Thuisbegeleider Jeugd
Sensire

Houd jij je graag bezig met de ontwikkeling en het bevorderen van zelfredzaamheid van kinderen van 0 tot 23 jaar? Maak jij je sterk dat ieder kind zo gezond en veilig mogelijk kan opgroeien? Weet jij daarnaast op prettige en passende wijze aansluiting te vinden bij ouders/verzorgers? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat ga je doen


Yunio is een onderdeel van Sensire en ondersteunt (aanstaande) ouders en hun kinderen door middel van het aanbieden van diverse diensten:
 
 • Jeugdgezondheidszorg; waarbij we ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar adviseren op o.a. het consultatiebureau/huisbezoek; 
 • Thuisbegeleiding Jeugd; waarbij we gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar ondersteunen op het gebied van opvoedingsvaardigheden en praktische ondersteuning bij het organiseren van het dagelijkse gezinsleven;  
 • Young & Kids; waarbij we jonge (aanstaande) moeders en vaders ondersteunen om een zelfstandig bestaan op te bouwen, waarbij de opvoeding van het kind en uiteindelijk het zoeken naar geschikt werk of naar een opleiding voorop staat;
 • Home-Start; een opvoedondersteuningsprogramma waarbij ervaren en getrainde vrijwilligers ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aanbieden aan ouders met (jonge) kinderen; 
 • Inhuis-Steungezinnen; een vrijwilligersproject waarin steungezinnen een gezin tijdelijk kan ontlasten door een kind een dagdeel op te vangen in hun thuissituatie.
 • Schoolmaatschappelijk werk: de begeleiding en ondersteuning van leerlingen/studenten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
 

De Thuisbegeleider biedt praktische en psychosociale hulp aan kinderen van 0 tot 18 jaar om de zelfredzaamheid te vergroten. Je biedt als Thuisbegeleider structuur in het dagelijks leven van klanten door te ondersteunen en te activeren. De begeleiding is gericht op de klant en het gezin en kent een integrale aanpak. Het streven van Thuisbegeleiding is de zelfredzaamheid van klanten te vergroten en de begeleiding af te bouwen en te stoppen. Daarnaast is een belangrijk doel om klanten te leren alert te zijn op tekenen van terugval en daarop actie te ondernemen.
 
Een greep uit jouw wekelijkse taken:
 

 • Je inventariseert en analyseert de problematiek van de klant en stelt op basis van de hulpvraag en in samenspraak met de klant een hulpverleningsplan op.
 • Je stimuleert en faciliteert klanten en diens familie/naasten in de specifieke problematiek en zorgt voor hun participatie, zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen. Je verricht hiertoe begeleidende werkzaamheden gericht op gedragsverandering en structuur binnen de leefsituatie. De Thuisbegeleider doet dit samen met ouders en kinderen en betrekt waar wenselijk en nodig, actief het netwerk rond het gezin en werkt altijd samen met de partners in de lokale toegang (CJG, wijkteams en het preventieve veld).
 • Je geeft informatie, advies, voorlichting en instructie aan de klant, o.a. om te zorgen voor zelfredzaamheid na de hulpverlening. Daarnaast observeer, signaleer en rapporteer je  bijzonderheden en/of wijzigingen in het welbevinden van een klant of de hulpvraag.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van verbetervoorstellen, werkinstructies en kwaliteitsstandaarden en zorgt ervoor dat je je kennis en bekwaamheid bijhoudt;
 • Je onderhoudt diverse externe contacten, zoals met gemeenten, scholen, wijkteams, consultatiebureaus en overige instanties in de sector Jeugd om bekendheid en het aanbod van Thuisbegeleiding te positioneren.
 

Wie ben jij

 

Zo ziet jouw professionele achtergrond er uit:
 

 • Je bent in het bezit van een afgeronde MBO opleiding niveau 4 Thuisbegeleiding of een relevante agogische opleiding;
 • Je hebt kennis van het begeleiden van multiproblemgezinnen en jeugdigen van 0-23 jaar, eventueel met psychosociale en/of psychiatrische klachten;
 • Je hebt kennis van en inzicht in de leefomgeving en de wensen en behoeften van klanten;
 • Je kunt goed luisteren en bent sterk in het maken van probleemanalyses en oordeelsvorming;
 • Je bent in staat deze te vertalen naar adviezen, hulpverleningsplannen of doorverwijzingen;
 • Je bent sociaal vaardig en in staat om klanten te stimuleren en activeren;
 • Je bent integer en je werkt klant-, kwaliteits- en resultaatgericht.
 

Kunnen wij jou bieden wat je zoekt?


Raak jij enthousiast van het profiel dat wij hebben geschetst dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren!

In eerste instantie bieden wij je een nul-urencontract aan voor de duur van 7 maanden, met de intentie om het contract te verlengen en uiteindelijk om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd (waarbij het, afhankelijk van de klantvraag, tot de mogelijkheid behoort dat je ook vaste uren krijgt aangeboden). De functie is ingedeeld in FWG 40.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Anke Fisser, thuisbegeleider, op telefoonnummer 06-20860573. Wij zien je CV en toelichting op je sollicitatie graag zsm tegemoet.
 

-

-

-
Type Vacature
Intern nummer 1041
Organisatie Sensire
Locatie Sensire Jeugdgezondheidszorg
Postcode 7051DA
Stad Varsseveld
Werkveld Jeugdzorg
Opleidingsniveau Mbo
Arbeidstijd Oproepkracht
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd
Externe url Bekijk
Informatie verkrijgen bij Anke Fisser, thuisbegeleider, telefoonnummer 06-20860573
Functie(s) Overig
Publicatiedatum 03-04-2019
Reageer voor 30-04-2019
Ingangsdatum 01-04-2019
Nummer 44880

Sensire

Sensire: werken zoals jij wilt Werken bij Sensire is altijd: samenwerken. Met klanten en bewoners, die je goed leert kennen. Met mantelzorgers en familieleden, waarmee je oplossingen vindt. En met collega’s die, net als jij, vakmensen zijn die niet de zorg maar een gelukkig leven centraal stellen. Voor jou én voor je klanten De zorg is volop in beweging. ‘Leven zoals u wilt’ is de belofte die wij doen aan onze klanten en bewoners. Om deze belofte waar te kunnen maken is de inzet van technologie onvermijdelijk. De inzet van de medido, zorg op afstand en beeldbellen zijn enkele voorbeelden van digitale middelen die worden ingezet bij Sensire. Maar…technologie en innovatie zit hem niet alleen in de inzet van middelen. Het zit in ons DNA om onze klanten en bewoners goed te leren kennen, zodat zij zelf de beslissing kunnen nemen hoe zij willen leven. Met dit als vertrekpunt organiseren wij de zorg rondom de klant of bewoner. Sensire wil niet alleen haar klanten, maar ook haar medewerkers bevestigen in hun keuze voor Sensire. Dat betekent dat we elkaar het vertrouwen geven dat de collega’s verdienen en hun werk zo goed mogelijk ondersteunen. In het dagelijkse werk betekent dat: Een goede sfeer, korte lijnen naar gespecialiseerde collega’s en ondersteunende diensten en echte aandacht voor waar het allemaal om draait: Een fijn en betekenisvol leven voor onze klanten, bewoners en collega’s!

Meer over Sensire