Secretaris Raad van Bestuur & Raad van Toezicht
Liberein

Functieomschrijving

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg meestal wel op. Bij Liberein willen we werken vanuit een andere invalshoek: die van positieve gezondheid. Hier ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf. Op hun veerkracht en op wat voor hen het leven betekenisvol maakt. Een zinvolle, fijne dag is waar het in ons werk om draait. Deel jij onze visie en wil je bouwen aan de ouderenzorg van de toekomst?

Over Liberein

Verdeeld over zes locaties en in de wijken van Enschede bieden wij zorg, wonen, welzijn en behandeling aan ongeveer 1300 kwetsbare ouderen. Een dag met welbevinden, maximale eigen regie en vrijheid, daar streven we –samen met de cliënt- naar. Liberein is toonaangevend in psychogeriatrische (PG) zorg en geriatrische revalidatie. Ook mensen met het syndroom van Korsakov en met gerontopsychiatrische aandoeningen krijgen bij ons goede zorg, begeleiding en huisvesting. We zijn ketenpartner van het Medisch Spectrum Twente, belangrijke partner van de huisartsen in Enschede en werken nauw samen met regionale zorgaanbieders aan oplossingen voor complexe zorgvragen. Zo zijn we onderdeel van Zorgschakel Enschede waarin we de laagvolume hoog complexe zorg hebben ondergebracht. Bij Liberein werken 1500 professionals en 400 vrijwilligers.

Je nieuwe baan

Als bestuurssecretaris ben je de directe sparringpartner, adviseur en regisseur m.b.t. bestuurlijke en strategische vraagstukken. Daarnaast coördineer en bewaak je de beleids- en besluitvormingsprocessen en geef je leiding aan het bestuursbureau. Je vervult een brugfunctie richting MT, de medezeggenschap andere (advies) gremia en bent een teamspeler die met accuratesse en structuur werkt. Vanuit je positie en je regierol heb je als geen ander zicht op de kwaliteit van de besturing en besluitvorming van Liberein. Je vervult daarmee een cruciale spilfunctie binnen Liberein. In deze veelzijdige functie val je direct onder de Raad van Bestuur.

Concrete taken en verantwoordelijkheden:

 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de besluitvorming (bewaking governance) en regisseert de kwaliteit en tijdige aanlevering van stukken.
 • Je stuurt inhoudelijk en qua proces op de voorbereiding van de bestuurs-, MT en RvT vergaderingen en houdt oog op het gewenste niveau van besluitvorming (governance).
 • Je draagt zorg voor de afgesproken follow up in tijd en concrete acties.
 • Je signaleert mede en pro actief de relevante kwesties en zet deze in overleg met de bestuurder op de agenda.
 • Je geeft leiding aan de klachtenfunctionaris, de vertrouwenspersoon, het Bestuurssecretariaat en de ambtelijk secretaris van de medezeggenschapsgremia.
 • In deze spilfunctie werk je nauw samen met de Raad van Bestuur. Daarnaast met het managementteam, de centrale cliëntenraad (CCR), ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. Je bent aanspreekpunt voor de voorzitters van de OR en CCR namens de Raad van Bestuur. Met hen stel je ook de agenda op voor de formele overleggen.
 • Je hebt een rol in de visie ontwikkeling van Liberein, waaronder de totstandkoming van de meerjarenvisie, kaderbrief en de jaarplannen en de uitvoering hiervan.
 • Je biedt ondersteuning aan de Raad van Bestuur, in reguliere en ad-hoc (in en externe) overlegsituaties met betrekking tot (strategische) onderwerpen. Je bereidt schriftelijke correspondentie voor vanuit de Raad van Bestuur en checkt correspondentie op de juiste kwaliteit.
 • Je analyseert complexe vraagstukken, schrijft en redigeert teksten en stelt desgewenst plannen op.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor de coördinatie van de P&C-cyclus en de uitvoering daarvan, zodat er tijdig kwalitatief goede stukken voor de Raad van Bestuur voorhanden zijn. Hierin trek je op met meerdere afdelingen.
 • Als secretaris kun je worden ingezet op Liberein brede projecten en heb je een signalerende rol ten aanzien van verbeteringen binnen Liberein.

