informatie en sollicitatie
Inlichtingen worden desgewenst verstrekt door de heer J. Traas, Directeur-bestuurder, via telefoonnummer 088-4222495. Je kunt je sollicitatie tot 14 april a.s. richten aan Stichting Kadera, via Zorgselect.

*Sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandag 19 april 2021*

Type Vacature
Organisatie Kadera, aanpak huiselijk geweld
Locatie Kadera
Postcode 8011GD
Stad Zwolle
Werkveld Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst in eerste instantie voor één jaar, bij gebleken geschiktheid mogelijkheid tot omzetting naar onbep. tijd
CAO CAO Sociaal Werk
Informatie verkrijgen bij Zie vacature
Functie(s) Manager
Publicatiedatum 01-04-2021
Reageer voor 14-04-2021
Ingangsdatum 01-04-2021
Nummer 63180
Doorsturen Bekijk PDF

Kadera, aanpak huiselijk geweld

Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld vindt huiselijk geweld onacceptabel. Het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld is onze core business. Wij geven hier invulling aan middels preventie, vroegsignalering, ambulante trajecten, opvang en nazorg. Wij werken vanuit respect voor en vertrouwen in de kracht en de mogelijkheden van de cliënt, de medewerker en samenwerkingspartners.

Meer over Kadera, aanpak huiselijk geweld