Voorzitter Raad van Toezicht Trias Jeugdhulp
Trias Jeugdhulp

Functieomschrijving

Besturingsmodel

Trias Jeugdhulp heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De organisatie is ingericht volgens het Raad van bestuur - Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden.

 

Trias Jeugdhulp hanteert de Governancecode Zorg 2017. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vergaderen in de regel zes tot zeven keer per jaar. Daarnaast wordt jaarlijks een locatiebezoek afgelegd en vindt een brainstormsessie plaats waar alle medezeggenschapsraden bij aanwezig zijn. Tevens nemen de leden van de Raad van Toezicht afwisselend, eenmaal per jaar, deel aan een overleg met de jongerenraad/cliëntenraad, de pleegouderraad en de ondernemingsraad.

 

De Raad van Toezicht kent drie deelcommissies: commissie Kwaliteit & Veiligheid, de Auditcommissie en de remuneratiecommissie. De voorzitter van de Raad van Toezicht neemt als lid deel aan de remuneratiecommissie. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht haar eigen functioneren en het functioneren van de Raad van Bestuur en wordt de relatie tussen beiden besproken.

 

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de organisatie en met spreiding van deskundigheden en achtergronden. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende taak, fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en vervult een klankbordfunctie voor de bestuurder. Zij staat de Raad van Bestuur, waar nodig, terzijde met advies en reflectie.

Functie eisen

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

De jeugdhulp is na de transitie van de jeugdzorg in 2015 nog volop in transformatie. Dat zorgt voor uitdagende vraagstukken voor Trias en haar Raad van Toezicht. Voor de vrijkomende positie is Trias Jeugdhulp dan ook op zoek naar een kandidaat met ruime en brede kennis en (bestuurlijke) ervaring in de (jeugd)zorg. Tevens zijn de volgende kenmerken van belang:

 

 • een sterke affiniteit met en een heldere visie op de jeugdzorg;
 • visie op en inzicht in de maatschappelijke en politieke gedachtevorming over de ontwikkelingen in de jeugdzorg en de gevolgen daarvan op strategisch niveau;
 • heeft inzicht in de risico’s en beheersingsmaatregelen van een zorgorganisatie;
 • zorginhoudelijke en of bestuurlijke ervaring.

 

Als toezichthouder heeft hij of zij:

 • een heldere visie op vernieuwing in toezicht houden, zoals toezicht op netwerken en/of zeggenschap van cliënten;
 • kennis van toepassing van de Governance Code Zorg;
 • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • voldoende tijd beschikbaar om het lidmaatschap te kunnen vervullen en is flexibel in de momenten waarop die tijd soms wordt gevraagd;

 

Profiel voorzitter RvT

Het algemene profiel voor de leden van de raad van toezicht is ook van toepassing op de voorzitter raad van toezicht. Dit document geeft de specifieke achtergrond, discipline, deskundigheid, eigenschappen en competenties weer waar de voorzitter raad van toezicht aan moet voldoen.

 

Als voorzitter heeft hij of zij:

 • de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht.
 • inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en raad van bestuur.
 • kennis van de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die van invloed zijn op jeugdzorg en is zich omgevingsbewust
 • het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen.
 • diplomatiek bestuurlijke vaardigheden en kan omgaan met complexe samenwerkingsvraagstukken, binnen en buiten de raad van toezicht.
 • een breed bestuurlijk en politiek netwerk en kan dit netwerk inzetten in de regio IJsselland

 

 

Inschaling

Honorering

Het honorarium is gebaseerd op de normen zoals opgesteld door de NVTZ.

 

Bijzonderheden

Reageren

U kunt uw motivatiebrief en CV tot en met 24 mei aanstaande onder vermelding van vacaturenummer 034-2022 sturen aan Marleen Westerbeek via [email protected]

Type Vacature
Intern nummer 034-2022
Organisatie Trias Jeugdhulp
Locatie Trias te Zwolle
Postcode 8011CM
Stad Zwolle
Werkveld Jeugdhulpverlening
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd Part time
Uren van 8
Uren tot 8
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd
CAO Jeugdhulpverlening
Externe url Bekijk
Informatie verkrijgen bij Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer drs. W.E. Wallinga, voorzitter Raad van Toezicht, op woensdagen tussen 19.00 en 21.00 uur
Functie(s) Staffunctionaris
Publicatiedatum 25-04-2022
Reageer voor 24-05-2022
Nummer 110352

Trias Jeugdhulp

Trias Jeugdhulp biedt met zo'n 300 professionals én 500 pleegouders ondersteuning bij opgroeien en opvoeden in Overijssel. Wij bieden onder andere hulp-aan-huis, crisisopvang, 24-uurs zorg, pleegzorg en hulp bij echtscheiding. Wij bieden onze hulp bij voorkeur thuis, of in de directe omgeving van de cliënt. Voor meer informatie: www.triasjeugdhulp.nl

Meer over Trias Jeugdhulp