Functie eisen

 • Academisch werk- en denkniveau (bijvoorbeeld juridisch, bestuurskundig of bedrijfskundig) met kennis en ervaring op het gebied van beleid en bestuur.
 • Ervaring in een soort gelijke functie. Bekendheid met de zorgsector is een pré.
 • In staat om beleidsbijdragen uit de organisatie te toetsen aan de (meerjaren)beleidsplannen op bestuurlijke consistentie, door een sterk analytisch vermogen.
 • Kennis/expertise op het gebied van governance.
 • Affiniteit met juridische vraagstukken.
 • In staat om op inspirerende wijze leiding te geven.
 • Flexibiliteit.
 • Ervaring in het opbouwen en onderhouden van een netwerk.

Inschaling

De dynamiek van de veranderende Zorg, de innovaties en de samenwerking in de zorgketen zorgen voor een uitdagende en afwisselende baan waarin je zowel strategisch als operationeel je kwaliteiten inzet. Binnen Liberein maak je onderdeel uit van een inspirerende werkomgeving met gedreven professionals. Je werk doet er echt toe. Hier mag je bouwen en je relaties onderhouden, zowel intern als extern.

 • We zijn een goede werkgever en laten jou graag meegroeien met de ambities van Liberein, in deze rol mag jij je stempel mede drukken.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.  
 • Beloning volgens CAO VVT FWG 70 (minimaal € 5.196,92 en maximaal € 7.293,58 bruto per maand op basis van 36 uur). Afhankelijk van vooropleiding en werkervaring.   
 • Boven op je salaris ontvang je jaarlijks 8,33% vakantietoeslag, een 13e 
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder het fietsplan, reiskostenvergoeding, uitruil vrije dagen en fitnessabonnement etc.   
 • Een uitstekende pensioenregeling bij PFZW.  

We bieden je een prettige omgeving, gericht op samenwerking en ontwikkeling. Je wordt uitgenodigd om de grenzen van je vakbekwaamheid te verleggen en verder uit te bouwen. We denken aan een dienstverband van ongeveer 32 uur per week.

Bijzonderheden

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten, neem dan contact op met Heinz Reinink, manager HR via telefoonnummer: 06-23227273 . We vertellen je graag wat deze functie en het werken bij Liberein zo leuk maakt!

Type Vacature
Intern nummer 2023-11-2
Organisatie Liberein
Locatie De Eschpoort
Postcode 7511AD
Stad Enschede
Werkveld Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd Part time
Uren van 32
Uren tot 32
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar, mogelijkheden voor vast dienstverband
CAO Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Externe url Bekijk
Informatie verkrijgen bij Heinz Reinink
Functie(s) Ambtelijk secretaris
Publicatiedatum 22-03-2023
Ingangsdatum Zo spoedig mogelijk
Reageer voor 05-04-2023
Nummer 118652

Liberein

Over Liberein
Bij Liberein kijken we graag naar wat iemand wél kan, in plaats van naar beperkingen. Vanuit die gedachte helpen we zo’n 1300 mensen bij het hebben van een fijne dag en een zo prettig mogelijk leven. Meedoen in de maatschappij, erbij horen, gezien worden. Elkaar echt leren kennen en weten wat belangrijk voor iemand is. Dat maakt ons werk mooi. En het maakt cliënten en medewerkers blij.  

We zijn er voor - voornamelijk - ouderen in Enschede en Glanerbrug. Zij maken naar wens gebruik van onderdelen van ons allround aanbod, zoals thuiszorg, revalidatie, somatische zorg, dementiezorg, dagactiviteiten of behandelingen. Ze wonen thuis, huren een appartement bij een van onze woonzorgcentra of wonen bij ons. Liberein biedt 5 locaties voor wonen met zorg en 6 locaties met appartementen waar ouderen zelfstandig wonen.  

Bij Liberein werken 1500 medewerkers. Samen met 500 vrijwilligers staan zij voor persoonlijke en liefdevolle zorg. Welkom bij Liberein.

Meer over Liberein