Senior pedagogisch medewerker jeugdzorg+ groep - 32/36 uur
Horizon

Ben jij een ervaren pedagogisch medewerker die de uitdaging aangaat om met onze jeugdigen te werken met stevige (gedrags-)problematiek? Ben jij de down-to-earth collega die onze jongeren verder helpt door hen te behandelen en begeleiden? Ben je daarnaast in staat om overstijgend en af en toe met een andere bril naar je werk te kijken, minder ad hoc en constructief te werk gaan en een voorbeeldrol te vervullen? Dan bieden wij jou de geweldige functie van senior pedagogisch medewerker op onze locatie Harreveld, in het prachtige Gelderland. De vacature is vacant op de gemengde groep waar jongeren verblijven met HFP (hoog Forensisch Profiel).

Wat ga je doen
Je behandelt, begeleidt, stimuleert, activeert, ondersteunt en observeert jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar in een residentiële groep. Het opstellen en uitvoeren van behandelplannen is voor jou geen probleem en je voelt je als een vis in het water op een groep. Samen met je collegas zorg je voor een optimaal behandelklimaat waarin je vorm geeft aan behandeldoelen en concrete pedagogische activiteiten. Als senior pedagogisch medewerker ben je primair verantwoordelijk voor de procesbewaking m.b.t. observatie, behandeling, begeleiding en verzorging van de jongeren. Je voert complexe interventies uit, zowel groeps- als individueel gericht. In crisissituaties en bij incidenten na kantoortijden (tijdens avond- en weekenddiensten) vorm jij het aanspreekpunt voor overige teamleden en derden. Je signaleert knelpunten en stagnaties in de behandeling van jongeren en in werkprocessen, waarbij je in samenspraak met verantwoordelijke functionarissen acties onderneemt om deze te verhelpen. Naast je taken als senior pedagogisch medewerker coach je de individuele teamleden en geef je feedback vanuit een voorbeeld gevende rol. Je zorgt voor de afstemming van de werkzaamheden binnen het team, alsmede met de huishoudelijke medewerker. Je werkt nauw samen met de afdelingscoördinator en gedragswetenschapper van je groep. Je draagt zorg voor roosterzaken, kasbeheer en activiteitenplanning en je levert een bijdrage aan teambesprekingen, trainingen, stagebegeleiding en inwerkprogrammas.

De JeugdzorgPLUS (gesloten) groepen van Horizon zijn gespecialiseerd en toegerust op het werken met jeugdigen (12-18 jaar) met een machtiging gesloten jeugdhulp en die op diverse fronten (weer) moeten leren omgaan met de openheid. Jeugdigen leren bij om zelf weer verantwoorde keuzes te maken en regie te nemen in hun leven. Het systeemgericht werken heeft een belangrijke plek in de behandeling. Ouders en jeugdigen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De behandeling is op maat, er zijn geen standaardtrajecten. Jeugdigen en ouders zijn eigenaar van het traject en formuleren zelf hun toekomstdoelen. Om hen hierbij te ondersteunen worden jeugdigen op de groep getraind in hun praktische en sociale vaardigheden, zijn er gezinsgesprekken en themabijeenkomsten. Uitgangspunt in de behandeling is altijd het zoeken naar de kwaliteiten, krachten en mogelijkheden van de jeugdigen en hun netwerk. Dit met als doel dat ze weer kunnen functioneren en participeren in de maatschappij. Het behalen van een diploma en het toewerken naar een school buiten het terrein wordt nagestreefd.

Locatie Harreveld

In Harreveld (Gelderland) hebben we de gesloten locatie Anker (Jeugdzorgplus - inclusief ZIKOS-plaatsen), de open locatie Prisma en de Gezinsbehandeling. De jongeren bij de locatie het Anker kennen, ook in vergelijking met andere Jeugdzorgplus, een hoog forensisch profiel. Dit wil zeggen dat zij ernstige gedragsproblemen hebben die verblijf binnen maximale geslotenheid van een locatie zoals het Anker noodzakelijk maakt. De locaties Anker en Prisma spelen in op de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van open, gesloten en ambulante jeugdzorg en de daarbij behorende dynamiek. We willen de beste in Nederland zijn door het bieden van hoog specialistische jeugdzorg.

Wat vragen wij van jou
 • Je hebt een vakgerichte afgeronde HBO opleiding (SPH / Pedagogiek / MWD / Toegepaste Psychologie / CMV);
 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare setting in de jeugdhulpverlening;
 • Je beschiktover een professionele houding ten aanzien van afstand-nabijheid;
 • Je beschikt over kennis van en inzicht in groepsdynamische processen, de toepassing en integratie van opvoedingstheorieën, gedragstherapeutische technieken en de gangbare gedragsbeïnvloedingsmethoden;
 • Je hebt aantoonbaar ontwikkelde competenties op het vlak van: stimuleren, sensitiviteit, probleemanalyse, snel schakelen, samenwerken, zelfvertrouwen, stressbestendigheid, integriteit, zelfreflectie en ontwikkelen medewerkers;
 • Enige affiniteit met psychiatrische problematiek strekt tot de aanbeveling.
Wanneer je bij ons komt werken vragen wij om eenVOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Wat bieden wij jou
 • Een tijdelijk dienstverband van 32 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • Een prettige en toegankelijke werksfeer in een dynamisch team waar samenwerking voorop staat;
 • Salaris conform CAO Jeugdzorg, de functie is ingedeeld in schaal 9. Het salaris bedraagt maximaal €4207,88bruto per maand bij een fulltime (36 uur per week) dienstverband;
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering van 8,3%, een pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn, korting op allerlei culturele activiteiten via CultuurWerkt, fietsplan, bijdrage werkgever t.b.v. zorgverzekering en 200 vakantie-uren per jaar bij 36 uur per week;
 • Voldoende mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen;
 • Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Jeugdzorg.

Type Vacature
Organisatie Horizon
Locatie Harreveld, locatie van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Postcode 7135JJ
Stad Harreveld
Werkveld Jeugdhulpverlening
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd Full time
Uren van 36
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd met uitzicht op vast
Externe url Bekijk
Functie(s) Begeleider/Werkbegeleider
Publicatiedatum 22-05-2023
Reageer voor 21-09-2023
Nummer 120185

Horizon

Samen bouwen aan de toekomst Echt contact hebben met jongeren, daar begint alles mee in Avenier. Dat is een voorwaarde om jongeren met ernstige gedragsproblemen op weg te helpen naar een waardevolle plek in onze samenleving. Pedagogisch medewerkers, gedragswetenschappers, docenten, trainers en Individueel Trajectbegeleiders werken samen met de jongeren. Maar ook de ouders hebben een belangrijke rol. Opvoeding, onderwijs, training, en therapie zijn de elementen van de behandeling. Met ambulante, open, gesloten en justitiële jeugdzorg willen wij nog meer kansen bieden voor jongeren die er zonder hulp niet uit komen. We hebben locaties in Zutphen, Harreveld en Sassenheim.

Meer over Horizon