Persoonlijk begeleider wonen
De Twentse Zorgcentra

Op Rondweg 28 wonen 3 heren en 2 dames in de leeftijd van 20 t/m 39 jaar met een matige tot lichte verstandelijke beperking. Eén cliënt heeft een zeer ernstig verstandelijke beperking. de cliënten hebben een zeer uiteenlopende begeleidingsvraag met daarnaast lichte ADL-ondersteuning en bij één cliënt volledige overname bij de ADL. Daarnaast staan vragen waarbij psychiatrische en sociaal emotionele factoren aan ten grondslag liggen centraal. Bijkomende problematieken zijn bijvoorbeeld stoornissen in de informatieverwerking (zoals ASS), hechtingsproblemen en stress-stoornissen (PTSS). Door de complexiteit van deze beperkingen is er sprake van (lichte tot forse) gedragsproblematiek wat zich kan uiten in o.a. verbale en non-verbale agressie en fysieke agressie gericht op zichzelf, op anderen en/of op materiaal. De insteek als begeleider is het gedrag voor te zijn en het risico hierop te beperken. Dit doe jij door in te gaan op de belevingswereld van de cliënt, signalen op te pikken, deze juist te interpreteren en je handelen daarop af te stemmen. Duidelijkheid, veiligheid en structuur bieden, zijn hierbij van belang. Dit vraagt een continue afstemming tussen jou en de cliënt maar ook met je team om daarin vanuit jouw eigenheid een gezamenlijkheid naar de cliënt uit te stralen. Hierin denk je als begeleider in kansen en mogelijkheden om de zorg van de cliënten voortdurend te verbeteren.

Wij zijn een zelf organiserend team waarin we een goede basis hebben neergezet en echt samen staan in de zorg en begeleiding naar de cliënten. In de toekomst gaan we ons meer richten op de ondergrens LVB. De sfeer bij ons is huiselijk, we koken zelf en er worden gezamenlijk en individueel allerlei activiteiten ondernomen. We richten ons op selfsupporting en willen de cliënten hierbij zoveel mogelijk betrekken. Samen werken we aan onze visie ‘waar kan, zo normaal mogelijk.’

Jij als persoonlijk begeleider bent verantwoordelijk voor de coördinatie van zorg van één of twee cliënten. Vanuit verantwoordelijkheidsgevoel pak jij je taken actief op en zorgt in alles wat je doet voor afstemming en overeenstemming met het gehele team. Hierin zien we graag jouw visie en kritische blik terug waarbij de regie van de cliënt het uitgangspunt is. Je kent het belang van reflecteren: op je eigen werk maar ook op dat van je collega’s. Aanspreken doe je vanuit een natuurlijke houding en draagt zo bij aan een open samenwerking. ‘Sta jij je mannetje’ en zie jij deze mooie functie als jouw nieuwe uitdaging? Wij verwelkomen je graag in ons team!

Wij vragen

  • Een afgeronde zorggerichte of agogische opleiding op minimaal kwalificatieniveau 4.
  • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring op een soortgelijke groep.
  • Je bent flexibel en creatief, kan relativeren en denkt in mogelijkheden.

Wij bieden

  • Een afwisselende baan van gemiddeld 24 tot 28 uur per week. De precieze uren stemmen we met jou af.
  • Een aanstelling is voor de duur van 12 maanden waarbij direct een vast dienstverband tot de mogelijkheden behoort. Interne kandidaten met een vast contract kunnen voor vast worden aangenomen.
  • Ruimte voor jouw ideeën om de zorg zo goed mogelijk te organiseren.
  • Plek in een energiek team waar jij kunt leren van je collega’s en je collega’s graag van jou leren.
  • Een salaris van min. € 1.898,- / max. € 2.807,- (FWG 40) bij een fulltime dienstverband conform de CAO Gehandicaptenzorg.
  • De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO Gehandicaptenzorg.

 

VOG
De Twentse Zorgcentra is verplicht om van nieuwe medewerkers die van extern komen, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in het bezit te hebben en een referentiecheck te hebben gedaan, alvorens een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. De aanvraag voor de VOG en de vraag om toestemming voor het nagaan van referenties ontvang je tijdens de sollicitatieprocedure van P&O.

Voorrang
De vacature staat zowel in- als extern open. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang.

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Type Werkplein
Intern nummer 19.442
Organisatie De Twentse Zorgcentra
Locatie Losser, Rondweg 28
Postcode 7581 PW
Stad Losser
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Niveau 4
Arbeidstijd Part time
Uren van 24
Uren tot 28
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar, mogelijkheden voor vast dienstverband
CAO Gehandicaptenzorg
Informatie verkrijgen bij Rondweg 28: 088-4305585
Functie(s) Begeleider niveau 4
Begeleider niveau 6
Verpleegkundige
Verpleegkundige 4/6
Publicatiedatum 07-11-2019
Reageer voor 18-11-2019
Nummer 49417
Doorsturen Bekijk PDF

De Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1900 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2400 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. We werken vanuit onze zorgvisie: “Net als ieder ander mens heb ik het recht om te bepalen hoe ik mijn leven wil inrichten. Ik wil graag dat mensen echt naar me luisteren en mij respecteren om wie ik ben. Ik zou zoveel mogelijk dingen willen doen waar ik blij van word.” Om dat te bereiken werken wij vraaggericht en bieden begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. Altijd vanuit onze kernwaarden: dichtbij, eenvoud en deskundig. Deze kernwaarden vormen de spil van onze manier van werken. We blijven dichtbij de mensen die onze zorg nodig hebben, in alle eenvoud en met deskundigheid. Zonder dat we daarbij de regie overnemen. Bij ons werken cliënten, cliëntvertegenwoordigers én medewerkers samen in zelforganiserende teams. STERK noemen we dat: Samen Toewerken Naar Eigen Regie en Kracht.

Meer over De Twentse Zorgcentra