Twee leden Raad van Toezicht
Zorggroep Solis

Functieomschrijving

TWEE LEDEN VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT
aandachtsgebieden respectievelijk: Financiën & ICT en HRM & Sociale Innovatie.

Wegens het vertrek van een van de leden van de Raad van Toezicht en het bereiken van de maximale zittingstermijn van een tweede lid zijn wij op zoek naar twee leden voor de Raad van Toezicht. Het is essentieel dat de profielen van de nieuwe RvT leden aansluiten op de bestuurlijke opgaven waar wij voor staan. Daarnaast streven we naar een divers samengestelde RvT. De gezochte kandidaten beschikken over voldoende tijd; gemiddeld is er circa eenmaal per maand een (regulier, dan wel commissie of bijzonder) overleg en kandidaten zijn bereid extra tijd vrij te maken. Kandidaten uit de regio Deventer hebben de voorkeur.

Het uitgangspunt is een zittingstermijn van 4 jaar, waarbij een herbenoeming behoort tot de mogelijkheden.

Functie eisen

Competenties en vaardigheden – algemeen
Als basis verwachten wij van álle RvT leden:

 • heeft academisch werk- en denkniveau;
 • denkt en handelt vanuit de kernwaarden van Zorggroep Solis;
 • is bereid tot inzet met een verstandig hoofd en warm hart;
 • vindt toezichthouden vanuit een kader van strategisch partnerschap vanzelfsprekend: meenemen van uitdagingen aan de voorkant, waarbij iedere partner in zijn/haar rol blijft;
 • heeft affiniteit met de zorg, beschikt over een visie op het werkveld en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen;
 • is een stevige persoonlijkheid: is positief kritisch vanuit een respectvolle attitude;
 • is integer, bezit verantwoordelijkheidsgevoel en hanteert een onafhankelijke opstelling;
 • is gericht op verbinding en acteert met de blik op de maatschappelijke context;
 • heeft algemene bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten;
 • hanteert een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

Kijkend naar de kennis en ervaring van de huidige RvT, wordt er gezocht naar kandidaten die, naast de algemene competenties en vaardigheden, expertise hebben op het gebied van respectievelijk: Financiën en ICT en HRM & Sociale Innovatie.

AANVULLENDE COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN PROFIEL 1: Financiën & ICT

 • is ervaren in het (optimaliseren) van de financiële positie en risicomanagement;
 • acteert op niveau van een financieel bestuurder (en heeft bijvoorbeeld een afgeronde RA/RC - opleiding);
 • heeft kennis, ervaring en visie hoe ICT en technologische en digitale ontwikkelingen op verschillende terreinen impact hebben op (de toekomst van) de (zorg)organisatie;
 • heeft visie op maatschappelijk vraagstukken en hoe een vertaalslag gemaakt kan worden naar de praktijk;
 • beschikt over een relevant netwerk
 • is nieuwsgierig naar (technologische) vernieuwingen, maar altijd met oog voor de dagelijkse praktijk en om de kwaliteit van zorg voor de cliënt en het werken voor medewerker te verbeteren.

AANVULLENDE COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN PROFIEL 2: HRM & SOCIALE INNOVATIE

 • heeft kennis en ervaring en een visie op de maatschappelijke en HR-gerelateerde ontwikkelingen;
 • heeft inzicht in de ontwikkelingen in de huidige arbeidsmarkt en dan met name in de zorgsector;
 • kan de vertaalslag maken; wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de organisatie en voor haar medewerkers;
 • heeft kennis en ervaring met organisatieontwikkeling & HRM, is bekend met de trends en ontwikkelingen in dit vakgebied, in de zorgsector of in het bedrijfsleven;
 • heeft affiniteit en ervaring met ‘anders organiseren/sociale innovatie’ (met name in het kader van arbeidsmarkt-vraagstukken);
 • heeft managementervaring binnen een complexe organisatie;
 • heeft een antenne voor organisatorische en governance vraagstukken;
 • enige ervaring met communicatie strekt tot aanbeveling.

Inschaling

AANBOD
De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht is passend binnen de WNT.

Bijzonderheden

OVER SOLIS
Solis biedt een uitgebreid pakket aan dienstverlening in de ondersteuning van kwetsbare ouderen in de samenleving in Deventer en omgeving. Dit betreft zorg, wonen en welzijn waarin de ondersteuning is gericht op het zoveel mogelijk behouden van regie op het eigen leven. Locaties zijn gevestigd in de stad Deventer en in de regio Salland en functioneren als spil in de wijk. Bijzonder en kenmerkend voor Solis is de diepgewortelde verbinding in de stad Deventer, vanuit een lange historie. Juist vanwege die intensieve binding met de stad zijn wij voor Solis op zoek naar leden die betrokken zijn bij Deventer en omgeving. Zorggroep Solis is een financieel gezonde organisatie.

Continuïteit van zorg
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt wordt bij Solis de focus gelegd op behoud van ons zorgpersoneel, zodat de continuïteit van zorg voor onze cliënten blijft gewaarborgd. Goed werkgeverschap staat bij ons dan ook hoog in het vaandel.

Innovatief in zorgtechnologie
Bij Solis wordt technologie ingezet bij alle doelgroepen aan wie wij zorg verlenen. We zijn een innovatieve partner die actief meewerkt aan het ontwikkelen, testen en invoeren van nieuwe technologieën in de zorg.

SOLLICITATIEPROCEDURE
We zijn benieuwd naar uw motivatie. Solliciteren is mogelijk tot en met 23 mei 2022.
De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gespreksrondes en een referentenonderzoek.
De ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad hebben een adviserende rol in deze procedure. Het streven is om één lid zo spoedig mogelijk te benoemen. Het lid met het financiële profiel zal per 1 november 2022 worden benoemd.

U kunt uw cv en motivatie opsturen naar:
Zorggroep Solis
t.a.v. Voorzitter Raad van Toezicht
Postbus 5014
7400 GC Deventer

En/of via: [email protected]

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Type Vacature
Organisatie Zorggroep Solis
Locatie Zorggroep Solis in Deventer
Postcode 7413AP
Stad Deventer
Werkveld Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd
Externe url Bekijk
Functie(s) Manager ICT
Manager overig hoger kader
Manager P&O
Manager zorggebonden hoger kader
Publicatiedatum 29-04-2022
Reageer voor 24-05-2022
Ingangsdatum 29-04-2022
Nummer 110494

Zorggroep Solis

Zorggroep Solis verleent sinds 1267 zorg aan mensen in Deventer en omgeving. We weten de weg in de zorgwereld. Van begin tot begeleiding in de laatste levensfase. Tot Zorggroep Solis behoren: woonzorg- en revalidatiecentrum PW Janssen, De Bloemendal, Groote & Voorster, St Jurriën en Spikvoorde, Hospice de Winde, Ortis paramedische praktijken, Vte en Buro Saartje voor bemiddeling in huishoudelijke hulp. Zorggroep Solis heeft bovendien een chronische pijnkliniek en een centrum voor palliatieve dag- en intervalzorg.

Meer over Zorggroep Solis