Toezichthouder Wmo - 24 uur per week
GGD Gelderland-Zuid

Functieomschrijving

Wat ga je doen?
Samen met je collega's voer je toezicht uit op voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Dit doe je op basis van de signalen over de kwaliteit van Wmo-aanbieders en naar aanleiding van calamiteiten en
geweldsincidenten. Samenwerken zowel binnen het team als met andere toezichthouders en gemeenten is een belangrijk onderdeel van het werk.

Het signaalgericht onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen, zoals documentenonderzoek, observaties en gesprekken. De gesprekspartners variëren van cliënten tot professionals en van bestuurders tot beleidsmedewerkers. De opgehaalde informatie
beoordeel je. Je weegt daarbij de bevindingen af en vormt een onafhankelijk en professioneel oordeel over onder meer het beleid en de praktijk op het gebied van cliëntgerichtheid, personeel en veiligheid. Dit leg je vast in een inspectierapport. Vervolgens formuleer je een handhavingsadvies voor gemeenten.

Het toezicht naar aanleiding van verplichte meldingen van calamiteiten en geweldsincidenten bestaat uit het beoordelen van meldingen. Vervolgens bepaal je van een passend vervolg, zoals bijvoorbeeld een zelfonderzoek of een ketenevaluatie.

Hoe ziet ons team eruit?
Je gaat werken binnen het Team Wmo-toezicht, een klein en intensief samenwerkend team bestaande uit vier toezichthouders en een coördinator. Het team valt onder de afdeling Algemene Gezondheidszorg (AGZ). AGZ combineert diverse taakgebieden van de GGD zoals het infectieziekte bestrijding, seksuele gezondheidszorg, medische milieukunde en toezicht op kinderopvang en Wmovoorzieningen.

Functie eisen

Wie zoeken wij?
Je wilt een bijdrage leveren aan veilige en goede maatschappelijke ondersteuning in de regio. Je communiceert zorgvuldig, zowel mondeling als schriftelijk. Je bouwt gemakkelijk relaties op en durft positie in te nemen als toezichthouder. Je hebt een kritische en onafhankelijke opstelling. Je bent analytisch sterk en een echte teamspeler. Daarnaast heb je oog voor bestuurlijke verhoudingen.

Verder heb je:
• minimaal hbo-werk- en denkniveau, op zorg- en/of maatschappelijk gebied,
• kennis van en affiniteit met het sociale domein, in het bijzonder de Wmo
• ervaring met toezichthouden (is een pre).

Inschaling

Wat bieden wij jou?
Een salaris van minimaal € 3090,- en maximaal € 4671,- bij een volledige aanstelling volgens schaal 10 van de Salaristabel SGO. Rechtspositie op basis van de Cao SGO
(Samenwerkende gemeentelijke organisaties).
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals een individueel keuzebudget van 17,05 % van je bruto jaarloon. Dit kun je onder meer inzetten voor verlof, geld of studie.

Een contract voor de duur van een jaar. Afhankelijk van organisatorische ontwikkelingen en bij gebleken geschiktheid kan dit contract verlengd worden.

Bijzonderheden

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet. We gaan eerst met de interne kandidaten in gesprek. Je standplaats is Nijmegen.
Je bent in bezit van een rijbewijs en beschikt over een auto.
De eerste sollicitatiegesprekken staan gepland op 23 augustus 2022.
Bij indiensttreding vragen we je om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Reageren?
Stuur je motivatie en cv uiterlijk 21 augustus 2022 naar [email protected]

Vermeld in de onderwerpregel GGD 23-22 en je naam

Meer informatie?

Neem gerust contact op met
Els van Mierlo
Toezichthouder Wmo
06 22332711
Zie ook: www.ggdgelderlandzuid.nl

 

Type Vacature
Organisatie GGD Gelderland-Zuid
Locatie Nijmegen
Postcode 6524 TV
Werkveld Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd In overleg
Uren van 24
Uren tot 24
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, met mogelijkheid tot verlenging
CAO Overig
Externe url Bekijk
Informatie verkrijgen bij Els van Mierlo, Toezichthouder Wmo, 06 22332711.
Functie(s) Overig
Publicatiedatum 25-07-2022
Reageer voor 22-08-2022
Nummer 112814

GGD Gelderland-Zuid

GGD Gelderland-Zuid is de gezondheidsdienst voor
14 gemeenten in de regio's Nijmegen en Rivierenland.
Onze belangrijkste taak is het bewaken, beschermen en
bevorderen van de volksgezondheid. Ons werkgebied telt
ruim 555.000 inwoners en we hebben circa 450 medewerkers
in dienst. De kernkwaliteiten die onze medewerkers delen, zijn:
kwaliteitsgerichtheid, ondernemingszin en omgevingsbewustzijn.

Meer over GGD Gelderland-Zuid