Verpleegkundig specialist i.o.
ZGT

Functieomschrijving

Ondersteunende en palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van onze patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Ongemakken in de palliatieve fase worden zoveel mogelijk voorkomen of verlicht door vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van symptomen en psychische, sociale en spirituele ondersteuning.
Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft ondersteunende en palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie van de patiënt, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.
Het consultteam voor ondersteunende en palliatieve zorg neemt de behandeling niet over maar adviseert medische specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en andere bij de zorg betrokken zorgverleners. Dit doet het team door o.a. het voeren van klinische en poliklinische consulten en huisbezoeken voor patiënt en naasten én door telefonische consultatie voor huisartsen.
Je bezit competenties waarbij je palliatief redeneert en op methodische wijze handelt volgens Besluitvorming in de palliatieve fase en andere procedures en richtlijnen. Je hebt een zelfstandige behandelrelatie met patiënten. Je voert samen met de patiënt de regie op het ziekteproces, informeert en adviseert de patiënt. Je exploreert wensen en problemen op vier dimensies en stelt een proactief beleidsplan op. Je verricht je werkzaamheden in nauwe samenwerking met collega verpleegkundig specialisten, artsen en andere disciplines. Als verpleegkundig specialist werk je vanuit een academisch (dus probleemoplossend en analytisch) denkkader, hanteer je domein specifieke kennis op een hoog niveau en waarborg je in samenwerking met andere disciplines de kwaliteit van zorg.

Functie eisen

Je start zo spoedig mogelijk met de opleiding Master of Advanced Nurse Practitioner (MANP) of volgt momenteel deze opleiding.
Je voert de procesregie en realiseert afstemming van behandelprocessen.
Je hebt goede communicatieve vaardigheden en kunt onderbouwd en overtuigd communiceren met een open houding voor andere visies/meningen van betrokken zorgverleners, patiënt en naasten.
Je hebt deskundigheidsbevordering hoog in het vaandel en verzorgt scholingen zowel intern als extern.
Je verricht onderzoek en past evidence-based richtlijnen toe; je ontwikkelt multidisciplinaire behandelprotocollen en procesbeschrijvingen.
Je past innovaties toe, doet verbetervoorstellen en stelt verbeterplannen op.

Inschaling

Tijdens de opleiding is jouw salaris ingedeeld in FWG 55 en bedraagt, afhankelijk van je ervaring, minimaal € 2.798,= (55-0) en maximaal € 4.111,= (55-12) bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.
Na diplomering zal jouw salaris ingedeeld worden in FWG 60.

Bijzonderheden

Een voorwaarde voor aanstelling is dat je voldoende beschermd bent tegen Hepatitis B en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt overleggen.

De vacature wordt in- en extern geplaatst. Interne kandidaten hebben bij gebleken geschiktheid voorrang bij deze procedure.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 04 maart a.s..

ZGT checkt referenties. De vraag om toestemming voor het nagaan van referenties ontvang je tijdens de sollicitatieprocedure van P&O.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de door jou aangeleverde informatie. De NVP-sollicitatiecode is voor ons leidend. Voor meer informatie over de wijze waarop je persoonsgegevens worden verwerkt en jouw rechten aangaande deze gegevens, verwijzen wij naar ons privacy statement.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Type Vacature
Intern nummer 2020-195
Organisatie ZGT
Locatie ZGT
Postcode 7609PP
Stad Almelo
Werkveld Ziekenhuizen
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd Part time
Uren van 32
Uren tot 32
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd voor de duur van de opleiding
CAO Ziekenhuizen
Externe url Bekijk
Informatie verkrijgen bij Miriam Bijen en Carla Hemmelder kunnen je meer informatie geven over deze vacature, telefoonnummer 06 12 96 86 59 of 06 10 08 22 86.
Functie(s) Physician Assistant
Publicatiedatum 07-02-2020
Ingangsdatum zo spoedig mogelijk
Reageer voor 24-02-2020
Nummer 51259

ZGT

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. Je vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo.

Meer over ZGT