Revalidatiearts (0,6-0,8 fte)
Roessingh, centrum voor revalidatie

Functieomschrijving

Wegens uitbreiding en herschikking van functies in ZGT en ons regionale revalidatienetwerk zoeken wij een collega revalidatiearts voor 0.6-0.8  fte, voor locatie Ziekenhuis Groep Twente (ZGT). Op een later tijdstip kan een combinatiefunctie met werkzaamheden in het revalidatiecentrum tot de mogelijkheden behoren.

Specifieke aandachtsgebieden zijn bespreekbaar.

ZGT (www.zgt.nl)

ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. U vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo.

In ZGT werken vier revalidatieartsen binnen de vakgroep revalidatiegeneeskunde, een PAer en tevens een AIOS vanuit het opleidingscircuit revalidatiegeneeskunde Twente dat uit ZGT en Roessingh Centrum voor Revalidatie bestaat. ZGT heeft een eigen erkenning voor de opleiding tot revalidatiearts (als onderdeel van circuit Twente).

Behalve enkelvoudige revalidatiegeneeskunde (klinische en poliklinische consulten) wordt ook poliklinische revalidatiebehandeling (PRB) aangeboden voor volwassenen en kinderen. Daarnaast zijn er gespecialiseerde schoen- en technische spreekuren. De revalidatieartsen nemen deel aan diverse multidisciplinaire overleggen, zoals op de afdeling neurologie, chirurgie en orthopedie en het Handenteam en Pijnteam. De revalidatieartsen zijn in dienst van Roessingh Centrum voor Revalidatie en lid van de medische staf van zowel het ziekenhuis als ook het revalidatiecentrum.

Roessingh Centrum voor Revalidatie

Roessingh Centrum voor Revalidatie (www.roessingh.nl) is één van de grootste revalidatiecentra in Nederland en biedt u een werkomgeving met een uniek karakter. De combinatie van:

 • een klinische en poliklinische setting van het revalidatiecentrum;
 • het hebben van een opleidingserkenning;
 • extra verdieping van thema’s doordat Roessingh een landelijk vooraanstaande positie heeft op het gebied van bewegingsanalyse en spasticiteitsbehandeling;
 • onderscheidend door technologie ondersteunende revalidatie waarbij Roessingh samenwerkt met Roessingh Research and Development (rrd.nl), een internationaal toonaangevend onderzoeksinstituut met onder meer 4 leerstoelen aan de Universiteit Twente.

en de nauwe samenwerking m.b.t. wetenschappelijk onderzoek met de Technische Universiteit Twente (www.utwente.nl), realiseren een setting die uniek is in Nederland.

Wij zoeken

We zoeken een collega, of een collega die de specialistenopleiding tot revalidatiearts binnen afzienbare tijd afrondt, die

 • de ziekenhuisrevalidatie in de volle breedte van het vak wil uitoefenen;
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en in teamverband kan werken;
 • de ambitie heeft om ambassadeur van het vak te zijn en in staat is een relevant netwerk op te bouwen;
 • het vermogen heeft om bruggen te bouwen tussen de verschillende medisch specialisten, afdelingen in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum en daarbuiten;
 • bereid is een steentje bij te dragen bij de verdere ontwikkeling van de revalidatiegeneeskunde binnen de afdeling, de instelling en de regio.
 • een actieve bijdrage levert aan het opleiden van AIOS
 • het vermogen heeft de opleiding tot revalidatiearts in ZGT verder vorm te geven en eventueel interesse heeft in een functie als opleider in de toekomst
 • zich toetsbaar op durft te stellen (visitatie en GFMS);
 • enthousiast is over het geven van onderwijs aan collega’s, AIOS en coassistenten.

.

Type Vacature
Organisatie Roessingh, centrum voor revalidatie
Locatie Roessingh, Centrum voor Revalidatie in Enschede
Postcode 7522AH
Stad Enschede
Werkveld Ziekenhuizen
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd Part time
Arbeidsovereenkomst Nader te bepalen
CAO AMS
Informatie verkrijgen bij K. Lesuis, revalidatiearts/medisch manager, k.lesuis@zgt.nl 088 – 7084093 / 06-12396153 of Marc van Gestel, Raad van Bestuur, M.vanGestel@roessingh.nl 053 - 4875200 / 06 - 38 14 75 44
Functie(s) Arts
Publicatiedatum 20-11-2020
Reageer voor 01-01-2021
Nummer 56091
Doorsturen Bekijk PDF

Roessingh, centrum voor revalidatie

Mensen kunnen door verschillende oorzaken gehandicapt raken. Ongevallen, ziekten of aangeboren afwijkingen kunnen het leven ingrijpend veranderen. In Roessingh, centrum voor revalidatie, worden volwassenen en kinderen met lichamelijke beperkingen behandeld en begeleid om daarna weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de samenleving, niet alleen in fysiek maar ook in sociaal opzicht.

Meer over Roessingh, centrum voor revalidatie